Lycée Marc Bloch de Sérignan

Astuces, Conseils, Idées

Waarom Is Rente Haram?

Waarom Is Rente Haram
Waarom is rente Haram – Hoewel winst maken uit het drijven van handel volgens de islam wel is toegestaan, is het maken van winst op transacties ten koste van een ander niet toegestaan. Handelen en investeren hoort namelijk bij te dragen aan de verhoging van de welvaart van beide partijen.

Geld is een ruilmiddel en dat maakt het volgens de islam tegennatuurlijk om te verhandelen. Het maakt niet uit of het om een hoog of laag percentage gaat: rente is haram, Het verbod op rente in de islam komt voort uit een diepgaande zorg voor het morele, sociale en economische welzijn van de mensheid.

Door rente te blokkeren probeert de islam een samenleving te creëren die gebaseerd is op eerlijkheid en rechtvaardigheid. Het nemen van rente betekent het toe-eigenen van de eigendommen van een ander, zonder hem daar iets voor in ruil te geven. Iemands eigendom is heilig. Betekent dit dat moslims geen schulden mogen aangaan? Dat mag wel, maar het is belangrijk om die zo snel mogelijk af te betalen aangezien schulden in het hiernamaals blijft bestaan. Daarnaast geldt dat als je als moslim geld hebt uitgeleend aan iemand die vervolgens in financiële problemen komt, je wordt aangemoedigd om – indien mogelijk – de schuld kwijt te schelden,

Wat zegt de islam over rente?

Bankieren volgens de koran Chris Mullinger, organisator van de grootste conferentie op het gebied van islamitisch bankieren ( ‘International Islamic Finance Forum’), geeft aan dat het banktegoed van islamitische banken wereldwijd 202 miljard dollar bedraagt en de komende tijd met 10 tot 20 procent zal groeien.

Ook in Europa hebben de banken hun pijlen op de moslimbevolking gericht. In Engeland, waar rond de 1,8 miljoen moslims wonen, biedt de islamitische tak van de ‘Hongkong and Shanghai Banking Corporation’ (HSBC) islamitische pensioenfondsen en hypotheken aan. De eerste islamitische bank van Engeland, de ‘Islamic Bank of Britain’, biedt ook betaalrekeningen aan.

De groeiende interesse voor deze financiële diensten, die in overeenstemming zijn met de principes van de koran, hangt nauw samen met islamitische opvattingen over de economie. Om te zorgen dat geld in de samenleving blijft circuleren, is het in veel islamitische landen een religieuze plicht om geld bij de bank te storten.

 • De bank investeert het geld daarna in de samenleving.
 • Het geld moet in reële activa geïnvesteerd worden, zoals gebouwen en fabrieken », zo laat de imam van de Al-Tawheed moskee in Amsterdam, Mahmoud El Shershaby, weten.
 • Investeren in bedrijven die betrokken zijn bij gokken, alcohol en varkensvlees is verboden.

Als het geld eenmaal is geïnvesteerd, ontvangt de moslim die zijn geld heeft gestort geen rente (vaak aangeduid als riba), maar deelt hij mee in de winst van de bank, die is gemaakt met de aangekochte reële activa. Geld verdienen met geld, zoals bij rente plaatsvindt, is binnen de islam namelijk ‘haram’, een zonde.

Ook wanneer geld bij de bank wordt geleend, mag volgens de islam geen rente worden betaald. Volgens imam El Shershaby is de gedachte hierachter dat « iemand die geld leent het al moeilijk genoeg heeft. Met het vragen van rente maak je die persoon nog meer afhankelijk van geld ». De moslim betaalt over het geleende bedrag bovendien geen zakaat, de religieuze plicht om elk jaar 2,5 procent van het geld dat hij bezit als gift aan de armen weg te geven.

De zakaat over het geleende bedrag wordt betaald door degene die zijn geld heeft uitgeleend. Bij het verbod op rente wringt voor de moslims in Nederland de schoen. Omdat islamitisch bankieren in Nederland niet beschikbaar is, kunnen zij bij de bank niet terecht voor een spaarrekening of lening.

« We moeten ons dagelijks door allerlei bochten wringen om in Nederland geen rente te betalen of te krijgen. Rood staan bij een Nederlandse bank is een zonde en het geeft een vervelend gevoel », aldus Fared Zaari, de woordvoerder van de Al-Tawheed moskee. Om dit schuldgevoel te voorkomen, ontstaan allerlei informele leencircuits.

Zo leent Fared zijn geld liever bij een paar rijke vrienden dan dat hij daarvoor naar de bank gaat. Fared heeft zelfs besloten geen huis te kopen. Hij moet daarvoor een hypotheek afsluiten en dus rente betalen. Een probleem dat onder moslims vaker speelt.

 1. Uit een internetenquête van ‘Islamic Commerce’, een Nederlands financieel adviesbureau, blijkt dat ongeveer 74 procent van de 2000 ondervraagde moslims zijn huis rentevrij zou willen financieren.
 2. In Nederland valt er niet aan te ontkomen dat zo nu en dan rente moet worden betaald of ontvangen.
 3. In de zoektocht naar een eventuele religieuze rechtvaardiging voor deze zonde ontstaan heftige discussies, waarbij de koran als leidraad wordt genomen.

Het heilige geschrift zegt over rente het volgende: Degenen, die woekerwinst maken, verrijzen zoals iemand, die door Satan met krankzinnigheid is geslagen. Dat komt, omdat zij zeggen: « Handel is gelijk aan rente », terwijl Allah de handel wettig en de rente onwettig heeft verklaard.

 1. Die daarom een vermaning van zijn Heer krijgt en er mee ophoudt, hem zal toebehoren, hetgeen hij vroeger heeft ontvangen en zijn zaak is bij Allah.
 2. En zij, die terugvallen, zij zijn de mensen van het Vuur, daarin zullen zij vertoeven.
 3. Oran, 2:275) Deze passage uit de koran wordt door moslimgeleerden niet altijd hetzelfde geïnterpreteerd.

Orthodoxe stromingen stellen dat de tekst zo klaar als een klontje is. Geen enkele vorm van rente is toegestaan, punt uit. Andere moslimgeleerden zeggen dat rente in bepaalde gevallen wel toelaatbaar is, bijvoorbeeld ter compensatie van inflatie. En af en toe wordt gezegd dat rente alleen verboden is als daarmee woekerwinsten worden behaald.

 • Het verschil in interpretatie, maakt het islamitische bankieren gefragmenteerd en ondoorzichtig.
 • Wat voor de één toelaatbaar is, gaat voor de ander te ver.
 • In de wereld van het islamitisch bankieren is daarvoor de volgende oplossing bedacht.
 • Banken raadplegen een panel van islamitische geleerden.
 • De geleerden hebben zich in de economische wetten van de sharia gespecialiseerd en geven advies waar nodig is.

Dus waar in de westerse bank de managers de besluiten nemen over de aangeboden financiële diensten, wordt dit bij islamitische banken ook door een panel van rechtsgeleerden gedaan. Of het islamitisch bankieren in Nederland voet aan de grond zal krijgen, blijft vooralsnog onduidelijk.

 • De potentiële markt is voor ABN Amro wel reden de mogelijkheden van islamitisch bankieren te onderzoeken.
 • Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek zal de ABN Amro een besluit nemen », zo laat Annemarije Haijtiink van ABN Amro weten.
 • Het voordeel dat ABN Amro heeft, is dat de bank met haar dochteronderneming in Saoedi-Arabië, de ‘Saoedi Hollandi Bank’, ervaring met islamitisch bankieren heeft opgedaan.

Woordvoerder van de Rabobank, Marco de Bruine, geeft aan dat zijn bank voorlopig geen rekeningen zonder rente zal gaan aanbieden. « Islamitisch bankieren is door de Nederlandse wet- en regelgeving vooralsnog erg lastig », aldus De Bruine. Wel is de Rabobank gestart met een proef die voor de Nederlandse moslimbevolking aantrekkelijk kan zijn.

 • Lanten kunnen bij de vestigingen in Utrecht en Boskoop een rekening openen waarbij de rente aan een goed doel wordt geschonken.
 • De initiatieven van de ABN Amro en de Rabobank laten zien dat het islamitisch bankieren in Nederland nog niet eens in de kinderschoenen staat.
 • Ook banken uit Turkije en het Midden-Oosten in Nederland bieden geen voorzieningen voor sparen of lenen zonder rente.

En dat is niet alleen nadelig voor de moslimbevolking, maar ook voor de Nederlandse economie. « Veel geld wordt nu door de Nederlandse moslimbevolking thuis opgepot of terug naar hun land van oorsprong gebracht », zo laat imam El Shershaby weten. Het aanbieden van financiële diensten die in overeenstemming zijn met de koran, zou deze groep over de streep kunnen trekken om dit geld toch naar een Nederlandse bank te brengen.

Is rente riba?

Rente (riba) kent in de Islam geen plek en is dus ook niet toegestaan om te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Hoewel er geen beloning verbonden is aan het doneren van rentegelden, is dit wel het beste eindstation. Wat wel te doen met rentegelden? In de meest ideale situatie handelen moslims niet in producten en diensten die rente opleveren.

Houd bij hoeveel rente jij ontvangt; Doneer dit bedrag aan Islamic Relief Nederland.

Islamic Relief Nederland zorgt ervoor dat dit geld ingezet wordt om levens te redden.

Welke rente is halal?

Financiële constructie – Bij de halal -hypotheek wordt er geen rente betaald. In plaats daarvan wordt de bank eerst formeel eigenaar van het huis. Een paar dagen later verkoopt de bank het huis door aan de koper met een winstopslag, Het verkoopbedrag plus de winstopslag wordt vervolgens in termijnen, zonder rente, terugbetaald door de koper.

Is een lening aangaan haram?

Geld lenen en daar rente voor betalen, dat is in islamitische kringen ongepast. Geld uitlenen en er rente voor ontvangen eveneens. Rente zorgt maar voor onrust in de geest. Daarom is het ‘haram’, is: voor moslims verboden.

Kan je een huis kopen zonder rente?

Rentevrij bankieren – Een huis kunnen kopen zonder rente: dat moet toch kunnen! Nog steeds is het zo dat er in Nederland onvoldoende mogelijkheden zijn om rentevrij een huis te financieren. Dit wordt in de volksmond ook wel een rentevrije of halal hypotheek genoemd.

Hier is echter steeds meer behoefte aan. Bijvoorbeeld mensen die vanwege religieuze voorschriften niet in staat zijn om een hypotheek met rente af te sluiten, hebben op dit moment moeite om een huis te kopen. Voor deze mensen is rente niet toegestaan. Hierdoor sommige moslims bijvoorbeeld genoodzaakt in dure huurwoningen te wonen, terwijl zij voordeliger uit zouden zijn als ze een huis konden kopen.

Er bestaan rentevrije alternatieven die het kopen van een huis zonder rente mogelijk maken. Bijvoorbeeld als de bank het huis koopt en het vervolgens doorverkoopt met een winstopslag, of huurkoop, waarbij de bank mede-eigenaar wordt van de woning. DENK zet zich ervoor in om rentevrije hypotheken, ofwel halahypotheken, bereikbaar en toegankelijk te maken voor alle Nederlanders.

Hoe lenen moslims?

Wat is een halal lening? – Een halal lening is een lening speciaal voor moslims. Moslims mogen van hun geloof immers geen rente betalen. Om deze geloofsbeperking te omzeilen, werd de halal lening in het leven geroepen. Bij een halal lening gaat de kredietverstrekker de woning kopen om ze dan nadien met winst door te verkopen aan de uiteindelijke eigenaar.

Is rente erbij of eraf?

Als je spaart, groeit je bedrag op je spaarrekening door de rente. De rente komt erbij.

Wat moet je doen met rente?

Wat te doen met rente van de bank? 27 december 2012 Vraag: Wat moet ik doen met rente die ik van de bank krijg? Is het toegestaan om het uit te geven op de Weg van Allah of dien ik het terug te geven aan de bank? Of moet ik op een andere manier handelen? Antwoord: De rente die de bank jou heeft gegeven, hoor je niet terug te geven aan de bank of zelf te gebruiken.

Het is niet toegestaan om rente te ontvangen. Ontvangt men dit echter buiten zijn wil om, dan dient hij het bovenstaande in acht te nemen.

:

Wat zegt de islam over haram geld?

Soliman: ‘ Haram zijn dingen die volgens het islamitische recht verboden zijn. In deze producten of diensten mag niet worden geïnvesteerd. Denk aan wapenhandel, de gokindustrie, alcohol, tabak en producenten van varkensvlees.’ ‘Riba wordt vaak vertaald als rente en/of woeker, maar het omvat meer dan dat.

Is spaarrente haram?

Waarom is rente Haram – Hoewel winst maken uit het drijven van handel volgens de islam wel is toegestaan, is het maken van winst op transacties ten koste van een ander niet toegestaan. Handelen en investeren hoort namelijk bij te dragen aan de verhoging van de welvaart van beide partijen.

 1. Geld is een ruilmiddel en dat maakt het volgens de islam tegennatuurlijk om te verhandelen.
 2. Het maakt niet uit of het om een hoog of laag percentage gaat: rente is haram,
 3. Het verbod op rente in de islam komt voort uit een diepgaande zorg voor het morele, sociale en economische welzijn van de mensheid.
See also:  Waarom Moet Je Een Antibiotica Kuur Afmaken?

Door rente te blokkeren probeert de islam een samenleving te creëren die gebaseerd is op eerlijkheid en rechtvaardigheid. Het nemen van rente betekent het toe-eigenen van de eigendommen van een ander, zonder hem daar iets voor in ruil te geven. Iemands eigendom is heilig. Betekent dit dat moslims geen schulden mogen aangaan? Dat mag wel, maar het is belangrijk om die zo snel mogelijk af te betalen aangezien schulden in het hiernamaals blijft bestaan. Daarnaast geldt dat als je als moslim geld hebt uitgeleend aan iemand die vervolgens in financiële problemen komt, je wordt aangemoedigd om – indien mogelijk – de schuld kwijt te schelden,

Wat is 100% halal?

Wat betekent het halal-keurmerk? – Halal keurmerken staan op vlees van dieren die geslacht zijn volgens de Islamitische wetten. Dat houdt onder meer in dat het dier moet sterven door een snede in de hals met een scherp mes. Vlees dat volgens de Islamitische eisen is geslacht wordt halal genoemd.

Kan je haram geld halal maken?

Vraag: Mijn vrouw heeft de afgelopen tijd werk verricht wat islamitisch gezien niet toegestaan is. Zij heeft inmiddels een andere baan gevonden. Met het geld wat zij op een verboden manier heeft verdiend, willen wij de H adj bekostigen voor mijn vader en moeder.

Is dit toegestaan of niet? Antwoord: Alle lof zij Allah. Het geld voor de H adj-uitgaven van een persoon dient H alaal en van een goede bron afkomstig te zijn. Geld dat H alaal is, helpt je Allah te gehoorzamen en te aanbidden en weerhoudt van het verrichten van zonden. Men vreest dat als een persoon de H adj verricht met H araam (verboden) geld, Allah zijn H adj niet zal accepteren.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: « Allah is Goed en accepteert slechts het goede. » (Moeslim) Ibn c Abdoes (moge Allah genadig met hem zijn) zei: « Let erop dat de pilaar en het fundament van de religie voedsel is dat wordt vergaard middels H alaal (toegestane) middelen.

Als een persoon een goede bron van inkomsten heeft, dan zullen zijn daden zuiver zijn. Voor wie geen goede bron van inkomsten heeft, bestaat de vrees dat zijn gebed, vasten, H adj, inspanningen omwille van Allah en alle andere daden niet worden geaccepteerd. Dit omdat Allah zegt (interpretatie van de betekenis): « Allah aanvaardt slechts (de daden) van de godsvruchtigen. » (Soerat al-Maa’idah: 27) c Omar keek eens naar biddende mensen en zei: « Ik word door niemand van jullie misleid door jullie veelvuldig heffen en verlagen van het hoofd.

Religieuze toewijding betekent voorzichtigheid met betrekking tot de Grenzen van Allah. Het wegblijven van datgene dat Allah heeft verboden en handelen naar datgene dat Allah heeft toegestaan en geboden. » Ibn c Omar zei: « De beste pelgrims zijn degenen met de zuiverste intenties, reinste inkomsten en sterkste geloof. » (al-Madkhal, boekdeel 4, blz.210 van Ibn ul- H aadjib al-Maalikie) Het is verhaald dat sommige imams hebben gezegd: « Als je de H adj verricht met geld dat afkomstig is van een bron die H araam is, dan heb niet jij de H adj verricht maar je rijdier! » Allah accepteert niets anders dan het goede.

Niet van iedereen die de H adj verricht, zal het geaccepteerd worden. In ‘Mawaahib ul-Djaliel Shar h Moekhta s ar Khaliel’ staat vermeld: « Eenieder die de H adj verricht met H araam geld, zijn H adj is niet acceptabel. Zoals duidelijk vermeld is door meerdere geleerden. Dat is omdat hij niet voldoet aan de voorwaarden voor acceptatie.

Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis): « Allah aanvaardt slechts (de daden) van de godsvruchtigen. » (Soerat al-Maa’idah: 27) Een aantal geleerden, zoals al-Ghazaalie, al-Qaraafie, al-Qoer t oebie en an-Nawawie, wijzen erop dat de H adj in dit geval niet acceptabel is.

 1. Al-Ghazaalie overlevert dit van Ibn c Abbaas en dit is voldoende bewijs.
 2. Mawaahib ul-Djaliel Shar h Moekhta s ar Khaliel; boekdeel 2, blz.530) Sheikh Aboe c Abdillaah Moe h ammad ibn Roeshayd al-Baghdaadie zegt in zijn Qa s iedah (lofdicht), die bekend staat als ‘adh-Dhahabiyyah’, met betrekking tot de rituelen van de H adj: « Verricht de H adj met geld waarvan je zeker bent dat de inkomsten H alaal zijn.

En blijf weg van H araam inkomsten. Wie H araam inkomsten gebruikt voor de H adj, hoeft geen moeite te doen om de H adj te verrichten. Want elke keer dat hij de Talbiyah opzegt (labbayk Allaahoemma labbayk, oftewel: hier ben ik, o Allah, hier ben ik), zal Allah antwoorden door zijn Hadj te verwerpen. » Het is überhaupt niet toegestaan om gebruik te maken van H araam inkomsten.

Het tonen van berouw hiervoor betekent ervan afkomen en het uitgeven aan liefdadigheid. Als je dit geld besteedt aan je vader en moeder, dan betekent dit dat jij er voordeel van hebt omdat jij dit gebruikt en aan hen besteedt zoals jij verplicht bent te doen. En daarom is dit niet toegestaan. Als je geen H alaal geld hebt waarmee jij en je echtgenote de H adj kunnen verrichten, wacht dan totdat je H alaal geld hebt verdiend om de H adj te verrichten.

Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis): « En het is de mensen verplicht gesteld om voor Allah de hadj naar het Huis te verrichten, voor wie in staat is om daarnaartoe te gaan. » (Soerat Aali c Imraan: 97) Als Allah jou begunstigt met goed en H alaal inkomen, dan dien jij je te haasten om de Hadj te verrichten.

Is betalen met Klarna haram?

Is Klarna Halal? – Klarna is another popular buy now pay later app, and it has a similar structure to Afterpay and Zip Pay. If you use it as a business owner, you’ll pay a small fee for each transaction. That allows your customers to use the app for free to spread out their payments over a few weeks.

However, Klarna will start charging interest after the due date. Because of that, it probably falls into the haram category as an investment. If you’re looking to start or grow your super, you have access to plenty of other halal investments. You shouldn’t have to compromise on your values to save money and prepare for the future.

While customers can use Klarna for free, more than 190,000 businesses use the app worldwide. It’s safe to assume that millions of customers use the app, making the chance of zero interest payments slim to none.

Hoe kopen moslims een huis?

Halalhypotheek – De halalhypotheek is speciaal voor moslims bedacht. Bij gebruikelijke hypotheken betaal je rente over de totale hypotheek. Dit is waar de halalhypotheek verschilt van andere hypotheken. Moslims mogen namelijk vanuit hun geloofsovertuiging geen rente ontvangen en/of betalen.

Als ze zich aan deze regel houden, is een hypotheek aanvragen onmogelijk en een huis kopen heel lastig. Hier is echter iets op gevonden. Bij een halalhypotheek koopt de geldverstrekker de woning. Deze wordt vervolgens met een bepaalde winstopslag doorverkocht aan de persoon die het huis wil kopen. De winst van de bank ontstaat door het drijven van handel en niet door het vragen om rente na het uitlenen van geld.

Zo is de aankoop van de woning voor beide partijen in overeenstemming met de Islamitische regels. Het niet betalen van rente, zoals bij een halalhypotheek het geval is, klinkt misschien als een voordeel. Dit is echter niet waar! De aflossing van een halalhypotheek is vergelijkbaar met die van een annuïteitenhypotheek: het bedrag is de gehele periode gelijk.

Welke landen halal hypotheek?

Halalhypotheken in trek. Komen ze ook in Nederland? zondag 25 november 2018, 08:57

Emil van Oers en Ardi Vleugels Redacteuren NOS op 3

Emil van Oers en Ardi Vleugels Redacteuren NOS op 3

Halalhypotheken of halalbeleggingen: islamitisch bankieren zit wereldwijd in de lift. Voor veel moslims betekent dat bankzaken regelen op een manier die bij hun geloof en levenswijze past. En ook niet-moslims zien er vaker de voordelen van. Reden voor de 24-jarige Mohamed Karrouch om een islamitische bank in Nederland op te zetten. Waarom Is Rente Haram Belangrijke principes bij islamitisch bankieren zijn: – Een verbod op zaken die Haram zijn: investeer niet in dingen die de islam verbiedt. Bijvoorbeeld wapens, de seksindustrie of gokken. – Voorkom Gharar : neem geen onverantwoorde risico’s. Zekerheid en duidelijkheid staan voorop bij contracten en transacties.

– Maysir is verboden, gokken. Geen winst maken op basis van toeval waarbij de één wint, de ander verliest. – Riba is verboden: rente. Volgens islamitisch recht is geld slechts een ruilmiddel, je mag geen geld op geld verdienen. Een transactie moet tastbaar zijn, dus in relatie staan tot de reële economie.

Het aandeel van islamitisch bankieren in de wereldmarkt is nog klein, schattingen lopen uiteen van 1 tot 5 procent van de totale financiële markten. Maar dat het groeit, daar is iedereen het, Vooral in landen met een moslimmeerderheid, zoals Maleisië en de Golfstaten neemt islamitisch bankieren toe.

 1. Maar ook in landen als Engeland en Duitsland.
 2. Sinds de jaren 90 groeit de sector met 10 tot 20 procent per jaar- al gaat die groei nu iets langzamer.
 3. Zeker in de crisisjaren nam de populariteit toe, als alternatief voor het westerse systeem.
 4. Het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, zegt dat er inmiddels zo’n 2 biljoen euro in omgaat en verwacht dat islamitisch bankieren blijft groeien.

De Wereldbank ziet het ook als een belangrijke manier om en landen in ontwikkeling te helpen. Het zijn niet alleen moslims die islamitisch willen bankieren. Bij de grootste islamitische bank in Groot-Brittannië, de Al Rayan Bank, is bijvoorbeeld klanten niet-moslim.

 • De Bank of London and the Middle East (BLME) zegt zelfs dat het merendeel van de klanten dat halal bankiert geen moslim is.
 • Sommige banken hun naam om nog meer klanten te binden.
 • Zo werd de Noor Islamic Bank in Dubai de Noor Bank, minus ‘islamic’ dus.
 • En een andere grote bank in Dubai verving het woord ‘islamic’ in zijn naam voor het woord ‘international’.

Rachida Talal-Azimi (34) promoveert op het onderwerp aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij verwacht dat er ook in Nederland een grote groep, vooral jonge moslims, is die hierop zit te wachten. Die jongeren huren nu nog, terwijl ze eigenlijk naar een koophuis willen doorstromen, als dat halal zou kunnen.

 1. Ook zegt Talal-Azimi dat er een groep mensen is die geen lening aangaat voor een eigen zaak, omdat dat in strijd is met hun principes.
 2. Mohamed Karrouch (24) wil een islamitische bank in Nederland opzetten.
 3. Vooral omdat hij er zelf tegenaan liep dat hij geen keuze had.
 4. Toen ik afstudeerde, moest ik kiezen tussen een huur- of een koopwoning.

Maar ik woon in Utrecht en daar is de woningmarkt oververhit. De huurwoningen zijn duur en vaak aan de rand van de stad. Dat vond ik zonde van mijn geld, maar kopen is voor mij ook geen optie, omdat daar altijd rente bij komt kijken. » Hij verdiepte zich in alternatieven en ziet vooral mogelijkheden in de zogeheten Murabaha-constructie.

Dan koopt de bank het huis dat jij op het oog hebt eerst zelf, en verkoopt het dan met winst aan jou. Dat hogere totaalbedrag los jij in termijnen af, zonder rente. Karrouch kent veel Nederlandse moslims die graag zo’n halalhypotheek zouden afsluiten. Toch bieden grote Nederlandse banken het islamitisch bankieren nog niet aan.

Eerdere initiatieven sneuvelden in de eindfase. Econoom Raphie Hayat (35) denkt dat het in Nederland lastig is om halal-hypotheken in de markt te zetten. Hij wijst er bijvoorbeeld op dat een deel van de moslims in Nederland al een gewone hypotheek heeft.

 • Ook wordt een halal-hypotheek in Nederland duur, denkt hij, omdat klanten geen belastingvoordelen zoals hypotheekaftrek kunnen krijgen.
 • Hayat ziet meer kansen voor andere financiële producten, zoals beleggingen.
 • Volgens Talal-Azimi geeft de huidige afbouw van de hypotheekrente-aftrek door de overheid nieuwe mogelijkheden, omdat het verschil in kosten tussen halal en niet-halal dan kleiner wordt.

Karrouch wil allerlei bankzaken aanbieden naar de leer van de islam. Hij gelooft dat er een grote markt voor is: « In Nederland wonen tussen de 800.000 en een miljoen moslims. Ik ben nog bezig om mijn bank op te zetten, maar ik heb al zeker 5000 aanvragen voor een halal-hypotheek.

See also:  Welke Kleur Kozijnen Buiten?

Is er een islamitische bank in Nederland?

Mobiquity introduceert halal bankieren Ongetwijfeld leggen veel mensen direct een verband tussen halal en voedsel. Het zal echter minder bekend zijn dat halal ook betrekking heeft tot bankieren. Zo mag je volgens de islam onder meer geen rente vragen op leningen en niet investeren in zaken die de islam verbiedt.

Grote Nederlandse banken bieden vooralsnog geen islamitisch bankieren aan, waardoor moslims in Nederland aangewezen zijn op buitenlandse banken. Mobiquity brengt daar nu verandering in. Het technologiebedrijf heeft een prototype ontwikkeld waarmee financiële instellingen islamitisch bankieren kunnen toevoegen aan hun diensten.

Dit prototype – dat ook op het Nederlandse banksysteem aangesloten kan worden – combineert de islamitische waarden met digitale toegankelijkheid, waardoor banken ethisch digitaal bankieren aan hun klanten kan aanbieden. Zo stellen moslims vanuit hun geloofsovertuiging extra ethische en morele eisen ten aanzien van waar hun geld in wordt geïnvesteerd. Waarom Is Rente Haram Dit betekent onder andere dat er geen winst gemaakt mag worden op geld, maar alleen op handel en tastbare zaken. Tevens mogen islamitische banken geen onverantwoorde risico’s nemen en zijn zekerheid en duidelijkheid belangrijke kernwaarden. Tot slot mag er niet geïnvesteerd worden in producten of diensten die het geloof verbiedt, hierbij moet gedacht worden aan gokken, alcohol of de seksindustrie.

Is huis kopen halal?

Een huis kopen kan halal met een halal hypotheek – Houdt de westerse hypotheekmarkt in dat u als moslim dan nooit een huis kan kopen op een wijze die halal is? Omdat over westerse hypotheken altijd rente wordt berekend, is deze methode in alle gevallen haram.

Een huis kopen kan halal, als u hiervoor een halal hypotheek afsluit. Het aanbod aanbieders die een dergelijke hypotheek aanbieden in Nederland, is niet groot. Toch kunt u bij De Halal Hypotheek terecht voor een halal hypotheek. Het is gebruikelijk dat voor deze hypotheek de murabaha methode wordt gehanteerd.

Dit is van oorsprong een koopovereenkomst op islamitische wijze en kan ook voor een hypotheek worden ingezet. De bank koopt hierbij de woning en verkoopt deze met een winstopslag aan de kopende partij. Deze winstopslag vervangt de hypotheekrente en vormt de winst voor bank, wat in de sharia wel toegestaan is.

Is huren haram?

Vraag: Na lange tijd heeft mijn man eindelijk een goed betaalde baan gekregen. In plaats van Allah hiervoor dankbaar te zijn, heeft hij besloten een huis te kopen met rente. Mijn man is namelijk van mening dat er vele geleerden zijn die het kopen van een huis met rente toestaan wanneer dit gebeurt in een niet-moslimland.

 • Wat is het Islamitische oordeel hierover? Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en metgezellen.
 • Het is niet toegestaan een huis of iets anders te kopen met een rentedragende lening.
 • Het maakt niet uit of dit gebeurt in een moslimland of in een niet-moslimland, vanwege de algemeenheid van de bewijzen welke dit verbieden.

Dit verbod geldt zowel voor degene die het ontvangt als degene die het betaalt. Djaabir overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) degene die rente nuttigt, degene die het geeft, degene die het (schriftelijk) vastlegt en de twee personen die als getuigen optreden vervloekte.

 • Hij voegde daaraan toe:,Allen zijn zij gelijk (in de zonde), » (Moeslim) De enige wetschool die als uitzondering hierop geldt is de Hanafi-wetschool.
 • Deze wetschool is de mening toegedaan dat het toegestaan is om een rentelening aan te gaan met niet-moslims in Dar ul-Harb (een land waar oorlog woedt tussen moslims en niet-moslims).

Wel stelden zij als voorwaarde dat een moslim slechts rente mag ontvangen en niet geven. Deze uitspraak van de Hanafi-wetschool houdt echter geen stand tegen de algemeenheid van de verzen en de overleveringen die rente in alle gevallen en onder alle omstandigheden verbieden.

 1. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): « O jullie die geloven, vreest Allah en geeft op wat er rest van (de door jullie gevraagde) rente, indien jullie gelovigen zijn.
 2. En wanneer jullie (dit) niet doen: wees dan op de hoogte van (de verklaring van) een oorlog van Allah en Zijn Boodschapper (aan jullie),

Maar als jullie berouwvol zijn: dan rest jullie je oorspronkelijke bezit. »

(Soerat al-Baqarah: 278-279) Ook zegt Ibnoe Qoedaamah in zijn boek al-Moeghni: « Het verbod op rente geldt zowel in Dar ul-Harb als in Dar ul-Islam (Islamitisch land). Deze mening wordt aangehangen door Imam Maalik, al-Awzaa c ie, Aboe Yoesoef, Imam ash-Shaafi c ie en Ishaaq zich baserend op de volgende Uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis):,Hij (Allah) heeft de rente verboden. » (Soerat al-Baqarah: 275),Degenen die van rente eten zullen in geen andere hoedanigheid opstaan dan die van degene die door de satan tot bezetenheid is geslagen. » (Soerat al-Baqarah: 275),O jullie die geloven, vreest Allah en geeft op wat er rest van (de door jullie gevraagde) rente. » (Soerat al-Baqarah: 278) Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd:,Wie meer geeft of meer ontvangt, heeft zich (daarmee) schuldig gemaakt aan rente. » (Moeslim) Dus hetgeen verboden is in een Islamitisch land is tevens verboden in een niet-islamitische land. » (Al-Moeghni: 4/47) En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah. Team al-Yaqeen

:

Is lenen halal?

Doordat er veel moslims in Nederland wonen is de vraag naar een Halal hypotheek groot. Er is al door verschillende aanbieders geprobeerd Halal hypotheken aan te bieden in Nederland. Tot op heden is het in Nederland echter nog niet mogelijk een Halal hypotheek af te sluiten. Lees hier meer over de Halal hypotheek.

Wat moet je doen als je haram geld hebt?

Hun vader liet Haraam geld na 23 oktober 2014 Vraag: Een moslim heeft geïnvesteerd (aandelen gekocht) in een bedrijf die in alcohol handelt. Hij maakt vervolgens winst door het verkopen van deze aandelen. Een aantal jaar later overleed hij. Zijn kinderen realiseren zich dat wat hun vader deed verkeerd was.

 • Wat dienen zijn kinderen te doen? Dienen zij dit geld uit te geven in liefdadigheid of te doneren aan publieke zaken (bouwen van wegen, moskeeën en scholen)? Als al dit geld verbruikt is, dienen de kinderen dan hun eigen geld uit te geven en te doneren? Antwoord: Alle lof zij Allah.
 • Eén van de verplichtingen die de kinderen hebben ten opzichte van hun vader is dat zij het geld dat hij verdiend heeft aan het verkopen van deze aandelen aan publiekelijke doeleinden doneren, zoals het bouwen van wegen, scholen of andere faciliteiten.

Om aan de veilige kant te blijven, dient het geld niet gebruikt te worden om voedsel te kopen, voor zichzelf of voor anderen. Ook dient het niet gebruikt te worden om een moskee te bouwen. Door dit geld op de goede manier uit te geven, zullen zij de zonde van hun vader uitvegen, maar dit zal hen niet dichter tot Allah brengen omdat Allah Goed is en alleen het goede accepteert.

Of zij nou exact hetzelfde geld (verdiend uit de aandelen) uitgeven of het gelijke bedrag van hun eigen bezit, is beiden goed. Het verbod ligt daar waar het aan verdiend is en niet over de vorm. Als zij een bedrag betalen wat hier gelijk aan staat, dan is dit voldoende. Ibn ul-Qayyim zei over een kwestie die ging over het vermengen van toegestane zaken met verboden zaken: « Er zijn hier twee soorten van.

De eerste is wanneer de verboden zaak Haraam is op zichzelf, zoals bloed en urine. Het tweede is wanneer het Haraam is, vanwege de manier waarop het verdiend is en niet omdat het Haraam is van zichzelf, zoals geld wat men genomen heeft met geweld. Deze tweede soort betekent niet dat men dat moet vermijden wat Halaal is of dit in zijn totaliteit verbiedt.

 • Als dit geld vermengd is met Haraam geld, of het meeste ervan is Haraam, dan dient hij het bedrag wat Haraam is eruit te halen en de rest is toegestaan voor hem.
 • Dit is niet afkeurenswaardig, of hij nu exact hetzelfde geld gebruikt wat hij verdiend heeft op een Haraam wijze of het soortgelijke bedrag van ander geld.

Want het feit dat het Haraam is, heeft niets te maken met de essentie van geld zelf. Het heeft te maken met de manier waarop het is verdiend. (Badaa’i c ul-Fawaa’id, boekdeel 3, blz.257) Islamqa.com

Hoeveel miljoen moslims?

« De wereld wordt steeds religieuzer » Waarom Is Rente Haram Tegen 2050 zal de wereld een stuk religieuzer zijn dan nu het geval is. Het percentage atheïsten en agnosten loopt terug, terwijl het percentage religieuze mensen toeneemt. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Wetenschappers van Pew Research Center schetsen op basis van demografische gegevens een helder beeld als het om de toekomst van religie gaat.

 • Religie blijft.
 • Religie groeit.
 • Alle grote religieuze stromingen – met uitzondering van het Boeddhisme – zullen de komende decennia groeien, terwijl het aantal mensen dat niet religieus is, afneemt.
 • Christendom en Islam Op dit moment is het christendom de grootste religie, met zo’n 2,2 miljard aanhangers (oftewel bijna 31 procent van de wereldbevolking).

Islam staat op de tweede plek met 1,6 miljard aanhangers (23 procent van de wereldbevolking). Naar verwachting zullen dit ook in 2050 nog de twee grootste geestelijke stromingen zijn, alleen is de islam tegen die tijd net zo omvangrijk als het christendom.

Naar verwachting neemt het aantal moslims de komende vier decennia namelijk met 73 procent toe. Het aantal christenen stijgt ook, maar minder snel (met zo’n 35 procent). De enorme groei van de islam is het resultaat van het feit dat moslims een relatief jonge populatie met hoge geboortecijfers vormen.

Tegen 2050 zullen er naar schatting zo’n 2,8 miljard moslims (30 procent van de wereldbevolking) en zo’n 2,9 miljard christenen (31 procent van de wereldbevolking) zijn. Groei, stabiliteit of krimp? Wat zijn de belangrijkste demografische factoren wanneer we willen voorspellen of een religie groeit, stagneert of zelfs krimpt? De gemiddelde leeftijd van de gelovige is heel belangrijk: zijn de gelovigen nog jong (dat wil zeggen: vruchtbaar) dan is groei waarschijnlijker.

 • Ook het geboortecijfer is belangrijk.
 • Moslims hebben het hoogste geboortecijfer (3.1 kind per vrouw), gevolgd door christenen (2,7 kinderen per vrouw).
 • Het geboortecijfer onder Hindoes is vergelijkbaar met het wereldwijde geboortecijfer: 2,4 kinderen per vrouw.
 • Het geboortecijfer onder Joden ligt op zo’n 2,3 kinderen per vrouw.

Naast leeftijd en geboortecijfers speelt ook het percentage mensen dat van religie wisselt een rol. In sommige landen is het heel gewoon dat mensen een andere religie omarmen dan waarmee ze zijn opgegroeid, in andere landen is dat ongebruikelijk of zelfs verboden.

Naar verwachting zal het christendom netto gezien het meeste te lijden hebben onder mensen die van religie veranderen: zo’n 40 miljoen mensen zullen christen worden, terwijl zo’n 106 miljoen mensen het christendom zullen verlaten (het grootste deel van deze 106 miljoen mensen zal deel uit gaan maken van de groep ‘religieus niet-geaffilieerden’).

Boeddhisme Niet alleen het christendom en de islam groeien. Alle geestelijke stromingen maken groei door, met uitzondering van het Boeddhisme. Dat laatste is te verklaren door het feit dat boeddhistische landen sterk vergrijzen en lage geboortecijfers hebben.

Het Hindoeisme groeit wel en zal tegen 2050 zo’n 1,4 miljard aanhangers hebben (nu: 1 miljard). Joden en volksreligies Ook het aantal joden neemt toe: van 14 naar 16,1 miljoen (een groei van 16 procent). Net als het aantal aanhangers van volksreligies (denk dan aan Afrikaanse traditionele religies en de religie van de Australische aboriginals) neemt toe: van 405 miljoen naar bijna 450 miljoen.

Datzelfde geldt voor de kleine religies zoals het sikhisme en taoïsme. Deze religies worden door de onderzoekers onder de verzamelnaam ‘andere religies’ geschaard en maken samen een groei van zes procent door. Hoewel de volksreligies, het jodendom en ‘andere religies’ in absolute aantallen groeien, groeien ze niet zo hard als de wereldbevolking.

 • Daardoor zullen ze in 2050 een kleiner percentage van de wereldbevolking uitmaken dan nu het geval is.
 • Niet-geaffilieerd Een andere interessante groep in het onderzoek zijn de ‘religieus niet-geaffilieerden’.
 • Onder deze groep vallen mensen die niet in een god geloven, agnost zijn of geen specifieke religie aanhangen.
See also:  Waarom Befact Forte Nemen?

Hoewel hun aantal groeit (van 1,1 naar 1,2 miljard) maken ze een steeds kleiner deel van de wereldbevolking uit. Nu vormen ze nog 16 procent van de wereldbevolking: in 2050 zal dat 13 procent zijn. Wanneer we niet kijken naar de wereldbevolking als geheel, maar inzoomen op specifieke regio’s ontstaat een ander beeld. Waarom Is Rente Haram Een voorzichtige voorspelling van hoe het aantal christenen zich in 2070 tot het aantal moslims verhoudt. Voorbij 2050 De onderzoekers stellen in hun studie vast hoe het religieuze landschap er tegen 2050 uit komt te zien. Misschien maakt het je nieuwsgierig: hoe gaat het daarna verder? Streven de moslims de christenen voorbij? Het hangt allemaal af van de vraag of de trend die de onderzoekers tot 2050 schetsen ook daarna doorzet.

 • Als dat het geval is, zullen het christendom en de islam tegen 2070 ongeveer even groot zijn (32 procent van de wereldbevolking).
 • Daarna zal het aantal moslims groter worden dan het aantal christenen, maar beide religieuze stromingen zullen qua groei vergelijkbaar zijn.
 • Tegen 2100 zal 35 procent van de wereldbevolking moslim zijn, terwijl 34 procent van de wereldbevolking christen is.

Dat de twee grootste geestelijke stromingen zo sterk in aantal toenemen, is vooral toe te schrijven aan de groeiende Afrikaanse bevolking: het vruchtbare Afrika telt veel christenen en moslims en doordat het aantal mensen in Afrika explosief toeneemt, zal ook het percentage van de wereldbevolking dat christen of moslim is sterk stijgen.

 • Maar – zo benadrukken de onderzoekers – een kleine verandering kan er al voor zorgen dat het heel anders loopt.
 • Stel bijvoorbeeld dat een groot deel van China overstapt op het christendom, dan kan dat er zomaar eens voor zorgen dat het aantal christenen groter blijft dan het aantal moslims.
 • En als het in moslimlanden gebruikelijker wordt om van religie te wisselen, kan het toekomstperspectief van deze religie er ook al heel ander uit komen te zien.

Meer weten over het onderzoek? Het volledige onderzoeksrapport is te vinden!, Een community van : « De wereld wordt steeds religieuzer »

Wat te zeggen bij stervende islam?

‘ ‘Inna Lillahi wa inna ilayhi raji’un. ‘ ‘Wij behoren tot Allah en tot Hem zullen we terug keren.

Wat is woekerrente islam?

Riba (Ar: ربا)is het Arabische woord voor rente of woeker. De uitdrukking is bekend van het zogenaamde renteverbod, dat moslims verbiedt geld te lenen of uit te lenen tegen rente.

Wat moet je doen met haram geld?

Hun vader liet Haraam geld na 23 oktober 2014 Vraag: Een moslim heeft geïnvesteerd (aandelen gekocht) in een bedrijf die in alcohol handelt. Hij maakt vervolgens winst door het verkopen van deze aandelen. Een aantal jaar later overleed hij. Zijn kinderen realiseren zich dat wat hun vader deed verkeerd was.

 1. Wat dienen zijn kinderen te doen? Dienen zij dit geld uit te geven in liefdadigheid of te doneren aan publieke zaken (bouwen van wegen, moskeeën en scholen)? Als al dit geld verbruikt is, dienen de kinderen dan hun eigen geld uit te geven en te doneren? Antwoord: Alle lof zij Allah.
 2. Eén van de verplichtingen die de kinderen hebben ten opzichte van hun vader is dat zij het geld dat hij verdiend heeft aan het verkopen van deze aandelen aan publiekelijke doeleinden doneren, zoals het bouwen van wegen, scholen of andere faciliteiten.

Om aan de veilige kant te blijven, dient het geld niet gebruikt te worden om voedsel te kopen, voor zichzelf of voor anderen. Ook dient het niet gebruikt te worden om een moskee te bouwen. Door dit geld op de goede manier uit te geven, zullen zij de zonde van hun vader uitvegen, maar dit zal hen niet dichter tot Allah brengen omdat Allah Goed is en alleen het goede accepteert.

Of zij nou exact hetzelfde geld (verdiend uit de aandelen) uitgeven of het gelijke bedrag van hun eigen bezit, is beiden goed. Het verbod ligt daar waar het aan verdiend is en niet over de vorm. Als zij een bedrag betalen wat hier gelijk aan staat, dan is dit voldoende. Ibn ul-Qayyim zei over een kwestie die ging over het vermengen van toegestane zaken met verboden zaken: « Er zijn hier twee soorten van.

De eerste is wanneer de verboden zaak Haraam is op zichzelf, zoals bloed en urine. Het tweede is wanneer het Haraam is, vanwege de manier waarop het verdiend is en niet omdat het Haraam is van zichzelf, zoals geld wat men genomen heeft met geweld. Deze tweede soort betekent niet dat men dat moet vermijden wat Halaal is of dit in zijn totaliteit verbiedt.

 1. Als dit geld vermengd is met Haraam geld, of het meeste ervan is Haraam, dan dient hij het bedrag wat Haraam is eruit te halen en de rest is toegestaan voor hem.
 2. Dit is niet afkeurenswaardig, of hij nu exact hetzelfde geld gebruikt wat hij verdiend heeft op een Haraam wijze of het soortgelijke bedrag van ander geld.

Want het feit dat het Haraam is, heeft niets te maken met de essentie van geld zelf. Het heeft te maken met de manier waarop het is verdiend. (Badaa’i c ul-Fawaa’id, boekdeel 3, blz.257) Islamqa.com

Wat zegt de islam over geld?

Renteloos bankieren. Het klinkt als de ideale oplossing voor een fatsoenlijke financiële sector. Geen graaicultuur, minder winstoogmerk. Of is dat islamitisch bankieren toch een beetje een fata morgana? Ik spreek erover met Hans Visser (70), Emeritus hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en – als één van de weinigen in Nederland – gespecialiseerd in islamitisch financieren.

We ontmoeten elkaar in Haarlem, de stad waar we allebei wonen. Het is vijf minuutjes fietsen, maar ik kom door een plotselinge stortbui compleet doorweekt aan bij onze ontmoetingsplek. Meneer Visser staat gelukkig al klaar met een paraplu. « Een echte Hollandse lente, he », zeg ik. Heel anders dan de Arabische.

Te midden van alle politieke onrust, lijkt het Midden-Oosten de financiële crisis beter te doorstaan dan de westerse wereld. Is het de islam die hun geld heeft gered? En wat kunnen wij daarvan leren? Wat hebben de Arabische banken goed gedaan wat wij hebben nagelaten? « In de islamitische financiële sector hebben banken een minder grote klap te verduren gehad dan de grote banken in Amerika en Europa.

Ze zijn de crash beter doorgekomen doordat Islamitische banken zich minder in de schulden hebben gestoken. Deze banken hebben daarnaast een betere solvabiliteit: meer eigen vermogen ten opzichte van uitstaande gelden. En een betere liquiditeit: de mate waarin een bank, op korte termijn, schulden kan afbetalen. » Dus westerse banken hebben meer geld uitgeleend? « Ja, en ze hebben zelf ook meer geleend.

De Europese en Amerikaanse banken hebben als een idioot op de internationale kapitaalmarkten van elkaar geleend. Vervolgens moesten ze steeds opnieuw geld lenen om weer van die schulden af te komen. » Journaliste Frederieke Hegger (Twitter: @FrederiekeH ) interviewt experts over de crisis en de hervorming van de financiële sector.

 • Ijk voor meer interviews op www.economievanmorgen.nl,
 • En dat werd een negatieve spiraal? « Nee.
 • Het hield gewoon in een keer op.
 • Een aantal banken in Amerika viel om en vervolgens durfde niemand meer wat aan de ander uit te lenen. » Maar waarom hebben islamitische banken dan minder geld aan elkaar uitgeleend? Bankieren zij echt zo anders? « De islamitische visie op bankieren is vertaald in wettelijke regels.

Je mag bijvoorbeeld geen geld verdienen aan simpel het uitlenen van geld. Moslims zien het als tegennatuurlijk om rente, Riba in de Koran, op geld te vragen. Winst maken op handel mag overigens wel. Dus als je toch geld wil verdienen aan geld, dan moet je zorgen dat het gekoppeld is aan een reële- of goederentransactie. » Wat bedoelt u daar mee? « Neem bijvoorbeeld de murabaha, het product dat het meest wordt gebruikt binnen het islamitisch financieren.

 1. Het is een vorm van handelsfinanciering.
 2. Als een onderneming iets wil kopen, dan koopt de bank dat product eerst en verkoopt het daarna door voor een hoger bedrag.
 3. Een winstopslag.
 4. De bank is, hoe kort ook, eigenaar van het goed.
 5. Dit kan ook nog gekoppeld worden aan een krediet.
 6. Dan mag de onderneming het bedrag gespreid terugbetalen. » Die winstopslag lijkt toch een soort rente.

« Dat is het eigenlijk ook. Het renteloos bankieren wordt aan alle kanten omzeild. Om een voorbeeld te noemen: een consument of een onderneming heeft natuurlijk vaak behoefte aan geld zonder dat daar meteen de aankoop van een goed aan gekoppeld is. Daar hebben ze iets op bedacht.

 • Stel, je woont in Maleisië en je gaat naar de bank HSBC Amanah, en zegt: ‘Ik heb geld nodig’.
 • Je krijgt dan een Bai Inah-lening : koop met onmiddellijke terugkoop.
 • De bank verkoopt jou iets, jij mag gespreid betalen, maar de bank koopt het onmiddellijk terug en betaalt jou een lager bedrag. » Meer Hans Visser: lees zijn boek Islamic Finance en bekijk hier zijn overige publicaties.

Dus dan betaal je uiteindelijk toch wat aan de bank? « Ja. Maar ze noemen het een winstopslag. De reële transactie is er voor de vorm tussengeschoven. Ook centrale banken doen eraan mee. Arabische banken kunnen namelijk, wanneer ze geld over hebben, volgens de regels geen geld uitzetten in de markten tegen rente.

De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten heeft daarom een constructie bedacht waarbij banken geld kunnen stallen en daar een verkapte vorm van rente op ontvangen. Maar ook dat gebeurt via een goederentransactie, anders mag het niet. » Is renteloos bankieren dan wel realistisch? « Nee. Volgens mij niet. » Islamitische banken hebben ook regels met betrekking tot speculatie.

Houdt men zich daar wel aan? « Speculatie is duidelijk verboden in de Koran. Maar daar is op de financiële markten dan weer heel moeilijk toezicht op te houden. Het zal ongetwijfeld wel gebeuren. » Wat kunnen we dan wel leren van het islamitisch bankieren? « Dat je je niet tot je nek in de schulden moet steken.

 • Het gaat dus om de hoeveelheid geld die banken van elkaar en van grote beleggers lenen.
 • Hedgefondsen enzo.
 • Dat geldt niet alleen voor banken hoor, dat geldt voor iedereen. » Meer over islamitisch financieren: lees de boeken Islamitisch financieren.
 • Tussen principes en realiteit en Islamitisch bankieren: Van religieuze principes naar financiële transactiestructuren,

Of bekijk de Tegenlicht aflevering Allah, vrouwen en de bank, Is dat de belangrijkste les volgens u uit deze crisis: we moeten minder lenen. « Ja. Maar er zijn wel eerder financiële crises geweest en het geheugen is helaas erg kort. Dus dat zijn we over een tijdje alweer vergeten.

Dit is overigens wel de grootste crisis sinds de jaren ’30. Het gebeurt nu op veel grotere schaal en banken zijn enorm met elkaar verknoopt geraakt. » Moeten we daar dan ook niet iets aan doen? « De BIS, Bank for International Settlements (organisatie van nationale centrale banken, red.), probeert nu voor elkaar te krijgen dat banken niet meer als gekken van elkaar lenen door eisen te stellen aan hun liquiditeit.

Daarnaast moeten commerciële banken een bepaalde hoeveelheid eigen vermogen aanhouden. In goede tijden gaat dat bedrag omhoog en in slechte tijden wordt de eis verzacht. Maar Basel III, zoals het pakket van nieuwe regels heet, zal nooit genoeg zijn. Bankiers zoeken altijd naar wegen om het op hun eigen manier te doen en regels te omzeilen. » Een beetje een fata morgana dus, dat Basel III,

 • Net als islamitisch bankieren.
 • Ja, misschien wel.
 • Islamitisch bankieren is in elk geval in de verste verte niet ideaal.
 • Bedenk ook dat bij islamitisch financieren allerlei bedrijfstakken geen leningen kunnen krijgen.
 • De vleesindustrie bijvoorbeeld, als het om varkensvlees gaat.
 • Of hotels, restaurants en cafés die alcohol schenken.

De filmindustrie en een groot deel van de muziekindustrie. Al die dingen willen wij liever niet missen, toch? »