Lycée Marc Bloch de Sérignan

Astuces, Conseils, Idées

Welke Gepersonaliseerde Nummerplaat Is Nog Vrij?

Welke Gepersonaliseerde Nummerplaat Is Nog Vrij
1. Controleer de beschikbaarheid van je gepersonaliseerde nummerplaat – Ga naar de website van de FOD Mobiliteit en vervoer. Je kan hier onder de rubriek ‘mijn voertuig, mijn plaat’ de beschikbaarheid van je gepersonaliseerde nummerplaat combinatie controleren. Daar vind je een lijst met gepersonaliseerde nummerplaat.

Wat mag niet op een gepersonaliseerde nummerplaat?

Een gepersonaliseerde kentekenplaat is een kentekenplaat waarvan het opschrift is gekozen door de titularis. Voor welke voertuigen? U kunt een gepersonaliseerde kentekenplaat aanvragen voor een voertuig, zoals :

een personenwagen ; een moto ; een aanhangwagen ; een oldtimer (meer dan 25 jaar geleden in gebruik genomen). De visuele identificatie als oldtimer gebeurt door middel van een vignet « O » dat op de kentekenplaat onder de reliëfstempel van de DIV geplaatst wordt.

Er is geen personalisatie mogelijk voor bromfietsen, lichte vierwielers, taxi’s en verhuurvoertuigen met bestuurder, land- of bosbouwvoertuigen (G), commerciële kentekenplaten, tijdelijke kentekenplaten en transitplaten. Welke combinaties zijn mogelijk? Regels De combinatie van uw gepersonaliseerde kentekenplaat is aan verschillende regels onderworpen:

ze moet beginnen met de reliëfstempel van de DIV ; ze telt maximum 9 plaatsen, waaronder één verplichte (de reliëfstempel van de DIV), wat een combinatie toelaat van maximaal 8 karakters ; ze mag niet alleen uit cijfers bestaan (behalve voor voertuigen die vóór 1 januari 1954 zijn ingeschreven); ze moet minstens één letter bevatten; het scheidingsstreepje wordt als een karakter beschouwd; de letters of groepen van letters moeten van de cijfers of groepen van cijfers gescheiden worden door een streepje, letters kunnen ook van groepen letters worden gescheiden door een streepje. Ook de cijfers kunnen van groepen cijfers gescheiden worden door een streepje; streepjes mogen niet opeenvolgend zijn ( bv.  » ABC- – 12″ is niet correct); streepjes mogen nooit aan het begin of het einde van een regel staan (zo zijn « -AB -12 » en « -SIR- » niet correct).

Niet-toegestane combinaties De combinatie van uw gepersonaliseerde kentekenplaat kan niet beginnen met :

de gescheiden letters CD om verwarring met de kentekenplaten van het diplomatiek personeel te voorkomen; de letters W, X, Y en Z gevolgd door een letter, twee cijfers en vervolgens drie letters om verwarring met internationale tijdelijke kentekenplaten van korte duur, kentekenplaten voor de export en commerciële kentekenplaten van de professionele automobielsector te voorkomen (bv. WA-14-AAA is niet correct); drie letters gevolgd door twee cijfers en de letters W, X, Y en Z gevolgd door een letter om verwarring met tijdelijke kentekenplaten van korte duur, kentekenplaten voor de export en commerciële kentekenplaten van de professionele automobielsector te voorkomen (bv. AAA-14-WA is niet correct); de letters TX en TL om verwarring te voorkomen met de nog in omloop zijnde taxiplaten met de opmaak TXX-111; de letters Z, V en Y gevolgd door drie letters en drie cijfers (bv. « Z – AAA – 111 » is niet correct); de letter U gevolgd door een letter, twee cijfers en drie letters (bv. « U – A -11-AAA » is niet correct).

De combinatie mag niet bestaan uit :

drie letters gevolgd door vier cijfers (bv. « JAN-4444 » is niet correct); vier letters gevolgd door drie cijfers (bv. « AXEL-333 » is niet correct); drie cijfers gevolgd door vier letters (bv. « 007-BOND » is niet correct); vier cijfers gevolgd door drie letters om verwarring te voorkomen met de normale kentekenplaten in Europees formaat met index die sinds 16 november 2010 zijn afgeleverd (bv. « 2014-BEL » is niet correct); de letter B gevolgd door 3 cijfers en een letter om verwarring te vermijden met de kentekenplaten van Belgische militairen die in Duitsland gestationeerd zijn (bv. « AB123A » is niet correct).

De combinatie mag niet begrepen zijn tussen:

A-0 en A-999999 E-0 en E-999999 P-0 en P-999999 0 en 99999999 (uitgezonderd voertuigen met oldtimerstatuut, ingeschreven vóór 1954, en zonder conflict met de kentekenplaten van het « hof » of de nog actieve tijdelijke kentekenplaten van lange duur).

Naast deze beperkingen is een zwarte lijst van verboden combinaties opgesteld, die van toepassing is op elke aanvraag voor een gepersonaliseerde kentekenplaat. Mogelijke combinaties Een pdf van de mogelijke combinaties vindt u hier, Hoe een gepersonaliseerde kentekenplaat reserveren? De reserveringsprocedure voor een gepersonaliseerde kentekenplaat vindt u op onze reserveringspagina (WebPERSO),

 • Bent u een verzekeraar, ga dan naar onze pagina Verzekeraars (WebDIV).
 • Info over de prijs en de levering.
 • An een oude gepersonaliseerde kentekenplaat behouden blijven? Gepersonaliseerde kentekenplaat met 5 of 6 karakters Als u een oude gepersonaliseerde kentekenplaat van 5 of 6 karakters heeft die nog actief is, en als uw retributie op tijd is betaald, wordt uw kentekenplaat omgezet naar het Europese model,

Daartoe moet u een nieuwe inschrijvingsaanvraag indienen onder het betrokken opschrift. Niet-gepersonaliseerde kentekenplaat met 5 of 6 karakters Als u een oude, niet-gepersonaliseerde kentekenplaat met 5 of 6 karakters heeft en dezelfde combinatie op een nieuw voertuig wil inschrijven, moet u een gepersonaliseerde kentekenplaat aanvragen nadat u uw huidige kentekenplaat heeft geschrapt,

 1. Gepersonaliseerde kentekenplaat met index « 9 » Als u een oude gepersonaliseerde kentekenplaat heeft met index « 9 » aan het begin van de kentekenplaat en u wil dezelfde combinatie op een nieuw voertuig registreren zonder index « 9 », dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen.
 2. Uw kentekenplaat zal dan worden omgezet naar een Europees model.

Als dezelfde combinatie zonder index « 9 » beschikbaar is, wordt deze automatisch voor u gereserveerd. Als dat niet het geval is, kunt u een nieuwe combinatie kiezen voor uw kentekenplaat. Wat te doen bij verlies of diefstal van uw gepersonaliseerde kentekenplaat? Ga naar een politiekantoor om er aangifte te doen van de onvrijwillige buitenbezitstelling van uw kentekenplaat.

Wat kost een gepersonaliseerde nummerplaat 2023?

De FOD Mobiliteit en Vervoer vereenvoudigt de aanvraagprocedure voor de gepersonaliseerde nummerplaten. Je kan nu je aanvraag eenvoudig via de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer indienen en je voertuig via WebDIV inschrijven. Aanvraagprocedure

Kijk op www.mobilit.belgium.be onder de rubriek « Mijn voertuig, mijn plaat » of de combinatie die je wenst beschikbaar is. Vul het online aanvraagformulier voor een gepersonaliseerde nummerplaat in.

DIV gaat na of de gevraagde combinatie in orde is. Indien je aanvraag geweigerd wordt, word je daarvan via mail op de hoogt gebracht. Is je aanvraag goedgekeurd, dan krijg je een mail met een betalingsuitnodiging. Om je reservatie effectief te bevestigen, moet je binnen de 10 dagen betalen,

De gevraagde combinatie wordt dan gedurende 5 maanden voor jou gereserveerd, De verzekeraar moet de inschrijving van je voertuig onder de gepersonaliseerde combinatie op naam van de eigenaar binnen die periode via WebDIV aanvragen, Heb je na 5 maanden nog geen voertuig ingeschreven met de gereserveerde nummerplaat, dan wordt je reservering automatisch geannuleerd, zonder terugbetaling van het gestorte bedrag.

 1. Ostprijs De reservering van een gepersonaliseerde nummerplaat kost 1 000 euro.
 2. Daarbij komt nog 30 euro voor de productie en de aflevering van de nummerplaat door bpost,
 3. Welke voertuigen? Gepersonaliseerde nummerplaten zijn niet enkel voor personenwagens mogelijk, ook aanhangwagens, motorfietsen en oldtimers kunnen een gepersonaliseerde plaat krijgen.

In het geval van een oldtimer wordt er een speciaal vignet « O » op de nummerplaat aangebracht. Er is geen personalisatie mogelijk voor bromfietsen, lichte vierwielers, taxi’s, verhuurwagens met bestuurder, commerciële nummerplaten, land- en bosbouwtractoren, transitplaten en nummerplaten van tijdelijke duur.

« Oude » gepersonaliseerde nummerplaten Wie al een ‘oude’ gepersonaliseerde nummerplaat – beginnend met een 9 – heeft en een nieuw voertuig onder dezelfde combinatie wil inschrijven, moet een nieuwe nummerplaat zonder 9 reserveren. Deze reservatie is uiteraard gratis, Is dezelfde combinatie – zonder 9 – beschikbaar, dan wordt die automatisch gereserveerd voor dezelfde titularis.

Is de combinatie zonder 9 niet meer beschikbaar, dan kan je als titularis een nieuwe combinatie kiezen. De reservatie kan in dit geval echter niet online gebeuren, en enkel via een DIV-antenne. Meer info Sven Heyndrickx Woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer 0473/83.64.90 [email protected]

Kan je geflitst worden met een gepersonaliseerde nummerplaat?

Kan je geflitst worden met een gepersonaliseerde nummerplaat? – Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer kunnen wagens met gepersonaliseerde nummerplaten wel degelijk geflitst worden.

Wat is de laatste nummerplaat?

Nieuwe nummerplaten beginnen binnenkort met « 2 », maar 2-KAK-123 en 2-NVA-123 mogen niet Nog voor het einde van dit jaar zullen nieuwe nummerplaten beginnen met een « 2 ». Sinds 2010 begint elke nummerplaat met het cijfer 1, maar alle toegestane combinaties zijn binnenkort opgebruikt.

In 2010 werd in België een nieuw systeem ingevoerd voor nummerplaten. Sindsdien beginnen alle nummerplaten die worden uitgereikt met een « 1 ». De eerste « Europese nummerplaat » werd uitgereikt aan de Responsible Young Drivers, een organisatie die zich inzet voor veiliger verkeer. Een nummerplaat bestaat sindsdien uit het cijfer 1, gevolgd door drie letters en drie cijfers.

Maar alle combinaties zijn op, daarom zullen nieuwe nummerplaten nog voor het einde van dit jaar beginnen met het cijfer 2. De eerste nummerplaat zal « 2-AAA-001 » zijn. Met drie letters en drie cijfers kan je in principe meer dan 17 miljoen verschillende combinaties maken.

Toch zijn er in België op dit moment « slechts » 5,8 miljoen personenwagens ingeschreven. Er zijn echter heel wat combinaties niet toegelaten. Schunnige woorden bijvoorbeeld, zoals « kak », « pis », « kut » of « lul ». Maar combinaties die doen denken aan politieke partijen worden nooit uitgereikt. « NVA », « VLD » of « SPA » zult u dus niet snel op een nummerplaat zien.

See also:  Handmaid'S Tale Seizoen 6 Waar Te Zien?

Als alle toegestane combinaties met een « 2 » zijn opgebruikt, gaan we verder naar de « 3 » enzovoort. De laatste nummerplaat volgens het huidige systeem zal « 7-ZZZ-999 » zijn. Het cijfer « 8 » is gereserveerd voor internationale nummerplaten, « 9 » werd gebruikt voor gepersonaliseerde nummerplaten. : Nieuwe nummerplaten beginnen binnenkort met « 2 », maar 2-KAK-123 en 2-NVA-123 mogen niet

Is deze nummerplaat nog beschikbaar?

1. Controleer de beschikbaarheid van je gepersonaliseerde nummerplaat – Ga naar de website van de FOD Mobiliteit en vervoer. Je kan hier onder de rubriek ‘mijn voertuig, mijn plaat’ de beschikbaarheid van je gepersonaliseerde nummerplaat combinatie controleren. Daar vind je een lijst met gepersonaliseerde nummerplaat.

Wie rijd met nummerplaat 1?

De leden van het koningshuis kunnen gebruikmaken van een nummerplaat die alleen cijfers (van één tot drie cijfers) bevat. De koning krijgt een nummerplaat waarop het cijfer 1 staat. Een internationale nummerplaat herken je aan de 8 als begincijfer. Het is een tijdelijke kentekenplaat voor lange duur.

Kan je eigen kenteken kiezen?

Stel je eens voor dat je zelf mag bepalen wat je op je kentekenplaat laat drukken. Zou je dan kiezen voor je eigen naam, de naam van je kinderen, je hond of misschien je bedrijfsnaam? In België is dit mogelijk! Voor ongeveer €1000,- kun je een gepersonaliseerde, custom kentekenplaat laten drukken.

Je kunt je eigen tekst helemaal zelf bepalen.Er zijn echter wel wat beperkende voorwaarden aan verbonden. Zo mag je maximaal 8 tekens gebruiken op de nummerplaat. Ook mag je niet alleen cijfers op je kentekenplaat laten maken, Kwetsende, racistische en politieke namen of teksten zijn ook uit den boze.

Je kunt in België een aanvraag doen voor een gepersonaliseerde kentekenplaat. De naam die je erop wilt hebben wordt zorgvuldig gecontroleerd. Wanneer deze is goedgekeurd kun je de kentekenplaten per post laten opsturen. In België is er veel commotie geweest over deze gepersonaliseerde nummerborden in combinatie met de aanwezigheid van flitspalen.

Deze flitspalen zijn erop gericht om alleen kentekens te kunnen lezen. Gepersonaliseerde namen herkennen de flitspalen niet. Het gevolg is dat men met een eigen kentekenplaat langs de flitskasten kan scheuren zonder daarvoor te worden beboet. De Belgische overheid is nu bezig om de techniek van deze flitspalen zo aan te passen dat ze ook gepersonaliseerde namen op de kentekenplaten kan lezen.

Ook in Engeland en de Verenigde Staten zijn deze persoonlijke kentekenplaten toegestaan. Het lijkt erop dat het voor de overheid een interessante financiële kwestie is om de staatskas te spekken. In België reden in 2019 45.000 auto’s met een gepersonaliseerd kenteken rond, goed voor ruim 26 miljoen euro aan inkomsten.

Wie kan een G plaat aanvragen?

Waarom eigenlijk die nieuwe nummerplaat? – Het nieuwe kenteken kwam er om de verkeersveiligheid te verbeteren en de strijd aan te gaan tegen de oneerlijke concurrentie bij het wegtransport. Landbouwers met een ‘vergunning energieproducten en elektriciteit’ mogen accijnsvrije – en dus goedkopere – brandstof gebruiken voor hun trekkers.

De vergunning (het mazoutcontingent) wordt verleend door Douane en Accijnzen, maar enkel aan personen die de brandstof uitsluitend voor hun landbouwactiviteiten gebruiken. Daarvoor kijken ze naar de activiteiten die geregistreerd staan in de Kruispuntbank (KBO). Omdat landbouwtrekkers tegenwoordig snelheden halen van 60 km per uur, worden ze steeds vaker gebruikt voor wegtransport buiten de landbouw.

Daarbij rijden ze ook op de goedkopere – rode – dieselen dat was niet de bedoeling van de accijnsvrijstelling. Het nieuwe G-kenteken kan enkel door landbouwers met een vergunning ‘energieproducten en elektriciteit’ aangevraagd worden. Kortom, alleen voertuigen met een rode nummerplaat mogen met rode diesel rijden.

 • Dit vergemakkelijkt de controles van politie en inspecteurs van Douane en Accijnzen.
 • Naast de vereenvoudigde controle kan de nieuwe nummerplaat ook de verkeersveiligheid verbeteren.
 • Omdat landbouwtrekkers vooral op het veld ingezet worden, komen ze maar beperkt op de openbare weg (voor verplaatsing tussen het bedrijf en het veld).

Op het vlak van technische keuring waren deze voertuigen dan ook een uitzondering op de algemene regel. Door het toenemend gebruik van tractoren voor andere transportactiviteiten komen ze echter vaker op de openbare weg. Om de verkeersveiligheid te verhogen leek een keuringsplicht dus logisch.

Welke landen hebben gepersonaliseerde nummerplaten?

Niet alleen de overheid in België, maar ook die van de Verenigde Staten, Engeland, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en de Verenigde Arabische Emiraten verdienen flink aan gepersonaliseerde kentekenplaten.

Hoe lang mag een gepersonaliseerde nummerplaat zijn?

Van « HAHAHA » tot « SHOWTIME », van « AUDI-1 » tot « VOVOKE »: je komt wat tegen op de Belgische wegen aan gepersonaliseerde nummerplaten. Wat zijn de voorwaarden en hoeveel moet je ervoor betalen? Wie de klassieke nummerplaatstructuur – het cijfer twee, gevolgd door drie letters en vervolgens drie cijfers – maar saai vindt of graag in de kijker rijdt, kan in België een gepersonaliseerde nummerplaat aanvragen.

 1. Dat kan online.
 2. Je moet gewoon naar de website www.mobilit.belgium.be surfen, naar de rubriek « Mijn voertuig, mijn plaat » gaan.
 3. Daar kun je checken of de door jou gewenste combinatie nog beschikbaar is.
 4. Hoe gaat het in zijn werk? Je vult het online aanvraagformulier in.
 5. De DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen) gaat na of de gevraagde combinatie in orde is.

Indien je aanvraag geweigerd wordt, word je daarvan via mail op de hoogt gebracht. Is je aanvraag goedgekeurd, dan krijg je een mail met een betalingsuitnodiging. De gevraagde combinatie wordt dan gedurende vijf maanden voor jou gereserveerd. Je verzekeraar moet de inschrijving van je voertuig onder de gepersonaliseerde combinatie op naam van de eigenaar binnen die periode via WebDIV aanvragen.

Heb je na vijf maanden nog geen voertuig ingeschreven met de gereserveerde nummerplaat, dan wordt je reservering automatisch geannuleerd, zonder terugbetaling van het gestorte bedrag. Welke combinatie mag? Een gepersonaliseerde kentekenplaat kan maximaal acht karakters bevatten. Minstens één karakter moet een letter zijn – een plaat met enkel cijfers kan dus niet.

De letters worden van de cijfers gescheiden door een streepje. Het streepje wordt beschouwd als een karakter in de samenstelling van de combinatie. Om verwarring met andere (Europese) nummerplaten tegen te gaan, zijn onderstaande combinaties niet toegelaten:

Drie letters gevolgd door vier cijfers (bijvoorbeeld EVA-2610) Vier letters gevolgd door drie cijfers (bijvoorbeeld KOEN-069) Drie cijfers gevolgd door vier letters (bijvoorbeeld 666-BART) Vier cijfers gevolgd door drie letters (bijvoorbeeld 1234-MIE) Een A, P of E gevolgd door een cijfer (deze platen zijn voorbehouden voor onder meer ministers, hoge ambtenaren en parlementairen) Een plaat die begint met CD (want dat is voorbehouden voor diplomaten) Een W, X, Y of Z gevolgd door één letter, twee cijfers en vervolgens drie letters (bijvoorbeeld WB-63-JOS) of omgekeerd, om verwarring met de tijdelijke kentekenplaten, exportplaten en commerciële nummerplaten te vermijden; De letters TX en TL om verwarring met de nog in omloop zijnde taxiplaten in het formaat TXX-123 te vermijden; De letter B gevolgd door drie cijfers en een letter, bijvoorbeeld B 642 S omdat deze structuur ook gebruikt wordt door Belgische militairen die in Duitsland gestationeerd zijn.

Uiteraard zijn onwelvoeglijke woorden of suggestieve combinaties uit den boze. Als je dacht aan bijvoorbeeld SEKS-069 of FCKDELEZ, dan zul je een negatief antwoord krijgen van de DIV. Voor welke voertuigen? Gepersonaliseerde nummerplaten zijn niet enkel voor personenwagens mogelijk.

 • Ook aanhangwagens, motorfietsen en oldtimers kunnen een gepersonaliseerde plaat krijgen.
 • In het geval van een oldtimer wordt er een speciaal vignet « O » op de nummerplaat aangebracht.
 • Vallen wel uit de boot: bromfietsen, brommobielen, taxi’s, verhuurwagens met chauffeur en tractoren.
 • Ook commerciële platen, tijdelijke platen of transitplaten komen niet in aanmerking.

Hoeveel kost een gepersonaliseerde plaat? De reservering van een gepersonaliseerde nummerplaat kost € 1.000. Daarbij komt nog € 30 voor de productie en de aflevering van de nummerplaat door bpost. Voor wie een dure auto koopt, is dat bedrag allicht peanuts. Voor bedrijven is het alleszins een goedkope vorm van marketing. De auto valt extra op en de plaat blijft levenslang bij de eigenaar als hij dat wil. Geen wonder dus dat ook heel wat auto-importeurs gepersonaliseerde platen hebben. A ROMEO (Stellantis), AUDI of VW gevolgd door een cijfer (D’Ieteren), MB met nog wat achter (Mercedes-Benz), SANTA FE (Hyundai Belux) DISCO (Jaguar Land Rover): vroeg of laat zul je er wel eentje kruisen, met wie weet wel een autojournalist van Autonieuws achter het stuur.

Waarom verbergen mensen hun kenteken op fotos?

Afschermen kenteken bij foto’s. Ik zit vanavond eens wat projecten door te lezen en het valt me op dat er een aantal/veel mensen de kentekens op de foto’s weghalen. Waarom doet men dat? Lijkt er bijna op dat men foto’s van auto’s maakt die in het bezit zijn van criminelen.

In mijn « project » staat de Lexus er met naam en toenaam (lees: kenteken) op en ik verwacht niet dat daardoor m’n ruiten ingegooid worden eigenlijk of dat ik wordt klem gereden. Waarschijnlijk verkeerde plek om dit te plaatsen. Sommige leden kiezen ervoor om hun kenteken niet openlijk op internet te zetten.

See also:  Waar Is Ziggo Dome?

Ik zelf heb er weinig problemen mee, van mij mogen ze weten dat de auto van mij is mochten ze hem ergens spotten en het kenteken herkennen. Maar inderdaad, ik ga deze even verplaatsen naar de lounge Sterker nog, bij motor-forum.nl wordt er een hobby van gemaakt om motoren te spotten die het beroemde « MF »-stickertje op hun achterplaat hebben om ‘gespot’ te worden.

 1. Daarvan heb ik ook nog niet gehoord dat er motor-eigenaren door geweer salvo’s zijn neer gemaaid.
 2. Ik denk dat het afschermen kenteken meer berust op het ‘voorkomen’ van criminele activiteiten.
 3. Hoewel de brave burger aan de hand van het kenteken (RDW) geen persoonsgegevens kan herleiden, is er altijd wel een achterdeur voor hen die echt willen.

Als dan je auto in vol ornaat ergens geadverteerd staat, met een opsomming van dure en exclusieve accessoires, zou iemand ‘belang’ kunnen hebben bij je adres voor onderdelen. Veelal wordt deze keuze gemaakt om te voorkomen dat jouw kenteken op een andere auto verschijnt. Initieel had ik mijn kenteken ook afgeschermt, maar met al die meeting fotos heeft dat toch niet veel nut meer. Het is hopelijk wel bij iedereen bekend dat elke auto die in de randstad rijdt constant gefilmd wordt bij het binnenrijden van steden. Echt overal staat je kenteken te boek. Dan zijn er nog de auto’s van de belastingdienst die elke dag kentekens scannen ivm bijtelling enz. Voorheen kon je het adres opvragen n.a.v. je kenteken. Dat was voor mij een reden om het kenteken af te schermen. Nu kan dat niet meer. Dit omdat ik aan audio spullen in het verleden bijna een IS-F kon kopen. Helaas ken ik mensen waarbij aan de hand van dit soort openbaarheid van internet de audio spullen zijn « opgehaald ».

Je wilt inderdaad niet dat jouw kenteken even wordt « geleend » voor een of andere benzinediefstal of andere aktiviteiten waar je niet op zit te wachten. op t autowereld forum (belgie) zijn er al een paar die hun nr plaat is nagemaakt en volop boetes in de bus krijgen, zal vooral bij golfkes en beemers voorkomen.

nr laten namaken kan perfect in belgie, gewoon autoonderdelenshop binnenstappen en vragen 🙄 En je pas kan gescimd worden bij de trekpleister, je credit-card kan bij een Frans top-pootje gokopieerd worden en ga zo maar door. En wat denk je van de thuis computer? Mensen een kenteken is maar een gele plaat en als een crimineel wat wil gebeurd het gewoon. Ik shop de kentekens op foto’s nog wel vaker weg omdat ik het gewoon strakker vind uitzien. sommigen zijn een beetje paranoia, dat gele vlekje beschermt je echt nergens tegen hoor een gele vlek beschermt je nergens tegen en een zichtbare nummerplaat houdt niet echt een risico in.Iedereen kan dagelijks er duizende bekijken.

Ach, ik kan iedereen hier volledig in volgen. Maar zelf heb ik iets van, als ze iets moeten hebben, dan zullen ze je wel weten te vinden ook. Je kan enkel voorzichtig zijn met wat je op’t net gooit. En wat je wagen betreft denk ik dat je meer mensen (lees: bandieten) bereikt met rond te rijden dan je wagen te posten op een forum.

Zeg niet dat het hier op’t forum zo is h?, maar je hebt mensen die hun nummerplaat wegkleuren of onherkenbaar maken, maar in hun profiel wel hun woonplaats vermelden.of beter nog, naar een meeting gaan waar massa’s hoto: hoto: hoto: hoto: hoto: getrokken worden en je wagen staat ineens op verschillende forums MET nummerplaat. Woonplaats melden, foto van de wagen met het nummbord en in een audio topic je apparatuur melden. Dus gewoon simpel rondrijden in woonplaats X, de wagen opzoeken en de stereo set van 10-duizenden euro’s is pleitos.

Gebeurd vaker. Ach, ik kan iedereen hier volledig in volgen. Maar zelf heb ik iets van, als ze iets moeten hebben, dan zullen ze je wel weten te vinden ook. Je kan enkel voorzichtig zijn met wat je op’t net gooit. En wat je wagen betreft denk ik dat je meer mensen (lees: bandieten) bereikt met rond te rijden dan je wagen te posten op een forum.

Zeg niet dat het hier op’t forum zo is h?, maar je hebt mensen die hun nummerplaat wegkleuren of onherkenbaar maken, maar in hun profiel wel hun woonplaats vermelden.of beter nog, naar een meeting gaan waar massa’s hoto: hoto: hoto: hoto: hoto: getrokken worden en je wagen staat ineens op verschillende forums MET nummerplaat.

Welke kentekens zijn er vandaag uitgegeven?

Landbouw- of bosbouw aanhangwagen – Het laatst uitgegeven kenteken voor een landbouw- of bosbouw aanhangwagen is LRL-40-F. Sidecode van dit kenteken is 11. Kenteken.TV maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Analytische cookies worden gebruikt voor het analyseren van de website. Derde partijen plaatsen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en voor social media doeleinden.

Wat is een V nummerplaat?

Een commerciële plaat is een proefrittenplaat, handelaarsplaat of beroepsplaat voor professionele gebruikers van de automobielsector, Voor elke categorie zijn er vier mogelijke platen:

voor een auto voor een motorfiets voor een bromfiets voor een aanhangwagen

Een commerciële plaat heeft een geldigheidsduur van één burgerlijk jaar (van 1 januari tot en met 31 december). De plaat heeft een mosgroene kleur op een retroreflecterende witte achtergrond, Het opschrift van de plaat begint met een van de volgende letters:

Y voor de proefrittenplaat Z voor de handelaarsplaat V voor de beroepsplaat

Vervolgens bestaat het opschrift uit drie letters en drie cijfers. De groep van drie letters begint met een van de volgende letters:

M voor een motorfietsplaat S voor een bromfietsplaat

Rechts van het kenteken bevindt zich het geldigheidsvignet met het jaartal. Tabel: vorm van de kentekenplaat

Type plaat Auto rechthoekige plaat Auto vierkante plaat Motorfiets Bromfiets Aanhangwagen
Proefrittenplaat
Handelaarsplaat
Beroepsplaat

Wat betekent Q op een nummerplaat?

Welke nummerplaat hang ik op mijn aanhangwagen? Aanhangwagens die meer dan 750 kilogram wegen (en met dit gewicht wordt de Maximum Toegelaten Massa bedoeld), moeten ingeschreven worden en krijgen een eigen nummerplaat. De kentekenplaten beginnen met een Q.

 • Je hebt voor deze aanhangwagens ook een verzekering nodig en je moet ermee langs de keuring.
 • Bij aanhangwagens of caravan met een gewicht lager dan 750 kilogram (dus met een MTM of brutogewicht dat lager is dan 750 kg), volstaat een duplicaat van de nummerplaat van het trekkend voertuig.
 • Bij deze voertuigen is geen inschrijving of technische keuring nodig.

De verzekering van deze aanhangwagen valt onder de autoverzekering van het trekkend voertuig. Meer info van FOD Mobiliteit hierover in de bijlage. : Welke nummerplaat hang ik op mijn aanhangwagen?

Wat kost een gepersonaliseerde kentekenplaat?

De Europese nummerplaat De Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) levert de nummerplaat af bij:

de eerste inschrijving van een wagenelke herinschrijving van een wagenelke andere gelegenheid waar de DIV moet tussenkomen (bijvoorbeeld als de wagen van eigenaar wisselt).

De DIV laat alleen de officiële plaat (met reliëfstempel) per post afleveren. Dat kost 30 euro. De officiële plaat moet u achteraan op het voertuig bevestigen. De andere nummerplaat moet u zelf laten bijmaken, volgens dezelfde kenmerken als de officiële.

Zodra u een nieuwe Europese nummerplaat ontvangen hebt, moet u binnen de maand de, Let op: zolang u de oude nummerplaat niet terugbezorgt, wordt het voertuig niet geschrapt en blijft u verkeersbelasting (en wellicht ook verzekering) betalen voor die nummerplaat. Bij diefstal of verlies van uw nummerplaat moet u naar de politie gaan.

De politie bezorgt u een attest dat u onvrijwillig niet meer in het bezit bent van uw nummerplaat. De politie zal de kentekenplaat ‘seinen’. Op dat moment wordt tegelijk uw kentekenplaat automatisch uit het voertuigenregister geschrapt. U moet het attest dat u van de politie kreeg, dus niet naar de DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen) sturen.

U kunt online

checken of een bepaald opschrift nog beschikbaar isuw zelf gekozen opschrift reserveren.

Nadat u betaald hebt, hebt u nog 5 maanden de tijd om een voertuig via uw verzekeraar met de persoonlijke kentekenplaat in te schrijven.Een gepersonaliseerde nummerplaat kost 1000 euro, Daarbovenop komt nog 30 euro voor de productie en aflevering via de post.

Als u in België verblijft, moet u het voertuig inschrijven bij de DIV, zelfs als het voertuig al in het buitenland is ingeschreven. Na die inschrijving krijgt u dan een Belgische nummerplaat. ‘In België verblijven’ wil zeggen dat u:

of ingeschreven bent in het bevolkingsregister van een Belgische gemeenteof ingeschreven bent in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) als rechtspersoonof een rechtspersoon bent door of krachtens het internationaal of buitenlands recht en beschikt over een vaste verblijfplaats in België waar u het voertuig beheert of gebruikt.

See also:  Wanneer Ben Je Online Op Whatsapp?

Wie rijdt met CD nummerplaat?

Speciale identiteitskaarten én CD-nummerplaten D staat voor diplomaten, P voor administratief en technisch personeel, C voor consulaire ambtenaren, S voor het dienst- en huispersoneel. En dan zijn er de CD-nummerplaten, wat staat voor ‘ Corps Diplomatique ‘.

Wie rijdt met nummerplaat B?

Terug in de tijd – Patrick Petit is een verwoed verzamelaar van nummerplaten en heeft een collectie van zo’n 16.000 stuks. Hij hielp op vraag van het kabinet van Melchior Wathelet in 2012 zelfs mee bij het uitdenken van het nieuwe concept. Op zijn wagen prijkt overigens een ‘B’.

« Waarom? Ik reed vroeger met de B.6464. B-platen waren de eerste platen die in 1953 uitkwamen na de geëmailleerde platen. Die waren vooral voor de notabelen, magistraten, dokters enz, want die hadden het geld om met de auto te rijden. Ikzelf wou ook zo’n plaat en in combinatie met mijn geboortejaar 64 was mijn plaat gekozen.

Toen de markt vrijkwam en iedereen mocht kiezen, ging ik automatisch voor de B. Mijn vrouw rijdt rond met M-R, niet de politieke partij, maar haar initialen. »

Hoeveel letters mogen er op een gepersonaliseerde nummerplaat?

Van « HAHAHA » tot « SHOWTIME », van « AUDI-1 » tot « VOVOKE »: je komt wat tegen op de Belgische wegen aan gepersonaliseerde nummerplaten. Wat zijn de voorwaarden en hoeveel moet je ervoor betalen? Wie de klassieke nummerplaatstructuur – het cijfer twee, gevolgd door drie letters en vervolgens drie cijfers – maar saai vindt of graag in de kijker rijdt, kan in België een gepersonaliseerde nummerplaat aanvragen.

 • Dat kan online.
 • Je moet gewoon naar de website www.mobilit.belgium.be surfen, naar de rubriek « Mijn voertuig, mijn plaat » gaan.
 • Daar kun je checken of de door jou gewenste combinatie nog beschikbaar is.
 • Hoe gaat het in zijn werk? Je vult het online aanvraagformulier in.
 • De DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen) gaat na of de gevraagde combinatie in orde is.

Indien je aanvraag geweigerd wordt, word je daarvan via mail op de hoogt gebracht. Is je aanvraag goedgekeurd, dan krijg je een mail met een betalingsuitnodiging. De gevraagde combinatie wordt dan gedurende vijf maanden voor jou gereserveerd. Je verzekeraar moet de inschrijving van je voertuig onder de gepersonaliseerde combinatie op naam van de eigenaar binnen die periode via WebDIV aanvragen.

Heb je na vijf maanden nog geen voertuig ingeschreven met de gereserveerde nummerplaat, dan wordt je reservering automatisch geannuleerd, zonder terugbetaling van het gestorte bedrag. Welke combinatie mag? Een gepersonaliseerde kentekenplaat kan maximaal acht karakters bevatten. Minstens één karakter moet een letter zijn – een plaat met enkel cijfers kan dus niet.

De letters worden van de cijfers gescheiden door een streepje. Het streepje wordt beschouwd als een karakter in de samenstelling van de combinatie. Om verwarring met andere (Europese) nummerplaten tegen te gaan, zijn onderstaande combinaties niet toegelaten:

Drie letters gevolgd door vier cijfers (bijvoorbeeld EVA-2610) Vier letters gevolgd door drie cijfers (bijvoorbeeld KOEN-069) Drie cijfers gevolgd door vier letters (bijvoorbeeld 666-BART) Vier cijfers gevolgd door drie letters (bijvoorbeeld 1234-MIE) Een A, P of E gevolgd door een cijfer (deze platen zijn voorbehouden voor onder meer ministers, hoge ambtenaren en parlementairen) Een plaat die begint met CD (want dat is voorbehouden voor diplomaten) Een W, X, Y of Z gevolgd door één letter, twee cijfers en vervolgens drie letters (bijvoorbeeld WB-63-JOS) of omgekeerd, om verwarring met de tijdelijke kentekenplaten, exportplaten en commerciële nummerplaten te vermijden; De letters TX en TL om verwarring met de nog in omloop zijnde taxiplaten in het formaat TXX-123 te vermijden; De letter B gevolgd door drie cijfers en een letter, bijvoorbeeld B 642 S omdat deze structuur ook gebruikt wordt door Belgische militairen die in Duitsland gestationeerd zijn.

Uiteraard zijn onwelvoeglijke woorden of suggestieve combinaties uit den boze. Als je dacht aan bijvoorbeeld SEKS-069 of FCKDELEZ, dan zul je een negatief antwoord krijgen van de DIV. Voor welke voertuigen? Gepersonaliseerde nummerplaten zijn niet enkel voor personenwagens mogelijk.

 1. Ook aanhangwagens, motorfietsen en oldtimers kunnen een gepersonaliseerde plaat krijgen.
 2. In het geval van een oldtimer wordt er een speciaal vignet « O » op de nummerplaat aangebracht.
 3. Vallen wel uit de boot: bromfietsen, brommobielen, taxi’s, verhuurwagens met chauffeur en tractoren.
 4. Ook commerciële platen, tijdelijke platen of transitplaten komen niet in aanmerking.

Hoeveel kost een gepersonaliseerde plaat? De reservering van een gepersonaliseerde nummerplaat kost € 1.000. Daarbij komt nog € 30 voor de productie en de aflevering van de nummerplaat door bpost. Voor wie een dure auto koopt, is dat bedrag allicht peanuts. Voor bedrijven is het alleszins een goedkope vorm van marketing. De auto valt extra op en de plaat blijft levenslang bij de eigenaar als hij dat wil. Geen wonder dus dat ook heel wat auto-importeurs gepersonaliseerde platen hebben. A ROMEO (Stellantis), AUDI of VW gevolgd door een cijfer (D’Ieteren), MB met nog wat achter (Mercedes-Benz), SANTA FE (Hyundai Belux) DISCO (Jaguar Land Rover): vroeg of laat zul je er wel eentje kruisen, met wie weet wel een autojournalist van Autonieuws achter het stuur.

Kan je een gepersonaliseerde nummerplaat overdragen?

Dit wil zeggen dat een gepersonaliseerde kentekenplaat kan overgedragen worden op de echtgeno(o)t(e), op de wettelijk samenwonende, op één van de kinderen, of bij overlijden, op naam van de overlevende echtgenoot. Omtrent de overdracht van kentekenplaten dient bijgevolg niets gewijzigd te worden.

Hoe lang mag een gepersonaliseerde nummerplaat zijn?

Wat zijn de regels voor gepersonaliseerde nummerplaten? –

Je mag maximaal acht tekens gebruiken, maar minder mag dus ook. Je hebt de keuze uit alleen letters of een combinatie van cijfers en letters. Alleen cijfers kan niet. Als je kiest voor een combinatie van letters en cijfers, moeten de cijfers en letters van elkaar gescheiden worden door een streepje. Dat telt ook als een teken. Beledigende, racistische of politiek getinte nummerplaten kunnen niet.

Kan je een gepersonaliseerde nummerplaat verkopen?

Gepersonaliseerde nrplaat doorverkopen aan comm v Topic Starter Berichten: Juridisch actief: Nee Stel persoon in bijberoep en heeft een gepersonaliseerde nrplaat voor zijn zaak.die verwijst naar deze. Stel deze wil een comm v oprichten om zijn zaak in te zetten.

Men mag een nummerplaat niet verkopen aan een andere persoon. « Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens. » (Victor Dauginet in « Het belaste land », pagina 72)

Berichten: Juridisch actief: Nee Een auto nrplaat is zoals een eindentiteitskaart en kan niet doorgegeven worden, tenzij in extreme gevallen van vader op zoon ! maar zeker niet van persoon naar een vennootschap daar een vennootschap geen familie is van u en een eigen identiteit geeft.

ook omgekeerd niet. Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open. Berichten: Juridisch actief: Nee Locatie: Lier Alles lezen hé. Je moet ze dan ook nog eens opnieuw aanvragen bij DIV en een tweede keer betalen: « Het plaatsen van een combinatie(s) is volledig gratis. Eens uw nummerplaat verkocht is rekenen wij administratieve kosten aan bij de verkoper en koper om de transactie te voltooien.

U moet ook steeds ermee rekening houden dat bij een verkoop van een nummerplaat u bovenop de afgesproken prijs nogmaals de 2000,00 EUR moet betalen aan DIV, « Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens. » (Victor Dauginet in « Het belaste land », pagina 72) Berichten: Juridisch actief: Nee Alles lezen hé.

Je moet ze dan ook nog eens opnieuw aanvragen bij DIV en een tweede keer betalen: « Het plaatsen van een combinatie(s) is volledig gratis. Eens uw nummerplaat verkocht is rekenen wij administratieve kosten aan bij de verkoper en koper om de transactie te voltooien. U moet ook steeds ermee rekening houden dat bij een verkoop van een nummerplaat u bovenop de afgesproken prijs nogmaals de 2000,00 EUR moet betalen aan DIV,

Binnenkort dus terug 1000 EUR. Ik heb absoluut geen probleem met foute antwoorden. Ik maak ze ook. Dat is een leerproces. Wat me wel stoort zijn zij die eigenlijk wel beseffen dat ze fout zaten, maar stijfkoppig volhouden zonder een juridische onderbouw te geven.

Berichten: Juridisch actief: Nee Locatie: Lier Alles lezen hé. Je moet ze dan ook nog eens opnieuw aanvragen bij DIV en een tweede keer betalen: « Het plaatsen van een combinatie(s) is volledig gratis. Eens uw nummerplaat verkocht is rekenen wij administratieve kosten aan bij de verkoper en koper om de transactie te voltooien.

U moet ook steeds ermee rekening houden dat bij een verkoop van een nummerplaat u bovenop de afgesproken prijs nogmaals de 2000,00 EUR moet betalen aan DIV, Binnenkort dus terug 1000 EUR. Ja ze komen in de solden! « Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens. » (Victor Dauginet in « Het belaste land », pagina 72)