Lycée Marc Bloch de Sérignan

Astuces, Conseils, Idées

Welke Wegafsluitingen Zijn Er?

Welke Wegafsluitingen Zijn Er?
Geplande werkzaamheden

Locatie Datum
1. A7 Afsluitdijk Het hele jaar door
2. A7/A28 Ring Groningen Het hele jaar door
3. A12 Galecopperbrug Het hele jaar door
4. A4 Beneluxplein en Beneluxtunnel Vrijdag 13 januari tot maandag 16 januari Vrijdag 12 mei en zaterdag 13 mei Vrijdag 2 en zaterdag 3 juni

Nog 17 rijen

Waar is de A2 afgesloten?

A2: afsluiting tussen knooppunt Deil en knooppunt Empel (richting ‘s-Hertogenbosch ); 15 – 17 april 2023. Van zaterdag 15 april 19.00 tot maandag 17 april 05.00 uur voeren we onderhoud uit aan de snelweg A2.

Is de 61 afgesloten?

Het Duitse Ministerie van Verkeer verklaarde vorige week tegenover eurotransport.de dat de A61 pas tegen het einde van 2021 weer volledig begaanbaar zal zijn.

Is de A12 in beide richtingen afgesloten?

Werkzaamheden Gepubliceerd op: 20 december 2022 – Laatste update: 21 december 2022, 13:02 De snelweg A12 bij Zoetermeer tussen Utrecht en Den Haag sluiten we in beide richtingen volledig af van dinsdag 27 december 22.00 tot zaterdagochtend 31 december 2022 08.00 uur.

Welke routeplanner houdt rekening met wegwerkzaamheden?

ViaMichelin kan de belangrijkste gebeurtenissen in het verkeer weergeven op uw kaart of route: wegafsluiting, beperkt aantal rijsbanen, ongevallen, wegwerkzaamheden, bijzondere gebeurtenissen (zoals manifestaties), et cetera. Ze worden, in de vorm van makkelijk te begrijpen pictogrammen, getoond op uw kaart.

Is de A2 afgesloten vandaag?

Kapotte auto op de #A2 Eindhoven ► Maastricht, bij knp. De Hogt is de rechterrijstrook dicht. +10 min. Vrachtwagen met pech op de #A2 Maastricht ► Eindhoven, bij Nederweert is de rechterrijstrook dicht. +15 min.

Is de A7 nog afgesloten?

Nieuwsfeed A7 Prinses Margriettunnel – Sinds woensdag 14 december 2022 is aquaduct ‘de Prinses Margriettunnel’ op de A7 in beide richtingen afgesloten voor wegverkeer. Door druk van het grondwater is een van de tunneldelen omhooggekomen. Daardoor is een gevaarlijke drempel in het wegdek ontstaan.

Is de A 50 nog afgesloten?

Planning van de onderhoudswerkzaamheden A50 – De A50 is afgesloten tussen knooppunt Beekbergen en Waterberg in de richting van Arnhem. De afsluitingen gelden in de weekenden van 23-26 september, 30 september- 3 oktober en 7-10 oktober 2022, steeds van vrijdagavond 20.00 tot maandagochtend 05.00 uur.

Is de A61 open vandaag?

De Duitse snelweg A61 is weer open in beide richtingen.

Hoe lang is de A6 afgesloten?

Van vrijdag 31 maart tot zondag 2 april voert Rijkswaterstaat inspecties uit aan de Ketelbrug in de A6. Tijdens de werkzaamheden is de A6 afgesloten tussen Lelystad-Noord en Urk in de richting van Emmeloord.

Welk stuk A12 dicht?

Verkeer Nederland A12 Rechterrijstrook dicht. +10 min. Ongeluk op de #A12 Utrecht ► Arnhem, bij Veenendaal is de linkerrijstrook dicht. +25 min. Ongeluk op de #A12 Den Haag ► Utrecht, bij Reeuwijk zijn 2 rijstroken dicht. +20 min. Ongeluk op de #A12 Den Haag ► Utrecht, bij knp.

Is de A1 nog afgesloten?

Verkeer Nederland A1 Auto in brand op de #A1 Hengelo ► Apeldoorn, bij Deventer-Oost is de rechterrijstrook dicht. +20 min.7 km file #A1 Amersfoort ► Amsterdam tussen Baarn en afrit Naarden-Vesting door de spitsstrookstoring +15 min.

Is de A20 nog dicht?

Werkzaamheden Gepubliceerd op: 13 april 2023 – Laatste update: 9 mei 2023, 14:56 Voor de Blankenburgverbinding werkt bouwconsortium BAAK van maandag 17 tot en met donderdag 20 april 2023 in de nacht bij het Kethelplein. In die nachten is de snelweg A20 ter hoogte van het Kethelplein afgesloten.

Wat betekent wegwerkzaamheden?

Wegwerkzaamheden op een autosnelweg in Duitsland Wegwerkzaamheden zijn werkzaamheden die worden uitgevoerd aan een weg, bijvoorbeeld voor onderhoud en reparaties of om infrastructurele wijzigingen tot stand te brengen. Wegwerkzaamheden kunnen leiden tot vertragingen of files doordat de maximumsnelheid is verlaagd of het wegprofiel de verkeerscapaciteit vermindert.

 • Wegwerkzaamheden worden in de meeste westerse landen meestal op ruime afstand aangekondigd met verkeersborden,
 • De wegmarkering op het gedeelte waar aan gewerkt wordt is meestal geel of oranje,
 • Er kan gebruik worden gemaakt van onder meer pylonen en betonnen barriers om het wegprofiel tijdelijk aan te passen.

Een actiewagen kan worden ingezet om een rijstrook te blokkeren en weggebruikers hierover op zichtafstand te informeren door een knipperend matrixbord, Rijstroken kunnen ter hoogte van wegwerkzaamheden versmald zijn, en er kan een inhaalverbod gelden.

 1. Ook kan er gebruikgemaakt worden van tijdelijke verkeerslichten of verkeersregelaars,
 2. Dit wordt gedaan indien over langere afstand de helft van de weg wordt afgesloten.
 3. De andere helft wordt dan alternerend in beide richtingen gebruikt.
 4. Een nadeel bij een afsluiting met verkeerslichten is, dat zijstraten dienen afgesloten te worden in de richting van de werken.

Moesten deze openblijven, zouden bestuurders die uit de zijstraten komen, niet weten welke richting er groen heeft, en gaan spookrijden, Verkeersregelaars kunnen flexibeler omgaan met verkeer uit zijstraten. Het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte CROW heeft in publicaties 96a en 96b voor veelvoorkomende situaties de tijdelijke verkeersmaatregelen gestandaardiseerd voor Nederland.

See also:  Gekneusde Rib Hoe Lang Duurt Het?

Welke routeplanner is goed?

Routeplanner Google Maps – Een van de bekendste en meest gebruikte routeplanners is Google Maps, Deze routeplanner werkt eenvoudig en is gratis. Met Google Maps vermijd je eenvoudig snelwegen, tolwegen en ferry’s, en pas je makkelijk delen van je route aan door bepaalde wegen te selecteren.

Wat is er aan de hand op de A28?

Er zijn op dit moment geen files op de A28.

Is de N2 afgesloten?

Onderdoorgang A2/N2 Om de bereikbaarheid van de regio en bedrijventerreinen te verbeteren en om files te verminderen, werkt de gemeente aan de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest. Onderdeel hiervan is een nieuwe tunnel onder de A2/N2, ter hoogte van bedrijventerrein GDC Acht.

 • Op maandag 17 april aanstaande starten we met de reconstructie van de rotonde Mispelhoefstraat – De Schakel.
 • Tot 12 juni is De Schakel ten noorden van de rotonde afgesloten voor verkeer.
 • Van 12 juni tot 1 september is de rotonde volledig afgesloten voor verkeer.
 • We werken op dit moment ook aan de aankleding van de tunnel.

Het verkeer op de A2/N2 heeft geen last van de werkzaamheden aan de onderdoorgang. De onderdoorgang wordt naar verwachting in september 2023 geopend. Op en rondom de bouwplaats is er helaas geen veilige plek om naar het werk te komen kijken. We filmen het werk en delen het via deze website.

Locatie nieuwe tunnel onder A2/N2 (foto Paul Poels). De tunnel onder de A2/N2 is onderdeel van de derde en laatste fase van de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest. Eindhoven is het hart van de Brainport Eindhoven, één van de pijlers van de Nederlandse economie. De stad groeit hard en er komen steeds meer mensen wonen, werken en verblijven.

Eindhoven Noordwest is één van die locaties waar veel meer arbeidsplaatsen komen. Dat brengt ook uitdagingen met zich mee op het gebied van mobiliteit. Het uitbreiden van het wegennet moet ervoor zorgen dat het verkeer niet vastloopt en de regio bereikbaar blijft.

Daarnaast worden ook andere maatregelen genomen, zoals afspraken met werkgevers over andere manieren van vervoer zoals fiets, OV etcetera. Deze onderdoorgang verbindt de Dirk Noordhoflaan met de rotonde aan de Mispelhoefstraat. Door de nieuwe onderdoorgang kan het verkeer beter doorstromen en het verbetert de bereikbaarheid van onder andere Eindhoven Airport, Brainport Industries Campus (BIC), Westfields en Flight Forum aan de westzijde én het Goederen Distributie Centrum (GDC) Eindhoven-Acht aan de oostzijde.

Ook vermindert de onderdoorgang de kans op files op de A2/N2 en de wegen die daarop aansluiten. Tot slot ontstaat een betere verbinding met de op- en afritten van de A58 in Best. De werkzaamheden zijn gestart in 2021. De tunnel wordt naar verwachting in september 2023 geopend.

De werkzaamheden voor de onderdoorgang onder de A2/N2 vormen de derde en daarmee laatste fase van de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest. De onderdoorgang verbindt de recent aangelegde Dirk Noordhoflaan met de rotonde aan de Mispelhoefstraat. Het bouwteam dat bestaat uit de gemeente Eindhoven en aannemer Strukton Civiel, zet in op een slimme bouwmethode voor minder hinder.

Door de tunneldelen vooraf te bouwen wordt de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk beperkt. De vier betonnen tunnelmoten werden gemaakt aan weerszijden van de A2/N2 en zijn in de zomer van 2022 in twee fasen onder de snelweg gereden. Tijdens deze werkzaamheden bleef de helft van de 15 rijstroken open voor tweerichtingsverkeer.

 1. De gedeeltelijke afsluiting van de A2/N2 duurde slechts drie weken, veel korter dan met andere bouwmethodes het geval zou zijn.
 2. Behalve aanleg van de tunnel worden ook verbindingswegen aangelegd en daarna bestaande infrastructuur verwijderd, die dan geen functie meer heeft.
 3. Ook komen er aanpassingen aan de loop van watergangen, stuwen en verbindingsleidingen voor de waterberging,

In deze video zie je hoe we afgelopen januari/februari zijn begonnen met het inrichten van de werkterreinen naast de A2/N2 en het maken van werkvloeren. Voor de poeren storten we beton met wapeningsstaal. In deze video starten we met de voorbereiding voor de bouw van de wanden van de tunnel.

Ook hier wordt eerst vakkundig de stalen wapening aangebracht en daarna beton gestort. In deze video zie je hoe we de aanleg van de verdiepte toeritten naar de onderdoorgang hebben voorbereid. Om deze te kunnen uitgraven zonder dat de naastliggende grond verzakt, hebben we 20 meter lange damwandschermen aangebracht in de bodem.

Ook zijn trekankers aangebracht in de toeritten. Deze zorgen dat de open tunnelmoten van de toeritten op hun plaats blijven, terwijl het grondwater opwaartse druk geeft in de bodem eronder. In deze video zie je hoe we in april en mei de bekisting hebben opgebouwd en het wapeningsstaal hebben aangebracht om daarna het beton van de wanden en het dak te kunnen storten.

In totaal wordt er 1.600 ton wapening en 7800 m3 beton toegepast bij de bouw van de ruim 100 meter lange tunnel. In deze video zie je hoe het beton gestort is voor de bouw van een van de tunneldelen en hoe het ontkisten er daarna uitziet. Partner Martens en Van Oord verzorgt het grootschalige grondwerk dat nodig is voor de tunnel en de verdiepte toeritten naar de onderdoorgang aan beide kanten.

In de zomervakantie worden de tunneldelen opgepakt en via de toerit onder de A2 en N2 gereden. Deze video laat zien hoe het westelijke deel van de A2/N2 wordt opengebroken, zodat de eerste twee tunneldelen op hun plek kunnen worden gereden. Dat inrijden gebeurt met een op afstand bestuurbaar voertuig dat de tunneldelen oppakt en verplaatst. Heb je een opmerking over deze pagina? : Onderdoorgang A2/N2

See also:  Welke Bloeddruk Is Gevaarlijk?

Wat is er op de A2?

Er zijn op dit moment geen files op de A2.

Hoelang is de A2 dicht?

A2, N2
Begin Amsterdam
Einde Eijsden (grens België )
Lengte 217,098 km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route
Amstel → Ring Amsterdam 1 Ouderkerk aan de Amstel Holendrecht → Almere / Haarlem 2 Amsterdam-Zuidoost 3 Abcoude 4 Vinkeveen 5 Breukelen 6 Maarssen 7 Utrecht-Leidsche Rijn-Centrum Leidsche Rijntunnel 1.650 m 8 Utrecht-Centrum Oudenrijn → Den Haag / Arnhem 9 Nieuwegein 10 Nieuwegein-Zuid Jan Blankenbrug 11 Vianen Biezenbrug Everdingen → Utrecht / Breda Ecoduct Autena 12 Everdingen Diefdijkcoupure 13 Culemborg Ecoduct Lage Veld 14 Beesd 15 Geldermalsen Deil → Rotterdam / Nijmegen 16 Waardenburg Martinus Nijhoffbrug 17 Zaltbommel 19 Kerkdriel Maasbrug Empel Empel → Waalwijk 20 Rosmalen Hintham → Oss – Nijmegen 21 Veghel 22 Sint Michielsgestel Vught → Tilburg – Breda 23 ‘s-Hertogenbosch-Centrum 24 Vught 25 Boxtel-Noord 26 Boxtel Natuurbrug Het Groene Woud 27 Best-West 28 Best Airbornebrug Ekkersweijer → Helmond – Nijmegen Batadorp → Tilburg – Breda

Is de A27 afgesloten vandaag?

ANWB Onderweg app! Er zijn op dit moment geen files op de A27.

Is de A9 afgesloten?

Werkzaamheden Gepubliceerd op: 20 maart 2023 Vanaf vrijdag 24 maart 20.00 uur tot maandag 27 maart 05.00 uur is de A9 dicht vanaf knooppunt Holendrecht tot aan knooppunt Badhoevedorp. Verkeer, vanuit de richting Amsterdam/Utrecht en de richting Haarlem/Schiphol, wordt omgeleid via de A2, A10 en de A4, Reizigers moeten rekening houden met 10 – 30 minuten extra reistijd.

Is de N7 afgesloten?

Werkzaamheden Gepubliceerd op: 14 april 2023 – Laatste update: 14 april 2023, 11:10 We voeren tussen vrijdag 21 april en vrijdag 26 mei 2023 op verschillende momenten groot onderhoud uit aan de N7 bij Sneek. Tijdens deze werkzaamheden voorzien we de N7 van nieuw asfalt en werken we aan de geleiderails.

Hoelang is de A2 dicht?

A2, N2
Begin Amsterdam
Einde Eijsden (grens België )
Lengte 217,098 km
Lijst van Nederlandse autosnelwegen Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route
Amstel → Ring Amsterdam 1 Ouderkerk aan de Amstel Holendrecht → Almere / Haarlem 2 Amsterdam-Zuidoost 3 Abcoude 4 Vinkeveen 5 Breukelen 6 Maarssen 7 Utrecht-Leidsche Rijn-Centrum Leidsche Rijntunnel 1.650 m 8 Utrecht-Centrum Oudenrijn → Den Haag / Arnhem 9 Nieuwegein 10 Nieuwegein-Zuid Jan Blankenbrug 11 Vianen Biezenbrug Everdingen → Utrecht / Breda Ecoduct Autena 12 Everdingen Diefdijkcoupure 13 Culemborg Ecoduct Lage Veld 14 Beesd 15 Geldermalsen Deil → Rotterdam / Nijmegen 16 Waardenburg Martinus Nijhoffbrug 17 Zaltbommel 19 Kerkdriel Maasbrug Empel Empel → Waalwijk 20 Rosmalen Hintham → Oss – Nijmegen 21 Veghel 22 Sint Michielsgestel Vught → Tilburg – Breda 23 ‘s-Hertogenbosch-Centrum 24 Vught 25 Boxtel-Noord 26 Boxtel Natuurbrug Het Groene Woud 27 Best-West 28 Best Airbornebrug Ekkersweijer → Helmond – Nijmegen Batadorp → Tilburg – Breda

Is de N2 afgesloten?

Onderdoorgang A2/N2 Om de bereikbaarheid van de regio en bedrijventerreinen te verbeteren en om files te verminderen, werkt de gemeente aan de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest. Onderdeel hiervan is een nieuwe tunnel onder de A2/N2, ter hoogte van bedrijventerrein GDC Acht.

Op maandag 17 april aanstaande starten we met de reconstructie van de rotonde Mispelhoefstraat – De Schakel. Tot 12 juni is De Schakel ten noorden van de rotonde afgesloten voor verkeer. Van 12 juni tot 1 september is de rotonde volledig afgesloten voor verkeer. We werken op dit moment ook aan de aankleding van de tunnel.

Het verkeer op de A2/N2 heeft geen last van de werkzaamheden aan de onderdoorgang. De onderdoorgang wordt naar verwachting in september 2023 geopend. Op en rondom de bouwplaats is er helaas geen veilige plek om naar het werk te komen kijken. We filmen het werk en delen het via deze website.

 1. Locatie nieuwe tunnel onder A2/N2 (foto Paul Poels).
 2. De tunnel onder de A2/N2 is onderdeel van de derde en laatste fase van de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest.
 3. Eindhoven is het hart van de Brainport Eindhoven, één van de pijlers van de Nederlandse economie.
 4. De stad groeit hard en er komen steeds meer mensen wonen, werken en verblijven.

Eindhoven Noordwest is één van die locaties waar veel meer arbeidsplaatsen komen. Dat brengt ook uitdagingen met zich mee op het gebied van mobiliteit. Het uitbreiden van het wegennet moet ervoor zorgen dat het verkeer niet vastloopt en de regio bereikbaar blijft.

Daarnaast worden ook andere maatregelen genomen, zoals afspraken met werkgevers over andere manieren van vervoer zoals fiets, OV etcetera. Deze onderdoorgang verbindt de Dirk Noordhoflaan met de rotonde aan de Mispelhoefstraat. Door de nieuwe onderdoorgang kan het verkeer beter doorstromen en het verbetert de bereikbaarheid van onder andere Eindhoven Airport, Brainport Industries Campus (BIC), Westfields en Flight Forum aan de westzijde én het Goederen Distributie Centrum (GDC) Eindhoven-Acht aan de oostzijde.

Ook vermindert de onderdoorgang de kans op files op de A2/N2 en de wegen die daarop aansluiten. Tot slot ontstaat een betere verbinding met de op- en afritten van de A58 in Best. De werkzaamheden zijn gestart in 2021. De tunnel wordt naar verwachting in september 2023 geopend.

De werkzaamheden voor de onderdoorgang onder de A2/N2 vormen de derde en daarmee laatste fase van de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest. De onderdoorgang verbindt de recent aangelegde Dirk Noordhoflaan met de rotonde aan de Mispelhoefstraat. Het bouwteam dat bestaat uit de gemeente Eindhoven en aannemer Strukton Civiel, zet in op een slimme bouwmethode voor minder hinder.

Door de tunneldelen vooraf te bouwen wordt de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk beperkt. De vier betonnen tunnelmoten werden gemaakt aan weerszijden van de A2/N2 en zijn in de zomer van 2022 in twee fasen onder de snelweg gereden. Tijdens deze werkzaamheden bleef de helft van de 15 rijstroken open voor tweerichtingsverkeer.

 • De gedeeltelijke afsluiting van de A2/N2 duurde slechts drie weken, veel korter dan met andere bouwmethodes het geval zou zijn.
 • Behalve aanleg van de tunnel worden ook verbindingswegen aangelegd en daarna bestaande infrastructuur verwijderd, die dan geen functie meer heeft.
 • Ook komen er aanpassingen aan de loop van watergangen, stuwen en verbindingsleidingen voor de waterberging,

In deze video zie je hoe we afgelopen januari/februari zijn begonnen met het inrichten van de werkterreinen naast de A2/N2 en het maken van werkvloeren. Voor de poeren storten we beton met wapeningsstaal. In deze video starten we met de voorbereiding voor de bouw van de wanden van de tunnel.

 1. Ook hier wordt eerst vakkundig de stalen wapening aangebracht en daarna beton gestort.
 2. In deze video zie je hoe we de aanleg van de verdiepte toeritten naar de onderdoorgang hebben voorbereid.
 3. Om deze te kunnen uitgraven zonder dat de naastliggende grond verzakt, hebben we 20 meter lange damwandschermen aangebracht in de bodem.

Ook zijn trekankers aangebracht in de toeritten. Deze zorgen dat de open tunnelmoten van de toeritten op hun plaats blijven, terwijl het grondwater opwaartse druk geeft in de bodem eronder. In deze video zie je hoe we in april en mei de bekisting hebben opgebouwd en het wapeningsstaal hebben aangebracht om daarna het beton van de wanden en het dak te kunnen storten.

 1. In totaal wordt er 1.600 ton wapening en 7800 m3 beton toegepast bij de bouw van de ruim 100 meter lange tunnel.
 2. In deze video zie je hoe het beton gestort is voor de bouw van een van de tunneldelen en hoe het ontkisten er daarna uitziet.
 3. Partner Martens en Van Oord verzorgt het grootschalige grondwerk dat nodig is voor de tunnel en de verdiepte toeritten naar de onderdoorgang aan beide kanten.

In de zomervakantie worden de tunneldelen opgepakt en via de toerit onder de A2 en N2 gereden. Deze video laat zien hoe het westelijke deel van de A2/N2 wordt opengebroken, zodat de eerste twee tunneldelen op hun plek kunnen worden gereden. Dat inrijden gebeurt met een op afstand bestuurbaar voertuig dat de tunneldelen oppakt en verplaatst. Heb je een opmerking over deze pagina? : Onderdoorgang A2/N2

Is de A20 dit weekend afgesloten?

A20 tussen Maassluis en het Kethelplein dicht in weekend De A20 tussen Maassluis en het Kethelplein is afgesloten van vrijdag 21 april 22.00 tot maandag 24 april 05.00 uur. De opritten gaan vrijdagavond al om 21.00 uur dicht. Verkeer leiden we om.