Lycée Marc Bloch de Sérignan

Astuces, Conseils, Idées

Welke Bloeddruk Is Gevaarlijk?

Welke Bloeddruk Is Gevaarlijk
Wat zijn normale bloeddrukwaarden? – De normale bloeddrukwaarde is 120/80 mmHg. Deze ideale bloeddrukwaarden zijn voor elke leeftijd geldig. Waarden voor boven- en onderdruk lager dan 120/80 mmHg, zijn lage bloeddrukwaarden. Hoe lager de bloeddruk of tensie, hoe beter.

 • Een gezonde bloeddruk ligt onder 140/90 mmHg, maar het risico op hart- en vaatziekten neemt toe als de bloeddruk stijgt.
 • Waarden vanaf 140/90 mmHg worden als hoge bloeddrukwaarden beschouwd.
 • Ernstig verhoogde waarden zijn gevaarlijke bloeddrukwaarden en liggen boven 180/110 mmHg.
 • De bloeddruk varieert van hartslag tot hartslag en schommelt ook van moment tot moment.

Eenmalig je bloeddruk meten, heeft dus weinig zin. Bloeddrukwaarden zijn namelijk van allerlei factoren afhankelijk, zoals voeding, inspanning, stress, Daarom is het dus belangrijk om meerdere keren te meten en kan je pas van een hoge of lage bloeddruk spreken als je waarden bij meerdere metingen over verschillende dagen afwijken.

Wat is een gevaarlijke onderdruk?

Een gevaarlijk hoge bloeddruk – Uw bloeddruk varieert gedurende de dag, dat is normaal. Om vast te stellen of u een hoge bloeddruk hebt, is het van belang om deze op meerdere momenten van de dag te meten. Overdag is uw bloeddruk over het algemeen namelijk wat hoger dan ‘s avonds en ook spanning, inspanning en voeding kunnen van invloed zijn op uw bloeddruk.

 1. Om deze redenen is een enkele meting nooit betrouwbaar en dient u voor een realistisch beeld altijd meerdere metingen met langere tussenpozen uit te voeren.
 2. Welke bloeddruk is gevaarlijk? Men spreekt van een gevaarlijk hoge bloeddruk wanneer de bovendruk hoger dan 140 mmHg en de onderdruk hoger dan 90 mmHg is.

Dit moet dan het geval zijn bij meerdere meetmomenten.

Wat als je bloeddruk 150 is?

Doneer maandelijks € 10 (of meer) en ontvang een gratis bloeddrukmeter.  » data-src= » » data-srcset= » » data-sizes= » » sizes= » » srcset= » »>

Bovendruk lager dan 120 Een bovendruk van 120 of lager is een ideale bloeddruk. Hiermee heb je het minste risico op hart- en vaatziekten. Je hebt een lage bloeddruk als de bovendruk lager is dan 90 of de onderdruk lager is dan 60. Bovendruk 120 tot 140 Bij een bovendruk tussen 120 en 140 heb je een normale bloeddruk. Houd wel je bloeddruk in de gaten. Je kans op hart- en vaatziekten neemt toe als je bloeddruk richting de 140 gaat. Hoe lager je bloeddruk, hoe beter. Door gezond te leven kun je je bloeddruk verlagen. Bovendruk 140 tot 180 ​Bij een bovendruk tussen de 140 en 180 heb je een hoge bloeddruk. Hoe lager je bloeddruk, hoe beter. Door gezond te leven kun je je bloeddruk verlagen.

Als je dit één keer meet, zegt dat niet zoveel. Doe de meting opnieuw. Blijft je bovendruk boven de 140? Meet dan een week lang elke ochtend en avond je bloeddruk. Blijft je bloeddruk hoog? Neem dan contact op met je huisarts.

Bovendruk hoger dan 180 Let op: je moet actie ondernemen. ​Bij een bovendruk hoger dan 180, heb je een ernstig verhoogde bloeddruk.

Doe de meting nog 3 keer. Neem tussen de metingen 5 minuten pauze. Is je bovendruk na meerdere keren meten nog steeds 180 of hoger? Neem dan vandaag contact op met je huisarts om je bloeddruk te bespreken. Je krijgt dan advies over wat je kunt doen.

Onderdruk

90 of lager: je bloeddruk is goed Tussen de 90 en 110: je hebt een hoge bloeddruk 110 of hoger: je hebt een ernstig verhoogde bloeddruk

Hoe lager je bloeddruk, hoe beter. Dit geldt ook voor de onderdruk. Door gezond te leven kun je je bloeddruk verlagen. Let op! Is je onderdruk na meerdere keren meten nog steeds 110 of hoger? Neem dan vandaag contact op met je huisarts om je bloeddruk te bespreken. Je krijgt dan advies over wat je kunt doen.

Wat is systole (bovendruk)? Op het moment dat het hart samentrekt, perst het veel bloed in en door de slagaders. De druk op de vaatwanden stijgt. Dit noemen we:

bovendruk systole of systolische druk.

Wat is diastole (onderdruk)? Als het hart zich ontspant stroomt het hart weer vol met bloed. De druk op de vaatwanden neemt nu af. Dit noemen we:

onderdruk diastole of diastolische druk.

Wat is een normale bloeddruk? Een bovendruk van 120 of lager is een ideale bloeddruk. Je hebt dan het minste risico op hart- en vaatziekten. Een onderdruk van 90 of lager is een goede bloeddruk. Wat is een normale bloeddruk voor een vrouw? Een bovendruk van 120 of lager is een normale bloeddruk. Voor wie is het belangrijk om zijn bloeddruk te weten? Van een hoge bloeddruk merk je vaak niets. ​Vanaf 40 jaar heb je meer kans op een hoge bloeddruk. Daarom is het goed om vanaf je 40ste jaarlijks je bloeddruk te meten. Dat kan eenvoudig thuis. Welke waarden zijn goed als je bloeddrukmedicijnen gebruikt? ​Als je medicijnen gebruikt voor je bloeddruk, krijg je van de arts te horen wat voor jou een goede bloeddruk is. Stop nooit zelf met medicijnen. Gelden er andere bloeddrukwaarden voor mensen boven de 70? Nee, ook voor mensen ouder dan 70 is een bloeddruk boven 140/90 een hoge bloeddruk. De bloeddruk mag soms wel hoger zijn. Dat heeft te maken met je persoonlijke situatie, bijvoorbeeld of je medicijnen gebruikt. De arts bekijkt wat voor jou een goede bloeddruk is en past daar samen met jou de medicijnen op aan.

Chat via de chatknop onder in beeld (10.00 tot 16.30 uur) Bel met een voorlichter: 0900 3000 300 (9.00 – 13.00 uur, € 0,05 per minuut)

We zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag

Welke bloeddruk is belangrijker?

Wat is een (te) hoge onderdruk? – Doorgaans kunt u spreken van een (te) hoge onderdruk wanneer deze waarden stelselmatig boven de 90 mmHg a 100 mmHg zitten. Wel is het zo dat een te hoge onderdruk minder relevant is voor het bepalen van een hoge bloeddruk. Met andere woorden: de bovendruk is belangrijker voor de diagnose hoge bloeddruk. De onderdruk en bovendruk samen noemen we de bloeddruk.

Is bloeddruk 140 90 te hoog?

Bij een bloeddruk van 140/90 of hoger heb je een hoge bloeddruk. Met een hoge bloeddruk heb je meer risico op een hartinfarct of beroerte.

Welke bloeddruk hoort bij welke leeftijd?

Bloeddruk per leeftijd meten Een normale bloeddruk bij volwassenen ligt dus tussen de 120/80 en 130/89 mmHg. Dit getal kan variëren, soms ook afhankelijk van de leeftijd. Bij oudere volwassenen kan een iets hogere bloeddruk acceptabel zijn, waar een lagere bloeddruk bij kinderen vaker voorkomt.

Hoe hoog mag de bloeddruk wezen?

Wat zijn normale bloeddrukwaarden? – De normale bloeddrukwaarde is 120/80 mmHg. Deze ideale bloeddrukwaarden zijn voor elke leeftijd geldig. Waarden voor boven- en onderdruk lager dan 120/80 mmHg, zijn lage bloeddrukwaarden. Hoe lager de bloeddruk of tensie, hoe beter.

Een gezonde bloeddruk ligt onder 140/90 mmHg, maar het risico op hart- en vaatziekten neemt toe als de bloeddruk stijgt. Waarden vanaf 140/90 mmHg worden als hoge bloeddrukwaarden beschouwd. Ernstig verhoogde waarden zijn gevaarlijke bloeddrukwaarden en liggen boven 180/110 mmHg. De bloeddruk varieert van hartslag tot hartslag en schommelt ook van moment tot moment.

Eenmalig je bloeddruk meten, heeft dus weinig zin. Bloeddrukwaarden zijn namelijk van allerlei factoren afhankelijk, zoals voeding, inspanning, stress, Daarom is het dus belangrijk om meerdere keren te meten en kan je pas van een hoge of lage bloeddruk spreken als je waarden bij meerdere metingen over verschillende dagen afwijken.

Is bloeddruk 160 90 hoog?

Wat is een normale bloeddruk? – Een normale bloeddruk hangt rond de waarden van 120/80. Als bij meerdere metingen de bloeddruk waarden uitkomen boven de 140/90, dan heeft u last van een hoge bloeddruk. Bij een thuismeting gelden bloeddrukwaarden van 135/90; daar blijkt de bloeddruk namelijk standaard iets lager uit te komen.

 • Als u bij meerdere bloeddruk metingen bloeddrukwaarden heeft van onder de 100/60 dan is er sprake van een lage bloeddruk.
 • In onderstaande bloeddruk tabel treft u een overzicht van verschillende bloeddruk waarden.
 • U ziet hier in een oogopslag wat een normale bloeddruk is, een lage bloeddruk of een hoge bloeddruk.

Als u een bloeddrukmeting doet dan krijgt u de systolische druk en de diastolische druk te zien op het display van de bloeddrukmeter. U kunt in de bloeddruk tabel aflezen wat de uitkomst van uw meting betekent. Systolische druk: Bij het samentrekken van het hart pompt het bloed de bloedvaten in. Binnen in de vaten ontstaat dan een hogere druk. Dit is de systolische of bovendruk. Diastolische druk: Bij het ontspannen van het hart stroomt het bloed verder in het lichaam. Deze verdeling van het bloed in het lichaam zorgt voor een minimale druk. Dit is de diastolische of onderdruk.

Wat is gevaarlijker te hoge bovendruk of onderdruk?

Je hebt een hoge bloeddruk als die hoger is dan 140/90 Meet je thuis, dan is je bloeddruk meestal iets lager dan bij de arts. daarom heb je als je thuis je bloeddruk meet een hoge bloeddruk als die hoger is dan 135/85 Een hoge bovendruk verhoogt je risico op hart- en vaatziekten méér dan een hoge onderdruk.

Hoewel je een hoge bloeddruk niet altijd voelt, heeft het wel gevolgen voor je hart. Bij een ernstig verhoogde bloeddruk kunnen de volgende klachten optreden:

See also:  Hoe Lang Frieten Voorbakken?

hoofdpijn vermoeidheid misselijkheid kortademigheid rusteloosheid

Heb je één of meer symptomen? Meet dan je bloeddruk. Je kunt dit eenvoudig thuis doen of bij je huisarts als je geen bloeddrukmeter hebt.

Hoge bloeddruk symptomen vrouwen Vrouwen hebben geen andere symptomen bij een hoge bloeddruk.

Een ongezonde leefstijl Hieronder kun je voorbeelden van een ongezonde leefstijl vinden:

Ongezond eten met veel zout Overgewicht Weinig bewegen Veel alcohol consumeren Roken Langdurige stress

Bij een hoge bloeddruk krijg je van je arts daarom altijd adviezen voor je leefstijl. Leeftijd Je bloeddruk neemt toe als je ouder wordt. Al vanaf 40 jaar is je kans op een hoge bloeddruk verhoogd. Dit komt omdat je bloedvaten stijver worden als je ouder wordt. Daarom raden we aan om vanaf je 40ste jaarlijks je bloeddruk te meten. Als je bloeddruk op jongere leeftijd al wat hoger is, let dan extra op. De kans op een hoge bloeddruk op latere leeftijd is dan groter. Bloeddrukwaarden voor ouderen Ook voor mensen ouder dan 70 is een bloeddruk boven 140/90 een hoge bloeddruk. De bloeddruk mag soms wel hoger zijn. Dat heeft te maken met je persoonlijke situatie, bijvoorbeeld of je medicijnen gebruikt. De arts bekijkt wat voor jou een goede bloeddruk is en past daar samen met jou de medicijnen op aan. Zwangerschap Vrouwen die tijdens een zwangerschap een hoge bloeddruk hebben gehad, hebben een grotere kans om later in hun leven opnieuw een hoge bloeddruk te krijgen. Dat geldt met name voor vrouwen met pre-eclampsie of HELLP-syndroom. Overgang Rondom de overgang verandert er veel in de hormonen. Hierdoor verandert er veel in je lichaam. Je gewicht neemt in die periode vaak toe. Dat kan effect hebben op je bloeddruk. Ook het eten van zout kan na de overgang meer effect op de bloeddruk hebben dan ervoor. Veel vrouwen worden na de overgang zwaarder. Ook dit kan de bloeddruk verhogen. Erfelijkheid Aanleg kan een rol spelen. In sommige families komt hoge bloeddruk vaker voor dan in andere. Nierziektes of slaapapneu ​Bij sommige ziekten heb je meer kans op een hoge bloeddruk. Het gaat vooral om ziekten van de nieren of bijnieren. Ook slaapapneu (OSA) of een trage schildklier kunnen een oorzaak zijn van hoge bloeddruk. Medicijnen Sommige medicijnen kunnen de bloeddruk verhogen. Dit vind je dan altijd als bijwerking op de bijsluiter. Drop of zoethout Door het eten of drinken van veel drop of zoethout(thee) kun je een verhoogde bloeddruk krijgen. In drop en zoethoutwortel zit glycyrrhizine. Dit stofje kan ervoor zorgen dat je vocht vasthoudt en dat je bloeddruk hoger wordt. Dit effect verdwijnt zodra je geen drop of zoethout meer neemt.

Vul je waarden in en ontvang gratis adviezen.  » data-src= » » data-srcset= » » data-sizes= » » srcset= » » sizes= » »> Mogelijke gevolgen van een hoge bloeddruk zijn:

Hartinfarct of beroerte: de hoge druk kan de wanden van je bloedvaten beschadigen. Er kunnen zich stofjes, zoals cholesterol ophopen. Je bloedvaten worden nauwer en hierdoor neemt de kans op een hartinfarct of beroerte toe. Hartfalen: ​Bij een hoge bloeddruk moet het hart ook steeds harder werken om het bloed rond te pompen. Je hartspier wordt dan dikker en stijver. De pompkracht neemt af en er kan hartfalen ontstaan. Schade aan andere organen: ook je ogen en nieren kunnen bijvoorbeeld schade oplopen.

Chat via de chatknop onder in beeld (10.00 tot 16.30 uur) Bel met een voorlichter: 0900 3000 300 (9.00 – 13.00 uur, € 0,05 per minuut)

We zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag

Wat zegt bloeddruk over je hart?

Wat is het verband tussen je hartslag en bloeddruk? Geschreven door Andrea Gandolfi 23 mei 2023 14.53 Je hartslag en bloeddruk worden door veel mensen als set gezien. Dit komt omdat je bloeddruk en hartslag veel informatie geven over je gezondheid en soms met elkaar samenhangen. Je hart knijpt zich samen en ontspant zich weer om bloed door je lichaam te pompen. Dit zorgt voor druk in je bloedvaten, wat de bloeddruk heet. Deze bloedvaten helpen ook om je bloed rond te pompen door de kleine spieren rond de vaten samen te trekken en te ontspannen. Je hartslag en bloeddruk vormen een groot deel van je gezondheid. Hoewel ze niet altijd verband met elkaar houden, is de kans wel groot dat je van een hoge bloeddruk hartklachten krijgt. Dit gebeurt meestal onopvallend en aan de symptomen herken je niet altijd wat er aan de hand is. Je hartslag is een natuurlijke meter die veel informatie geeft over de gezondheid van je hart. Een hartslag die te snel, te langzaam of onregelmatig is, kan wijzen op een hartritmestoornis. Ook betekent dit soms dat je last hebt van hartklepaandoeningen, hartfalen of een hoge bloeddruk. Omdat je hartslag en bloeddruk nauw samenwerken, hebben ze vaak invloed op elkaar. Bij een lage bloeddruk slaat het hart sneller om je bloeddruk op niveau te houden en een hoge bloeddruk kan zorgen voor een onregelmatige hartslag. Een hoge bloeddruk betekent dus niet gelijk dat je een hoge hartslag krijgt en andersom geldt hetzelfde. Zoals we hierboven zeiden, hoeven je hartslag en bloeddruk niet samen te stijgen. Wanneer je hart sneller pompt, worden je bloedvaten namelijk wijder zodat het bloed gemakkelijker door je bloedvaten stroomt. Je bloeddruk hoeft hierdoor niet hoger te worden. Als je bloeddruk hoog is, moeten je bloedvaten harder werken om het bloed rond te pompen door je lichaam. Wanneer dit langdurig gebeurt, kan je hartweefsel dikker worden. Dit maakt het lastiger voor je hart om het bloed rond te pompen. Hierdoor ontstaat een lage hartslag en hoge bloeddruk. Het is verstandig om naar de huisarts te gaan als je langdurig een hoge bloeddruk bij jezelf meet. Mensen boven de 70, diabetespatiënten of mensen met hartproblemen moeten hun bloeddruk in de gaten houden. Deze risicogroepen hebben namelijk een grotere kans om problemen met de hartslag en bloeddruk te krijgen. Heb je last van een lage of hoge bloeddruk? Ook dan is het verstandig om je hartslag in de gaten te houden. : Wat is het verband tussen je hartslag en bloeddruk?

Wat te drinken bij hoge bloeddruk?

Tip 8. Drink minder alcohol en meer koffie om een hoge bloeddruk te verlagen – Alcohol is een stof die het risico op een hoge bloeddruk verhoogt. Dat geldt voor gedistilleerde dranken en bier, maar ook voor rode wijn. Hoe vaker en hoe meer je alcohol drinkt, hoe hoger het risico! Mensen met hoge of verhoogde bloeddruk kunnen alcohol het beste laten staan of de inname zeer beperken.

 • Gelukkig zijn er tegenwoordig steeds meer alcoholvrije drankjes beschikbaar in de supermarkt.
 • Meer koffie? Ja, je hoort het goed! Koffie mag je gewoon blijven drinken als je last hebt van een te hoge bloeddruk.
 • Waar dit door komt? Uit een groot Noors onderzoek, waarbij diverse koffiedrinkers gedurende een periode van 20 jaar zijn vergeleken, is gebleken dat koffie veel antioxidanten bevat.

Antioxidanten kunnen een belangrijke rol spelen bij het opruimen van beschadigde cellen. Zo kan een hoge bloeddruk dus verlaagd worden met koffie. Maar ben je van plan om je bloeddruk te meten? Dan is het verstandig om het kopje koffie vlak voor de meting te laten staan.

Dit kan namelijk van invloed zijn op de testresultaten. Een belangrijke side note hierbij is dat als je je hoge bloeddruk wilt verlagen met koffie, het wel gaat om het drinken van koffie zonder toevoeging van suiker of melk. Om hiermee onnodige inname van calorieën en vetten te voorkomen. Let op: zorg ervoor dat je niet té veel koffie drinkt.

Een teveel aan cafeïne kan namelijk zorgen voor een onrustig gevoel, trillende handen en een verhoogde hartslag. Houd je dus aan een maximum van vier kopjes koffie per dag. Zoals eerder genoemd kan zelfs water drinken je bloeddruk verlagen. Water drinken is goed voor de bloedsomloop.

Wat is een ernstige hoge bloeddruk?

Hypertensieve crisis. Een hypertensieve crisis is een ernstig verhoogde bloeddruk ( meestal >200-220 mmHg systolisch en >120-130 mmHg diastolisch ). Hierdoor kan acute schade ontstaan aan organen zoals de hersenen, hart, nieren, grote bloedvaten of ogen.

Is paracetamol slecht voor de bloeddruk?

Regelmatig paracetamolgebruik verhoogt bloeddruk en daarmee CV-risico – DOQ

Daniël Dresden Redactioneel, 21 februari 2022

Een regelmatige dagelijkse inname van 4 gram paracetamol per dag verhoogt de systolische bloeddruk met zo’n 5 mm HG bij personen met hypertensie. Dit gaat tevens gepaard met een toename van het cardiovasculaire (CV-) risico. Daarom valt te betwijfelen of een regelmatig gebruik van paracetamol in deze situatie veilig is. Hypertensie is een toenemend probleem. Ondanks de verbeterde behandeling blijft het lastig om de bloeddruk te reguleren. Minder dan de helft van de behandelde patiënten bereikt een bloeddruk van < 140/90 mmHg.Een belangrijke, maar vaak ondergewaardeerde bijdragende factor aan een stagnerende bloeddrukcontrole is medicatie-geïnduceerde hypertensie. Sommige medicijnen, zoals niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), remmen de werking van veel eerstelijns antihypertensiva. Het bewijs voor dit verband wisselt echter enorm. Paracetamol (acetaminophen) wordt, zoals bekend, veel gebruikt als eerstelijnsbehandeling van chronische pijn. De reden voor dit wijdverbreide gebruik is de waargenomen veiligheid en de veronderstelling dat paracetamol – in tegenstelling tot NSAID's – weinig of geen effect heeft op de bloeddruk.Eerdere observationele studies wijzen erop dat paracetamol de bloeddruk kan verhogen. Er ontbreken klinische studies. Daarom is in de PATH-BP-studie (acroniem voor: Paracetamol in Hypertension–Blood Pressure) bestudeerd wat bij personen met hypertensie het effect is van een regelmatig gebruik van paracetamol op de bloeddruk. In deze dubbelblinde, placebogecontroleerde, cross-overstudie zijn 110 personen gerandomiseerd om twee weken lang viermaal per dag 1 gram paracetamol of placebo te krijgen. Dit werd gevolgd door een wash-outperiode van twee weken. Daarna werd overgegaan naar de alternatieve behandeling.103 patiënten voltooiden beide armen van het onderzoek.Aan het begin en einde van elke behandelperiode werden 24-uurs ambulante bloeddruk gemeten. De primaire uitkomstmaat was een vergelijking van de verandering in de gemiddelde systolische bloeddruk overdag vanaf baseline tot het einde van de behandeling tussen de placebo- en paracetamolgroep. Het regelmatige gebruik van paracetamol resulteerde in een significante toename van de gemiddelde systolische bloeddruk overdag in vergelijking met placebo: van gemiddeld 132,8 naar 136,5 mmHg in de paracetamolgroep versus van 133,9 naar 132,5 mmHg in de placebogroep (p < 0,0001). Dit komt neer op een voor het placebo-effect gecorrigeerde stijging van 4,7 mmHg. De gemiddelde diastolische bloeddruk overdag steeg van gemiddeld 81,2 naar 82,1 mmHg in de paracetamolgroep versus van 81,7 naar 80,9 mmHg in de placebogroep (p = 0,005). Dit komt neer op een voor het placebo-effect gecorrigeerde stijging van 1,6 mmHg. Vergelijkbare bevindingen werden gezien voor 24-uurs ambulante en klinisch gemeten bloeddrukken. Een regelmatige dagelijkse inname van paracetamol verhoogt de systolische bloeddruk met zo'n 5 mmHg bij personen met hypertensie. In hetzelfde nummer van Circulation verscheen een begeleidend commentaar. Referenties:,, : Regelmatig paracetamolgebruik verhoogt bloeddruk en daarmee CV-risico - DOQ

See also:  Welke Koelvloeistof Heb Ik Nodig?

Hoe hoog mag je bloeddruk zijn als je 70 jaar bent?

Normale bloeddruk bij ouderen – Als je ouder wordt, stijgt je bloeddruk. De richtlijn voor de bloeddruk bij ouderen is daarom anders dan bij jongere mensen. Bij gezonde mensen van boven de 60 jaar wordt over het algemeen een bloeddruk van 160/90 mmHg aangehouden als te hoog. Bij gezondheidsklachten kun je het beste met de huisarts overleggen wat voor jou gezonde bloeddrukwaarden zijn.

Is yoghurt goed voor een hoge bloeddruk?

Heb je een te hoge bloeddruk, dan eet je best regelmatig yoghurt. Volgens onderzoekers is dit een efficiënte manier om hart- en vaatziekten te voorkomen.

Kan je een hoge bloeddruk voelen?

Ik heb hoge bloeddruk In het kort

Bloeddruk is de druk in uw bloedvaten. Een te hoge bloeddruk vergroot uw risico op hart- en vaatziekten, zoals op een hartinfarct en een beroerte. Belangrijke leefregels zijn:

stoppen met roken meer bewegen gezonder eten zorgen voor minder stress

Daarmee verlaagt u uw risico. Medicijnen om de bloeddruk te verlagen zijn niet altijd nodig.

Wat is het Bloeddruk is de druk in uw bloedvaten.

Als uw hart samentrekt, gaat uw bloed uw lichaam in. De druk in uw bloedvaten is dan op z’n hoogst. Dat heet de bovendruk. Als uw hart daarna weer ontspant, ontstaat er een lagere druk. Dat heet de onderdruk. Uw bloeddruk verandert steeds. Als u hard rent, is de bloeddruk hoger dan als u rustig zit.

Om uw bloeddruk goed te kunnen meten moet u eerst minimaal 5 minuten rustig zitten. Een voorbeeld van een normale bloeddruk terwijl u rustig zit is:

Bovendruk: 130 Onderdruk: 85

Om te weten of u een hoge bloeddruk heeft kijken we vooral naar de bovendruk. Er zijn meerdere metingen nodig om te kunnen zeggen of u echt een hoge bloeddruk heeft: 2 of 3 metingen op dezelfde dag en ook nog eens op meerdere dagen binnen enkele maanden.

 1. Als bij deze metingen de gemiddelde bovendruk 140 is of hoger dan spreken we van hoge bloeddruk.
 2. Bent u ouder dan 70 jaar, dan is een gemiddelde bovendruk van onder de 150 nog goed.
 3. Wat merk ik U merkt meestal niets van een hoge bloeddruk.
 4. Het geeft meestal geen klachten.
 5. Alleen bij extreem hoge bloeddruk kunt u duizelig zijn, wazig zien, hoofdpijn hebben of overgeven.

Oorzaken Meestal is er geen duidelijke oorzaak van hoge bloeddruk aan te wijzen. De kans op hoge bloeddruk is iets groter als u ouder bent. Dat komt omdat de bloedvaten steeds nauwer of stijver (aderverkalking) worden. In sommige families komt hoge bloeddruk vaker voor.

roken veel zout veel drop veel alcohol vet eten bepaalde medicijnen, zoals sommige pijnstillers (zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac ) of corticosteroïden ( prednison ) de pil slikken

Roken, vet eten, alcohol en overgewicht kunnen uw bloedvaten nauwer en stijver maken. Daardoor kan de bloeddruk hoger worden. In zeldzame gevallen komt de hoge bloeddruk door een nieraandoening. Diclofenac is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID’s genoemd.

Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend. Het is te gebruiken bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn, reumatoïde artritis (ontsteking van de gewrichten), ziekte van Bechterew en jicht (ontsteking in uw gewricht). Bovendien bij koliekpijn, menstruatieklachten, zoals abnormaal vaginaal bloedverlies, migraine en hoofdpijn.

Het wordt soms ook gebruikt bij artrose (het kraakbeen in uw gewrichten wordt dunner), spierpijn en klachten door griep of verkoudheid. Voor meer informatie zie, Ibuprofen is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID genoemd.

Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend. Het is te gebruiken bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn, reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew en jicht. Bovendien bij migraine, hoofdpijn en menstruatieklachten, zoals abnormaal vaginaal bloedverlies.

Het wordt soms ook gebruikt bij artrose, spierpijn en klachten door griep of verkoudheid. Voor meer informatie zie, Naproxen is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID genoemd. Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend.

Het is te gebruiken bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn. Ook bij ontstekingen van de gewrichten zoals reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew en jicht. Bovendien bij koliekpijn, hoofdpijn, migraine en menstruatieklachten, zoals abnormaal vaginaal bloedverlies. Het wordt soms ook gebruikt bij pijnlijke, stijve en versleten gewrichten (artrose), spierpijn en klachten door griep of verkoudheid.

Voor meer informatie zie, Prednison is een bijnierschorshormoon, ook wel corticosteroïd genoemd.Bijnierschorshormonen remmen ontstekingen en overgevoeligheidsreacties. Ze zijn ook nodig om energie, mineralen en zouten vrij te maken en op te slaan. Artsen schrijven prednison voor bij:

Ziektes met ernstige ontstekingen. Bijvoorbeeld luchtwegontstekingen (zoals COPD), reumatische aandoeningen (zoals reuma, polymyalgie en jichtaanvallen), darmziekten (namelijk colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn), het syndroom van Sjögren, bepaalde oogontstekingen, clusterhoofdpijn, lupus erythematodes (LE), ernstige huidontstekingen (zoals bij lepra), bepaalde bloedziekten (zoals de bloedstollingsziekte ITP), de ziekte van Duchenne (spierziekte), Bellverlamming (een vorm van gezichtsverlamming), bij nierziektes, zoals het nefrotisch syndroom en bij netelroos. Ook bij ontstekingen bij tuberculose (van het hartzakje en van de hersenen).Bij ontstekingsziekten wordt het op verschillende manieren gebruikt: in een hoge dosering voor een paar dagen tot weken (stootkuur) en in een lagere dosering voor meerdere maanden (langdurige behandeling). Artsen schrijven het meestal voor als stootkuur.Prednison wordt ook gebruikt om afstotingsreacties tegen te gaan. Na orgaantransplantaties en als onderdeel van een behandeling bij kanker.Ook wordt het gebruikt om een tekort aan lichaamseigen bijnierschorshormonen aan te vullen. Zoals bij de bijnierziekten de ziekte van Addison, de ziekte van Cushing en het adrenogenitaal syndroom. Als het op deze manier gebruikt wordt heet het substitutietherapie.

Ziektes waarbij prednison wordt gebruikt zijn: Voor meer informatie zie, Adviezen Met gezonder leven kunt u uw risico op ziektes van hart en bloedvaten kleiner maken. Uw bloeddruk kan ook lager worden.

Als u rookt, is stoppen met roken het belangrijkst. Roken geeft veel schade aan uw hart en bloedvaten. De kans dat u stopt is namelijk het grootst:

met hulp van uw huisarts, praktijkondersteuner of een coach en een middel met nicotine of een medicijn

Zorg dat u, Beweeg 2 en een half uur (of meer) per week actief. Bijvoorbeeld wandelen, fietsen, hardlopen, voetballen, fitness, dansen of een vechtsport. Doe ook oefeningen of krachttraining. Zo maakt u uw spieren en botten sterker., Zet bijvoorbeeld geen zout op tafel en gebruik het niet tijdens het koken. Kies zo veel mogelijk voor andere smaakmakers, zoals (verse) kruiden. Ook kunt u beter geen drop eten. Drink ook niet veel zoethout -thee. In drop en zoethout zit een stof die de bloeddruk hoger maakt (glycyrrizine). Drink geen, Drinkt u wel alcohol, doe het dan niet elke dag en niet meer dan 1 glas alcohol per dag. Als u te zwaar bent, probeer dan, Ga 1 uur of meer per dag sporten. Heeft u veel stress, probeer dan te onderzoeken hoe het komt. Probeer, Uw huisarts kan u helpen de oorzaak van de stress te vinden.

Nicotine als medicijn is een ontwenningsmiddel. Het is te gebruiken als hulpmiddel bij stoppen met roken. Voor meer informatie zie, Het belangrijkste bestanddeel van zoethout is glycyrrhizine. Zoethout wordt voornamelijk gebruikt bij hoest. Samen met de overige bestanddelen in een hoestdrank zorgt het voor een zoete smaak, verhoogt het de aanmaak van slijm en vergemakkelijkt zo het ophoesten.

Van oudsher wordt drop of zoethout ook gebruikt bij maag- en darmklachten. Het zou de aanmaak van maagzuur enigszins remmen. Tegenwoordig zijn er echter veel effectievere maagzuurremmende medicijnen op de markt. Voor meer informatie zie, Wel of geen medicijnen? Of uw huisarts wel of geen medicijnen adviseert, hangt af van uw persoonlijke risico op hart- en vaatziekten.

See also:  Hoe Lang Duurt Een Wortelkanaalbehandeling?

Hij/zij kijkt daarbij welke risico’s u nog meer heeft, zoals uw leeftijd, of u rookt, hoeveel u beweegt en uw cholesterol. Ook bij een ernstig verhoogde bloeddruk (een bovendruk van 180 of hoger) zijn meestal medicijnen nodig. Hoe gaat het verder

Hoe vaak u voor controle bij uw huisarts moet komen, hangt af van uw andere kenmerken die uw kans op hart- en vaatziekten verhogen. Een blijft altijd van belang, ook als uw bloeddruk niet (meer) verhoogd is. Een keer per jaar bekijkt u samen met uw huisarts hoe het is met uw risico op hart- en vaatziekten. Is dat bijvoorbeeld kleiner geworden doordat u gestopt bent met roken? Of doordat u nu veel beweegt en bent afgevallen? Of is er iets gebeurd waardoor het juist groter is geworden? Als het risico groter is, krijgt u misschien voor het eerst medicijnen om de bloeddruk te verlagen.

: Ik heb hoge bloeddruk

Wat is een goede bloeddruk voor ouderen?

Wat is een normale bloeddruk? Geschreven door Andrea 28 maart 2023 08.59 Een normale bloeddruk, of een gezonde bloeddruk, is niet voor iedereen hetzelfde. Verschillende factoren kunnen hier namelijk invloed op hebben. De bloeddruk bij ouderen is anders dan die van jonge mensen en ook de bloeddruk bij zwangerschap kan anders zijn. Bloeddrukwaarden worden weergegeven in mmHg. Dit staat voor millimeter kwik. Het hoogste getal staat voor de bovendruk en het onderste getal staat voor de onderdruk. Voor volwassen mannen en vrouwen zonder gezondheidsklachten gelden de standaard richtlijnen. Een normale onderdruk ligt tussen de 60 mmHg en 90 mmHg en een normale bovendruk ligt tussen de 120 mmHg en 140 mmHg. Vanaf je 40ste is het risico op een verhoogde bloeddruk groter. Voor ouderen boven de 70 jaar gelden andere richtlijnen dan bij volwassenen. Een hoge bloeddruk kan namelijk beter zijn dan een lage bloeddruk. Vooral ouderen met gezondheidsklachten moeten in overleg met de huisarts bepalen wat een normale bloeddruk is voor hen. De gemiddelde, gezonde ouderen hebben een normale bloeddruk als deze rond de 90/140 mmHg ligt. Een hoge bloeddruk bij zwangerschap komt bij ongeveer 5 tot 18 procent van de zwangerschappen voor. De oorzaak van deze verhoogde bloeddruk is meestal onbekend. Je loopt wel een hogere kans op een hoge bloeddruk als je suikerziekte of een auto-immuunziekte hebt.

 • Veel vrouwen krijgen geen klachten bij een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap.
 • Wanneer de onderdruk ver boven de 90 mmHg ligt, kunnen wel klachten zoals hoofdpijn en lichtflitsen optreden.
 • Een hoge bloeddruk bij zwangerschap kan voor gezondheidsklachten zorgen.
 • Daarom is het verstandig om ook zonder klachten je bloeddruk in de gaten te houden.

Let op: Neem bij twijfel altijd contact op met je huisarts. Tijdens de zwangerschap schommelt de bloeddruk. De eerste paar maanden van de zwangerschap is het heel normaal om een lage bloeddruk te hebben. In tegenstelling tot een te hoge bloeddruk, zorgt een lage bloeddruk niet voor gezondheidsklachten. Lichte klachten, zoals duizeligheid en vermoeidheid, kunnen voorkomen maar zijn niet gevaarlijk. Voor kinderen tot en met 12 jaar ligt de normale bloeddruk lager dan bij volwassenen. Bij meisjes ligt de bloeddruk ook iets lager dan bij jongens. Wanneer je als kind een te hoge bloeddruk hebt, kan het liggen aan een onderliggend probleem, zoals hart- of nierziekten of obesitas.

Kun je moe zijn van hoge bloeddruk?

Doorgaans geeft een verhoogde bloeddruk geen lichamelijke klachten, Alleen bij langdurige en extreem hoge bloeddruk kunnen hoofdpijn, oorsuizingen, gezichtsproblemen, vermoeidheid of neusbloedingen optreden. Ook al voelt men niets, het tijdig ontdekken van een verhoogde bloeddruk is uiterst belangrijk.

een hartinfarct ;een verminderde doorbloeding van het hart (angina pectoris) of de benen;hartfalen; een beroerte in de hersenen ;nierbeschadiging:oogbeschadigingen.

Omdat een verhoogde bloeddruk hart en bloedvaten aantast, vaak zonder dat men zich van enig kwaad bewust is, wordt hij omschreven als een stille doder,

Hoe laag kan je onderdruk zijn?

Ik heb een lage bloeddruk In het kort

U kunt een lage bloeddruk hebben zonder dat u het merkt. Sommige mensen hebben wel klachten zoals

duizeligheid licht in het hoofd zwarte vlekken voor de ogen flauwvallen

Een lage bloeddruk kan verschillende oorzaken hebben zoals bloedverlies, vochtverlies of gebruik van bepaalde medicijnen. Vaak is er geen oorzaak en gaat het om leren omgaan met de klachten.

Wat is het Bloeddruk is de druk in uw bloedvaten.

Als uw hart samentrekt en zo uw bloed het lichaam in stuwt, is de druk in uw bloedvaten op z’n hoogst. Dat heet de bovendruk, Als uw hart daarna weer ontspant ontstaat er een lagere druk. Dat noemen we de onderdruk,

Uw bloeddruk wisselt voortdurend. Als u hard rent is de bloeddruk hoger dan wanneer u rustig zit. Normaal is de bovendruk lager dan 140 en de onderdruk lager dan 95 mmHg.

Mannen hebben een lage bloeddruk bij waarden onder de 110/70 mmHg. Vrouwen hebben een lage bloeddruk bij waarden onder de 100/60 mmHg.

Wat merk ik Meestal geeft een lage bloeddruk geen klachten. Het wordt dan bij toeval ontdekt en is niet iets om u ongerust over te maken. De klachten die kunnen optreden zijn:

duizeligheid licht in het hoofd zwarte vlekken voor de ogen misselijkheid en wazig zien vermoeidheid flauwvallen

Oorzaken Bij de meeste mensen is er geen duidelijke oorzaak voor een lage bloeddruk. Bij bepaalde situaties komt het vaker voor:

bloedverlies (zoals, een bloeding in het maag-darmkanaal) vochtverlies (bij door koorts met spugen en diarree of bij grote brandwonden) infecties () (een lage bloeddruk is dan een normaal verschijnsel) medicijngebruik (bijvoorbeeld bij plaspillen) hartritmestoornissen zoals orthostatische hypotensie: duizeligheid en/of flauwvallen als u snel opstaat postprandiale hypotensie: lage bloeddruk na de maaltijd (vooral bij ouderen)

Adviezen Heeft u een maag-darminfectie waarbij u veel vocht verliest met spugen en diarree, zorg dan dat u voldoende drinkt. Neem eventueel ORS, een middel van zout en suiker om op te lossen in water. U kunt ORS bij de drogist of apotheek halen. Krijgt u duizelingen bij opstaan? Blijf dan even rustig zitten nadat u omhoog komt vanuit liggen en ga dan pas staan.

 1. Neem even de tijd en zorg voor steun (een handvat aan de muur bij het toilet, een armleuning of een muur).
 2. Ga pas lopen als u zich zeker voelt.
 3. Bij warm weer en bij inspanning verliest u door zweten veel vocht en zout.
 4. Let dan extra goed op dat u voldoende vocht en zout inneemt.
 5. Gaat u naar de sauna of neemt u een warm bad, sta dan rustig op.

De bloedvaten gaan door de warmte meer openstaan en dit kan de lage bloeddruk verergeren en klachten geven. Gebruikt u medicijnen, bijvoorbeeld plaspillen, en bent u ziek en drinkt u minder, overleg dan met uw huisarts of u tijdelijk minder medicijnen kunt innemen.

 • Op oudere leeftijd kunt u nadenken over stoppen met medicijnen die een lage bloeddruk kunnen geven.
 • Bijvoorbeeld of,
 • Bespreek dit met uw huisarts.
 • ORS is een oplossing van zouten en druivensuiker in water.
 • Het wordt gebruikt bij waterdunne diarree en braken (overgeven).
 • Voor meer informatie zie,
 • Behandeling Meestal is er geen behandeling nodig.

Het leren omgaan met de klachten is het belangrijkste. Is er een duidelijke oorzaak, dan zal deze behandeld worden. Wanneer bellen Meestal is een lage bloeddruk onschuldig en gaan de klachten vanzelf over zonder behandeling. Indien de klachten aanhouden of telkens terugkomen, ga dan naar uw huisarts.

Is onderdruk 100 te hoog?

De onderdruk (diastolische bloeddruk) is de druk wanneer het hart zich ontspant. De bloeddruk kan worden gemeten met een bloeddrukmeter. De bloeddruk wordt uitgedrukt in millimeters kwik, afgekort tot mmHg. Bij een verhoogde bloeddruk is de bovendruk hoger dan 140 mmHg en de onderdruk hoger dan 90 mmHg.

Wat kan de oorzaak zijn van een te lage onderdruk?

Is lage bloeddruk gevaarlijk? – Het gevaar van een te lage onderdruk is het voornaamste gevaar van een lage bloeddruk. Een lage onderdruk kan in de eerste plaats vooral wijzen op een onderliggend probleem. Soms kunnen ernstige problemen namelijk aanleiding zijn voor een lage bloeddruk.

Wat moet je doen als je onderdruk te hoog is?

Zout minderen om je bloeddruk te verlagen – Hoewel het effect wat kleiner is dan het effect van gezond eten, daalt je bloeddruk ook als je alleen minder zout gebruikt. Met iedere dag 3 gram zout minder kun je bij een hoge bloeddruk gemiddeld de bovendruk met 3,6-5,6 mmHg laten dalen en de onderdruk met 1,9-3,2 mmHg.

Gemiddeld eten we in Nederland 9 gram zout per persoon per dag. Hier is dus wel wat winst te halen. Eet minder producten waar veel zout in zit zoals vleeswaren, kant-en-klaar maaltijden, snacks, soep uit blik, pak of glas, aardappelpuree uit een pakje en smaakmakers als ketjap, ketchup, sojasaus, kant-en-klare kruidenmixen en bouillon.

Voor je bloeddruk is het daarnaast goed om de hoeveelheid kalium in je voeding te verhogen. Dit mineraal verlaagt je bloeddruk namelijk op een natuurlijke wijze. Kalium zit vooral in groenten, fruit, aardappelen, noten en peulvruchten.