Lycée Marc Bloch de Sérignan

Astuces, Conseils, Idées

Welke Trede Salarisschaal?

Welke Trede Salarisschaal
Je werkervaring bepaalt op welke trede je in een schaal wordt ingedeeld. Als starter begin je meestal onderaan en groei je naarmate je carrière vordert trapsgewijs door. Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek voor een nieuwe functie is vaak ruimte om te onderhandelen over de trede waarop je wordt ingedeeld.

Hoeveel treden in een salarisschaal?

Voor het vaststellen van uw salaris wordt gebruikgemaakt van een schalensysteem. De zwaarte van uw functie bepaalt welke salarisschaal erbij hoort. In totaal zijn er 19 schalen. U start in de regel in de laagste trede van de schaal. Tenzij u daar andere afspraken over heeft gemaakt. Naast uw salaris ontvangt u IKB-budget en eventuele toelagen.

Hoe ga je een trede omhoog?

Wanneer krijg ik loonsverhoging? – Het aantal jaren ervaring in je functie zorgt er meestal voor dat je salaris groeit binnen een loonschaal. Bij elk jaar ervaring hoort een periodiek of functiejaar. Hoe meer jaren ervaring je hebt, hoe meer periodieken je krijgt en hoe hoger je loon wordt.

Hoe weet je in welke functiegroep je zit?

Zo doe je dat: het salaris bepalen Welke Trede Salarisschaal Laatste update op 13 oktober 2022 om 12:05 pm Leestijd: 5 minuten Het salaris van (nieuwe) medewerkers bepalen, kan een lastige klus zijn. Om te beginnen moet het salaris conform cao zijn. Bovendien moet je de medewerker altijd tenminste uitbetalen. Daarnaast heeft onder andere scholing, leeftijd en werkervaring nog invloed op het bepalen van het salaris.

Omdat het een behoorlijke klus is om het juiste salaris te bepalen, helpen we je in dit blog alvast op weg. Wat is een passend salaris voor een nieuwe werknemer? Waar moet je op letten bij het bepalen en berekenen van loon? Deze en meer vragen worden in dit blog behandeld. Er zijn enkele factoren die flink bepalen hoe hoog het salaris van jouw toekomstige medewerker wordt.

De factoren waar je rekening mee dient te houden zijn de volgende, namelijk:

Wat is of wordt de functie van de medewerker? Wat is het opleidingsniveau van de medewerker? Wat is de leeftijd van de medewerker? Hoeveel (relevante) ervaring heeft de medewerker? Welke cao is van toepassing? Hoe staat de arbeidsmarkt ervoor? In welke regio gaat de medewerker aan het werk?

Uiteraard is het salaris voor een groot deel afhankelijk van de functie die iemand uit gaat voeren. Dit hangt vaak samen met de opleiding en ervaring. Voor de ene functie dien je meerdere jaren gestudeerd te hebben, voor de andere kun je in enkele weken een geschikt certificaat behalen.

De mate van verantwoordelijkheden binnen een bepaalde functie dragen daarnaast ook bij aan de hoogte van het salaris. In het algemeen geldt: hoe meer verantwoordelijkheid, hoe hoger het salaris. De wereld van flex is veranderd: Het zou op dit punt van jouw ondernemersavontuur weleens interessant kunnen zijn om je huidige leveranciers onder de loep te nemen.

Deze gratis checklist helpt je daarbij. Vaak is het zo dat hoe hoger opgeleid je bent, hoe hoger het salaris mag wezen. Het is daarom aan te raden om te kijken naar het opleidingsniveau en de afgeronde studies voor een objectieve vaststelling van het salaris.

Naast opleiding en functie (en later ook ervaring) is leeftijd nog altijd een bepalende factor. Onthoud: hoe jong iemand ook is, er geldt altijd een, Wanneer iemand al een tijdje in bepaalde functies werkzaam is, betekent dat ook de nodige ‘vlieguren’ die gemaakt zijn. Met zulke bakken aan ervaring in de functie, ligt het salaris waarschijnlijk hoger dan dat van iemand die voor het eerst in de functie start.

De branche waarin je werkt heeft invloed op de hoogte van je salaris. Waarom? Dit heeft alles te maken met het geld dat er omgaat in de branche. Hogere marges betekent vaak meer ruimte voor hogere lonen. Ook is de mate waarin werknemers vertegenwoordigd zijn door een vakbond van invloed op de hoogte van salarissen.

In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staan afspraken die gemaakt zijn tussen werkgevers en werknemers. Dat gaat onder andere over lonen. In deze cao’s bepalen werkervaring, opleiding en de aard van de functie in welke schaal (en trede) iemand mag starten. Hieronder volgt een uiteenzetting van een cao waar je wellicht mee van doen hebt.

Om het allemaal wat visueler (en makkelijker) te maken lichten we nu een voorbeeld toe. Stel je bent werkzaam in de Metaal & Techniek branche, dan dien je de cao voor Metaal & Techniek (ook wel kleinmetaal genoemd) te raadplegen om het salaris te bepalen.

 1. Daarnaast heb je ook het functiehandboek voor Metaal & Techniek nodig.
 2. Daarin vind je ook de kleinmetaal salaristabel.
 3. Om je even een idee te geven: de cao Metaal & Techniek bestaat uit zo’n 160 pagina’s en daar komt het functiehandboek met zo’n 280 pagina’s nog eens bovenop.
 4. Voor de functiegroepen kleinmetaal die corresponderen met de salarisgroepen in de cao vind je de verschillende salaristabellen.
See also:  Kan Je Zien Wie Je Reels Bekijkt Op Instagram?

De cao Metaal & Techniek heb je nodig voor het vinden van de juiste salaristabel. De salaristabellen veranderen gemiddeld twee keer per jaar. Kijk dus goed of de startdatum van de betreffende medewerker in de juiste salaristabel valt. Er zijn verschillende functiegroepen, denk aan de functiegroep metaal en techniek of functiegroepen in kleinmetaal.

 • In welke functiegroep medewerkers vallen, bepaalt de loongroep.
 • In het functiehandboek zoek je de functieomschrijving.
 • Als je de juiste functie hebt gevonden, ken je ook de functiefamilie en het bereik van de functiegroepen.
 • Zo kun je middels functiehandboek bepalen in welke functiegroep de werknemer zit.

Deze functiegroep kun je vervolgens weer terugvinden in de cao. Komt de functie niet voor in het functiehandboek? Zoek dan een vergelijkbare functie. Een machinebankwerker valt bijvoorbeeld onder de functiegroep metaalbewerking. In het functiehandboek vind je de volgende sectoren terug: Ingewikkeld, nietwaar? Geen zorgen, we geven je een voorbeeld: Stel, je hebt zojuist een nieuwe calculator in dienst genomen. Hij heeft twee jaar ervaring in dezelfde functie, heeft een MBO-3 opleiding en is 23 jaar oud. Op welk salaris schaal je deze werknemer in? Stap 1: Download het ‘functiehanddoek voor Metaal & Techniek’.

 • Zoek de functie ‘calculator’ op in het handboek (tip om gemakkelijk te zoeken: ctrl+f).
 • Stap 2 : Als je functie hebt gevonden, zie je rechtsboven tot welke functiefamilie deze functie behoort en wat het bereik van de functiegroepen is.
 • In dit geval is de functiefamilie ‘5, Bedrijfsbureau’.
 • Het bereik van deze functiegroep is 5 t/m 11.

Stap 3: In het functiehandboek zoek je nu functiefamilie 5 op (ctrl+f). Functiegroepen 5 t/m 11 behoren tot de functie van calculator. Je bepaalt nu in welke groep de nieuwe werknemer precies thuishoort aan de hand van zijn scholing en verantwoordelijkheden of taken. Stap 5: Tot slot berekenen we het bruto uurloon. Dat doen we als volgt: 2247 x 12 (maanden)= 187,25 / 52 (weken)= 518,54 / 38 (werk uren per week) = €13,65 Het bruto uurloon voor deze nieuwe calculator bedraagt dus € 13,65 o.b.v.38 uur. Wanneer de arbeidsmarkt (in een bepaalde sector) krap is, dan heeft dat vaak een positief effect op de lonen.

 • Werkgevers hebben dan veel vacatures, terwijl er weinig beschikbare kandidaten in de markt zijn.
 • In een ruime arbeidsmarkt is het precies andersom.
 • Nou is het natuurlijk wel zo dat een werkgever je nooit mag betalen onder het wettelijk minimumloon.
 • In de Randstad liggen de salarissen vaak wat hoger dan in de rest van Nederland.

Dat komt bijvoorbeeld door hogere maandlasten. In jouw zoektocht naar een nieuwe passende backoffice partner moet je op veel zaken letten. Met dit stappenplan heb je alles in huis om een goede vergelijking te maken tussen verschillende aanbieders om zo jouw ideale backoffice partner te vinden.

 1. Een nieuw salaris bepalen voor jouw toekomstige medewerker is zo makkelijk nog niet.
 2. Houd bij loon bepalen altijd rekening met de nieuwste wetten en richtlijnen.
 3. Door de flinke inflatie in 2022 en het aanhoudende personeels­tekort zullen werknemers waarschijnlijk eerder een loonsverhoging verwachten.
 4. Natuurlijk heb je dit zelf in de hand als werkgever.

Mocht je er zelf niet uit komen, raadpleeg dan onze kennis en kunde. We adviseren graag vrijblijvend. : Zo doe je dat: het salaris bepalen

Welke trede hoor ik?

Werkervaring. Je werkervaring bepaalt op welke trede je in een schaal wordt ingedeeld. Als starter begin je meestal onderaan en groei je naarmate je carrière vordert trapsgewijs door. Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek voor een nieuwe functie is vaak ruimte om te onderhandelen over de trede waarop je wordt ingedeeld

Hoe werkt een Loontabel?

De loontabel – De loontabel kent leeftijds- en ervaringsjaren op basis waarvan een personeelslid wordt ingedeeld in een schaal. Deze staan op de verticale as van de loontabel. Ervaringsjaren zijn de jaren die de werknemer binnen het bedrijf werkzaam is.

Op maat advies in de vorm van cao-support :Voor Mode. Verf & Woninginrichting, Parfumerieën, Juweliers, Schoenen, Sport en de Tuinbranche biedt de website van Functiewijzer.nl een goede tool om een personeelslid in te delen in een functiegroep en niveau. Voor de woonbranche staan de functieniveaus en functiegroepen in de cao onder Niveaubeschrijvingen functiefamilies Wonen.

Het loongebouw kent een basis en een extra loongebouw. In onderstaande afbeelding is het basisloongebouw blauw gekleurd en het extra loongebouw geel opgevuld. Dit onderscheid is van belang voor het toepassen van cao loonsverhogingen en tredeverhogingen. Welke Trede Salarisschaal Afbeelding 1: onderscheid basis en extra loongebouw

See also:  Waarom Zijn Pellets Zo Duur Geworden?

Wat is schaal 8?

Schaal 1 t/m 3 per 1 april 2023

Nummer Schaal 1 Schaal 2
6 € 2.304,29 € 2.427,39
7 € 2.344,61 € 2.469,87
8 € 2.385,64 € 2.513,09
9 € 2.427,39 € 2.557,07

Hoe werkt FWG schaal?

Hoe worden salarisschalen vastgesteld? Het FWG-functiewaarderingssysteem (functiewaardering gezondheidszorg) is een instrument waarmee in de zorg de zwaarte van een functie kan worden bepaald. Hiertoe wordt een functie geanalyseerd en gewaardeerd op negen gezichtspunten en vergeleken met andere functies.

Wat is het verschil tussen trede en schaal?

Over salarisschalen – Een salarisschaal bestaat uit een start- en eindloon van laag tot hoog waarin bruto maandsalarissen voor een bepaalde fulltime functie staan vastgesteld. De bedragen binnen een schaal noem je ook wel ‘treden’ of ‘periodieken’. Bij verschillende functieniveaus horen verschillende salarisschalen, welke weer onderdeel zijn van een loongebouw of salarishuis.

Hoe snel gaat je salaris omhoog?

Minimumloon in één keer met 10,15% omhoog Nieuwsbericht | 23-09-2022 | 16:00 Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. Daardoor gaat het minimumloon op 1 januari 2023, in tegenstelling tot het eerdere voornemen, in één keer omhoog met 10,15%.

De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd. Door de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) met 8,05% komt het minimumloon (samen met de reguliere halfjaarlijkse indexatie, op basis van de contractloonstijging) per 1 januari 2023 uit op €12,40 bruto per uur bij een 36-urige werkweek.

Dat is een totale stijging van 10,15%. Het kabinet had eerder dit jaar al besloten om alle aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen, zoals de AOW, bijstand en de Wajong, mee te verhogen. Hierdoor heeft de minimumloonsverhoging ook positieve gevolgen voor het inkomen van uitkeringsgerechtigden en AOW’ers.

Vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie en de gevolgen daarvan op het besteedbaar inkomen van Nederlanders, heeft het kabinet op Prinsjesdag besloten om het minimumloon in één keer te verhogen. Dat is nodig om mensen met lagere en midden inkomens perspectief te bieden en ze weerbaarder te maken tegen (eventuele) financiële tegenslagen.

Het kabinet verwacht dat er een overloopeffect zal zijn, waardoor ook werknemers met een inkomen vlak boven het minimumloon hier profijt van zullen hebben. De aanpassing van het minimumloon kan vanwege de bijzondere omstandigheden worden geregeld via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in plaats van een wetswijziging.

Welke schaal is niveau 3?

Salarisindicaties

Niveau minimaal maximaal
Niveau 1 – zorghulp € 1.555 € 2.525
Niveau 2 – helpende € 1.485 € 2.465
Niveau 3 – verzorgende € 1.788 € 2.950
Niveau 4 – verpleegkundige € 1.840 € 3.155

Wat verdien je in schaal 30?

Cao zorg VVT loontabellen – Salarisschaal CAO VVT FWG 10 t/m FWG 40 per 1 maart 2022

Cao VVT Salarisschalen Cao VVT FWG 15 Cao VVT FWG 20 Cao VVT FWG 25 Cao VVT FWG 30 Cao VVT FWG 35 Cao VVT FWG 40
Zij- instroomperiodiek € 12,94 € 12,94 € 13,64 € 14,50
€ 12,10 € 12,63
1 € 12,32 € 12,94 € 13,27 € 13,27 € 14,06 € 15,48
2 € 12,63 € 13,27 € 13,64 € 13,64 € 14,50 € 16,44
3 € 12,94 € 13,64 € 14,06 € 14,06 € 14,99 € 16,86
4 € 13,27 € 14,06 € 14,50 € 14,50 € 15,48 € 17,36
5 € 13,64 € 14,50 € 14,99 € 14,99 € 15,93 € 17,82
6 € 14,06 € 14,99 € 15,48 € 15,48 € 16,44 € 18,30
7 € 14,50 € 15,48 € 15,93 € 15,93 € 16,86 € 18,77
8 € 14,99 € 15,93 € 16,44 € 16,44 € 17,36 € 19,23
9 € 16,86 € 16,86 € 17,82 € 19,71
10 € 17,36 € 18,30 € 20,19
11 € 18,77 € 19,55

Salarisschaal Cao VVT FWG 45 t/m GWG 75 per 1 maart 2022

Cao VVT Salarisschalen Cao VVT FWG 45 Cao VVT FWG 50 Cao VVT FWG 55 Cao VVT FWG 60 Cao VVT FWG 65 Cao VVT FWG 70 Cao VVT FWG 75
Zij- instroomperiodiek € 15,48 € 17,36 € 18,77
Aanloopperiodiek 0 € 16,44 € 21,72 € 25,19 € 30,38 € 35,09
Aanloopperiodiek 1 € 17,36 € 18,30 € 22,70 € 26,14 € 31,29 € 36, 05
€ 18,30 € 18,77 € 19,71 € 24,18 € 27,24 € 32,24 € 36,99
1 € 18,77 € 19,71 € 21,19 € 25,19 € 28,28 € 33,19 € 37,95
2 € 19,23 € 20,68 € 22,18 € 26,14 € 28,82 € 33,68 € 38,43
3 € 19,71 € 21.72 € 23,21 € 27,24 € 29,35 € 34,14 € 38,89
4 € 20,19 € 22,18 € 24,18 € 28,28 € 29,88 € 34,63 € 39,38
5 € 20,68 € 22,70 € 25,19 € 29,35 € 30,38 € 36,05 € 39,95
6 € 21,19 € 23,21 € 25,67 € 30,38 € 31,29 € 37,48 € 41,72
7 € 21,72 € 23,69 € 26,14 € 30,83 € 32,24 € 38,43 € 43,47
8 € 22,18 € 24,18 € 26,69 € 31,29 € 33,19 € 39,38 € 45,25
9 € 24,68 € 27,24 € 31,78 € 34,14 € 40,54 € 46,43
10 € 25,19 € 27,79 € 32,24 € 35,09 € 41,72 € 47,66
11 € 28,28 € 36,05 € 42,89 € 48,96
12 € 36,51 € 43,47 € 50,29
13 € 36,99 € 44,07 € 50,93
14 € 37,48 € 44,66 € 51,60
15 € 37,95 € 45,25 € 52,37
16 € 53,15
17 € 53,91
€ 54,69
See also:  Wat Is Biab Nagels?

Wat verdien je in schaal 40?

Terug Terug naar magazine Je vind salarisschaal 40 in de CAO gehandicaptenzorg. Waar je precies zit ingeschaald als begeleider in schaal 40 is afhankelijk van de volgende factoren: jouw verantwoordelijkheden, jouw werkervaring, collega’s en huidige werkomgeving. Deel dit artikel hieronder: Je vind salarisschaal 40 in de CAO gehandicaptenzorg. Waar je precies zit ingeschaald als begeleider in schaal 40 is afhankelijk van de volgende factoren: jouw verantwoordelijkheden, jouw werkervaring, collega’s en huidige werkomgeving.

Wat verdien je in schaal 5?

Salarisschalen rijksoverheid

schaal 1: €2076-2469 schaal 11: €3608-5503
schaal 5: €2469-3045 schaal 15: €5984-8408
schaal 6: €2557-3190 schaal 16: €6726-9156
schaal 7: €2693-3477 schaal 17: €7474-9976
schaal 8: €2902-3896 schaal 18: €8165-10870

Wat is de hoogste loonschaal?

Salarisschalen van nationaleberoepengids.nl

Salarisklasse Salarisschaal
bovengemiddeld Salarisschaal €5000 tot €6000
hoog Salarisschaal €6000 tot €7000
hoog Salarisschaal €7000 tot €10000
bijzonder hoog Salarisschaal €10000 en hoger

Hoe werkt de Loontabel?

De loontabel – De loontabel kent leeftijds- en ervaringsjaren op basis waarvan een personeelslid wordt ingedeeld in een schaal. Deze staan op de verticale as van de loontabel. Ervaringsjaren zijn de jaren die de werknemer binnen het bedrijf werkzaam is.

Op maat advies in de vorm van cao-support :Voor Mode. Verf & Woninginrichting, Parfumerieën, Juweliers, Schoenen, Sport en de Tuinbranche biedt de website van Functiewijzer.nl een goede tool om een personeelslid in te delen in een functiegroep en niveau. Voor de woonbranche staan de functieniveaus en functiegroepen in de cao onder Niveaubeschrijvingen functiefamilies Wonen.

Het loongebouw kent een basis en een extra loongebouw. In onderstaande afbeelding is het basisloongebouw blauw gekleurd en het extra loongebouw geel opgevuld. Dit onderscheid is van belang voor het toepassen van cao loonsverhogingen en tredeverhogingen. Welke Trede Salarisschaal Afbeelding 1: onderscheid basis en extra loongebouw

Wat zijn open loonschalen?

Open salarisstructuur –

Met een ‘open salarisstructuur’ kun je werknemers wel stimuleren om een stapje harder te lopen. Een salarisschaal heeft dan een startloon en een eindloon, maar geen vaste periodieken. De loonstijging laat je afhangen van de uitkomst van het jaarlijkse beoordelingsgesprek,

Hoe werken tredes onderwijs?

Taken bepalen de beloning – De taken van een leraar bepalen of hij in schaal LB, LC of LD valt. Het salaris en de beloning hangen af van welke schaal en trede een leraar heeft. Elke schaal bestaat uit 12 zogeheten salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede.

Wat gebeurt er als je een schaal omhoog gaat?

2 mrt.2020 – Regelmatig beantwoorden we een vraag van onze bezoekers. Deze keer: ‘Ik ben in een hogere salarisschaal gekomen, maar hierdoor kom ik wel wat treden te zakken. Zijn er regels bekend van het aantal treden dat je mag zakken?’ In de meeste gevallen schuif je horizontaal door als je een schaal omhoog gaat. Dat betekent dat je op dezelfde trede blijft, maar dan wel in een hogere schaal. Hoe de inschaling precies werkt, kun je ook lezen op Loonwijzers pagina over cao-lonen, Wettelijk is echter niet vastgelegd hoe de inschaling op basis van de cao moet plaatsvinden.

 • Hierdoor is verschil mogelijk, bijvoorbeeld tussen cao’s en functies en op basis van de daadwerkelijke omstandigheden en de wil van de werkgever.
 • De schalen zijn normaliter gebaseerd op het gewicht van de functie, de treden op de ervaringsjaren die je hebt opgebouwd.
 • In dat opzicht zou je dan ook niet snel een paar treden zakken, omdat je werkervaring belangrijk is en blijft.

Wanneer je echter een andere functie gaat vervullen, kan het zijn dat je minder relevante ervaring hebt en je werkgever daarom besluit je een paar treden terug te plaatsen. Zoals gezegd is hier geen wetgeving over, dus is het aanvechten hiervan moeilijk.