Lycée Marc Bloch de Sérignan

Astuces, Conseils, Idées

Waar Kan Ik Mijn Loonfiches Vinden?

Waar Kan Ik Mijn Loonfiches Vinden
Je fiscale fiches blijf je wel nog met de post toegestuurd krijgen. Al je weddefiches, ook die van de maanden waarin je loon ongewijzigd blijft, kan je nu al online raadplegen op www.myminfin.be. Je kan inloggen zoals je dat doet bij Tax-on-Web, dus met je elektronische identiteitskaart of met een token.

Wie maakt loonfiche?

Afgifte van een loonafrekening – De werkgever is verplicht om aan de werknemer een loonafrekening te overhandigen (= een soort uittreksel van de individuele rekening, gewoonlijk de loonfiche genoemd) opdat deze laatste zou kunnen nagaan hoe zijn loon juist berekend werd, en welke inhoudingen er op zijn loon gedaan werden.

Wat als je je loonbrief niet krijgt?

Wat als ik geen loonfiche heb ontvangen? Mijn vorige werkgever is failliet gegaan en heeft geen loonfiche afgeleverd. Hoe vul ik mijn belastingaangifte toch correct in? 12/06/2015 om 07:00 Eerst en vooral: ook al hebt u geen fiches hebt ontvangen, toch moet u uw inkomen aangeven.

 1. Wat u eerst moet doen is controleren via my minfin of de administratie al niet over deze gegevens beschikt.
 2. U logt hierop aan via dezelfde manier als op Tax-on-web, namelijk met uw elektronische identiteitskaart of via uw token.
 3. U kan ook rechtstreeks in uw elektronische aangifte (Tax-on-web) nakijken of de gegevens al zijn ingevuld.

De kans bestaat echter dat ook de fiscale administratie deze fiches (281.10) niet ontvangen heeft. In dat geval kan u best eens contact opnemen met het sociaal secretariaat van uw vorige werkgever: zij beheren normaal alle personeelsadministratie en beschikken misschien wel over de nodige informatie.

Hun contactgegevens kan u terugvinden op vroegere loonfiches. Als ook zij niet over deze gegevens beschikken, moet u zelf aan het rekenen slaan. Beginnende van het nettoloon dat op uw bankrekening werd gestort moet u zelf uw brutoloon terug berekenen (rekeninghoudend met uw kinderlast, enz.): u kan daar op de websites van verschillende sociale secretariaten en banken een berekeningsprogramma voor terugvinden.

Als u dit zelf niet ziet zitten, kan u in uw lokale belastingkantoor terecht voor hulp. Ook voor de administratie zal controle zo niet makkelijk zijn. U moet in iedere geval bij uw aangifte een verklaring toevoegen, waarin u uw situatie uitlegt en duidelijk maakt dat u de berekeningen te goeder trouw en naar best vermogen hebt gemaakt.

Ik kan u wel gerust stellen: de door uw ex-werkgever ingehouden bedrijfsvoorheffing zal voor u steeds verrekenbaar blijven, ook al heeft die deze bedragen niet naar de Schatkist doorgestort. U zal dus niet voor zijn nalatigheid bestraft worden. De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.

: Wat als ik geen loonfiche heb ontvangen?

Waar kan ik mijn belastingen zien?

Ga naar MyMinfin en identificeer u (via itsme® of met uw identiteitskaart). U vindt uw aanslagbiljet bij ‘Mijn documenten’.

Is loonbrief en loonfiche hetzelfde?

Loonstrook(je) is standaardtaal in het hele taalgebied als het gaat om de gegevens over het aan werknemers uitgekeerde loon. In België zijn loonfiche en loonbrief(je) ook standaardtaal in die betekenis.

Hoe loonbrief online?

Hoe werken elektronische loonbrieven? – Digitale loonbrieven verstuur je via Doccle, een online platform waarmee werknemers officiële documenten kunnen beheren. Ook de overheid en ziekenfondsen maken gebruik van dit platform. Werknemers worden automatisch op de hoogte gebracht wanneer een nieuw document beschikbaar is en ze kunnen hun elektronische loonbrieven eenvoudig archiveren.

Wat staat op loonfiche?

Hoe zit het met de loonbrief? –

Wat is een loonbrief? Wie werkt moet elke maand een loonbrief, ook wel loonfiche genoemd, krijgen. Je kan de loonbrief op papier ontvangen, maar het document mag ook digitaal verstuurd worden. In je loonbrief vind je alle onderdelen van je brutoloon van de voorbije maand terug, zoals de dagen dat je gewerkt hebt, loon voor betaalde afwezigheden, toeslagen voor overuren,, Wat nog allemaal in je loonfiche moet staan is wettelijk bepaald. Wat moet er op mijn loonbrief staan? Op je loonbrief moeten minstens volgende gegevens vermeld staan :

naam en adres van de werkgever naam en initialen van de voornaam van de werknemer inschrijvingsnummer bij de werkgever periode waarop de berekening van je loon betrekking heeft (bijvoorbeeld van 1 tot 31 maart 2018) prestaties die je leverde (aantal gewerkte dagen, uren, ) basisverloning (uurloon, maandloon,,) totaal brutoloon. Als dit van toepassing is ook een analyse van het brutoloon: gepresteerde uren, overuren, loon voor gelijkgestelde dagen, voordeel in natura inhoudingen voor de RSZ-bijdrage (sociale zekerheid) bedragen waarop geen RSZ-bijdrage wordt ingehouden belastbaar deel van je salaris bedrijfsvoorheffing niet-belastbaar deel netto uitgekeerd bedrag af te trekken bedragen (voorschotten, loonbeslag, boetes, ) contant te betalen nettoloon

See also:  Waarom Ziggo Modem In Bridge Mode?

Je werkgever is verplicht om bovenstaande informatie op je loonbrief te verwerken.

Hoeveel dagen na loonbrief betaald?

Wanneer wordt mijn loon betaald? –

Wanneer moet mijn loon uitbetaald worden? Je salaris moet altijd ten laatste uitbetaald worden op de 4e werkdag die volgt op de maand waarin je gewerkt hebt en waarvoor je dus loon krijgt. Voorbeeld : je werkte in januari en je laatste effectieve werkdag van de maand is vrijdag 30 januari. Ten laatste op donderdag 5 februari moet je loon uitbetaald worden. Soms staat er in het arbeidsreglement een andere termijn, Sowieso mag je loon niet later dan 7 werkdagen na het einde e van de maand betaald worden. Het loon moet de 7e werkdag na het einde van de maand effectief op je rekening staan. Wordt je loon te laat betaald, dan moet je werkgever intrest betalen Hoe vaak ontvang ik een loon? Ben je arbeider? Je ontvangt minstens 2 maal per maand een loon. Tussen de momenten van uitbetaling mogen maximum 16 dagen zitten. Meestal is de eerste betaling een voorschot en de tweede betaling de definitieve loonafrekening van de voorbije maand. Ben je bediende of kaderlid? Je loon minstens elke maand betaald worden. Hoe wordt mijn loon betaald? Het loon moet in giraal geld worden uitbetaald. Dit wil zeggen: overgeschreven op een bankrekening. Voor werknemers die geen rekeningnummer hebben, moet het betaald worden via een circulaire cheque, De werknemer kan die cheque dan laten uitbetalen in het postkantoor. In de regel mag je je loon niet in cash geld – biljetten en muntstukken – ontvangen. Uitzonderingen hierop zijn de seizoens- en gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw, en de werknemers uit de diamantsector.

: Krijg jij je loon op tijd?

Hoeveel dagen na loonbrief loon?

Voor bedienden moet het loon minstens om de maand worden uitbetaald. Voor arbeiders daarentegen geldt dat het loon tweemaal per maand moet worden uitbetaald, met een tussenpauze van maximum 16 kalenderdagen. Voor zowel arbeiders als bedienden werd wettelijk bepaald dat het loon betaald moet worden vóór de vierde werkdag na de periode waarvoor het loon betaald wordt.

 1. Van deze termijn kan wel worden afgeweken door een cao of het arbeidsreglement.
 2. De betaling mag sowieso nooit later dan de zevende werkdag na de periode waarop het loon betrekking heeft, gebeuren.
 3. Of een betaling al dan niet tijdig is gebeurd, hangt af van de betalingswijze.
 4. Gebeurt dit via een overschrijving, dan moet het geld effectief op de rekening staan van de werknemer binnen de afgesproken termijn.

Wanneer het loon in baar geld van hand tot hand overhandigd wordt, ondertekent de werknemer een kwitantiebewijs, waarvan de datum geldt als datum van betaling. In geval van laattijdige betaling, moet de werkgever interesten – zeven procent per jaar – betalen op het verschuldigde loon. 12 augustus 2019

Waar vind ik mijn belastingsbrief online?

Ja. Uw vindt uw aangifte in MyMinfin (externe link), onder ‘Mijn aangifte / Mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte’ en onder ‘Mijn documenten’.

Hoeveel geld krijg ik terug van de belasting?

Vul de aangifte in en check of u belasting terugkrijgt – De snelste manier om te zien of u belasting terugkrijgt, is door de aangifte in te vullen. U kunt de gegevens gebruiken die wij daarin vooraf invullen. Controleer alle gegevens en verbeter ze als dat nodig is.

 • Vul uw aangifte verder helemaal in en u ziet meteen wat u terugkrijgt.
 • Om belasting terug te krijgen, moet uw teruggaaf € 16 of meer zijn.
 • Verstuur dan uw aangifte.
 • Rijgt u niets terug of minder dan € 16? Dan hoeft u de aangifte niet in te sturen.
 • Hebt u de aangifte ingevuld en blijkt dat u belasting moet betalen? Ook dan kunt u uw aangifte direct versturen.

Kijk dan voor meer informatie bij Check of u belasting moet betalen,

Hoe controleer je je belastingen?

Als de controle werd afgesloten na 8 januari 2021, kunt u dit verslag raadplegen via MyMinfin (identificeer u > tabblad ‘Mijn documenten’ > selecteer ‘Controleverslag’). Als u een accountant hebt, zal die ook toegang hebben tot het verslag: als hij een mandaat voor MyMinfin, Biztax of Intervat heeft en.

See also:  Hotelgiftcard Welke Hotels?

Waarom kan ik mij niet aanmelden op MyMinfin?

Inlogproblemen met de elektronische identiteitskaart bij het e-loket voor zorgvoorzieningen Ik krijg bv. de foutboodschap « deze pagina kan niet worden getoond / this page cannot be displayed’. Probeer eerst of uw elektronische-identiteitskaartlezer wel goed is aangesloten en goed werkt. U kunt op volgende webpagina een test van uw kaartlezer uitvoeren:

Surf naar, Doorloop de test. Als deze test niet werkt, is uw kaartlezer niet goed aangesloten of geïnstalleerd. Probeer uw kaartlezer opnieuw te installeren via, Probeer ook uw kaartlezer opnieuw aan te sluiten en kijk na of de controlelampjes branden (als die er zijn).

Als deze test wel werkt, dan ligt het probleem niet bij uw kaartlezer. Er is dan mogelijks een ander technisch probleem. Soms ligt dit probleem bij de browser, Probeer even in te loggen met een andere browser of installeer de laatste nieuwe versie van de browser waarmee u initieel probeerde in te loggen.

Wat is mijn digitale sleutel?

Digitale sleutel activeren – Om een digitale sleutel te activeren, surft u naar,Klik op ‘ Aanmelden ‘ en kies een manier om u aan te melden. Als u al een digitale sleutel geactiveerd hebt, kunt u die kiezen. Als het uw eerste bezoek is, kiest u ‘ eID kaartlezer ‘.U krijgt een overzicht van uw digitale sleutels en ziet meteen welke sleutels al geactiveerd zijn.

 1. Ies de sleutel die u wilt activeren en volg het stappenplan op het scherm.
 2. Met digitale sleutels kunt u zich veilig aanmelden bij onlinediensten van de overheid.
 3. Vergelijk het met uw huis dat beveiligd is met een slot.
 4. Om binnen te geraken hebt u de passende sleutel nodig.
 5. En enkel de juiste personen hebben zo’n sleutel.

Zo werkt het ook met de onlinediensten van de overheid. Deze zijn beveiligd, en om toegang te krijgen hebt u een digitale sleutel nodig. Er zijn verschillende digitale sleutels ter beschikking, zodat u als eindgebruiker zelf de optie kiest die het beste bij u past.

 • Het gebruik van enkel een gebruikersnaam en wachtwoord neemt af, omdat deze aanmeldmethode minder veilig is.
 • De overheid maakt daarom gebruik van 2-factor authenticatie.2-factor authenticatie is een betrouwbare beveiligingsmethode waarbij u twee stappen succesvol moet doorlopen om ergens online toegang tot te krijgen.

Zelfs als iemand achter uw wachtwoord komt, is dat dan niet voldoende om in te loggen op uw account. Want naast een wachtwoord en gebruikersnaam moet u ook nog iets anders hebben om in te loggen. Vaak is dit een code die u krijgt via app, SMS of telefoon.

De buitenlandse zaakvoerder moet voor zijn onderneming een Belgisch ondernemingsnummer aanvragen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en als wettelijk vertegenwoordiger in de KBO toegevoegd worden. Hij kan hiervoor terecht bij een,Als de wettelijke vertegenwoordiger of de medewerkers van de onderneming niet de Belgische nationaliteit hebben en toegang tot een e-loket willen, moeten zij een aanvragen. Het ondernemingsloket kan hen ook bij deze stap verder helpen.

De wettelijk vertegenwoordiger zal zichzelf als hoofdtoegangsbeheerder van de onderneming moeten aanstellen op het via de uitzonderingsprocedure.

Hoe ziet een loonbrief eruit?

Wat staat er allemaal op je loonfiche en hoe moet je alles interpreteren? Waar Kan Ik Mijn Loonfiches Vinden Je loonfiche begrijpen is cruciaal. De loonfiche is voor de werknemer immers het controlemiddel bij uitstek om na te gaan of het loon overeenstemt met de verrichte werkzaamheden, of de afwezigheden correct zijn doorgerekend, of de sociale en fiscale afhoudingen juist zijn enz.

Eén keer per jaar worden al deze elementen op een zogenaamde fiscale fiche geplaatst, een document dat helpt om de fiscale aangifte in te vullen. Maar wat staat er nog allemaal op je loonfiche? Een loonfiche bestaat uit verschillende elementen. Naast je brutoloon vind je er ook je belastbaar loon en RSZ bijdrage op terug.

Om uiteindelijk tot je nettoloon te komen moet je ook nog eens met de bedrijfsvoorheffing rekening houden. We lichten hieronder de belangrijkste elementen van je loonfiche toe.

Is een loonstrookje verplicht?

Wat staat er op mijn loonstrook? Van uw werkgever krijgt u een loonstrook. Hierop staat een specificatie van uw loon. Veel werknemers krijgen iedere maand een loonstrook, maar dat is niet verplicht. U krijgt in ieder geval een loonstrook bij de betaling van uw eerste salaris.

See also:  Van Wie Is Budget Energie?

uw brutoloon; de bedragen waaruit uw brutoloon is opgebouwd, bijvoorbeeld uw basisloon en eventuele prestatietoeslagen; het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag die voor u gelden; uw naam en de naam van uw werkgever; de periode waarvoor u betaald krijgt, bijvoorbeeld de maand juli; het aantal uren dat u werkt; of er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is (of schriftelijk addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst); of er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is; of er wel of geen sprake is van een oproepovereenkomst.

Wat staat er allemaal op je loonstrook?

Begrippen op je loonstrook – Bovenaan de loonstrook staan meestal persoonlijke gegevens, zoals je naam en burgerservicenummer (BSN). Daarnaast staat er informatie over je werkgever. Ook staat er bijvoorbeeld over welke periode de loonstrook gaat en wat je contracturen en uurloon zijn.

Parttime % Als je parttime werkt, staat hier het percentage dat je werkt van een volledige werkweek. Het percentage is afhankelijk van het aantal uur in een volledige werkweek bij jouw werkgever. Dat kan variëren van 36 uur tot 40 uur. Brutoloon Het loon dat in je contract, in de wet of in de cao van je werkgever is vastgelegd. Dit wordt op sommige loonstroken ook wel contractloon of basisloon genoemd. Nettoloon Het bedrag dat je ontvangt na aftrek van belastingen en sociale premies. Minimumloon Het wettelijk minimumloon dat je voor deze periode moet ontvangen. Loonheffing Het bedrag dat je betaalt aan inkomstenbelasting, premies voor volksverzekeringen en werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Daarvan betaalt de overheid bijvoorbeeld onderwijs en zorgkosten, sociale voorzieningen als AOW en kinderbijslag, maar ook uitkeringen. Loonheffingskorting Korting op de belasting en premies. Daardoor ben je daar een minder groot deel van je inkomen aan kwijt. Loon SV Dit is je Sociale Verzekeringsloon. Dat is je brutoloon min de betaalde pensioenpremie. Het kan zijn dat je geen pensioenpremie betaalt. In dat geval is je SV-loon gelijk aan je bruto loon. Loon SV-dagen Het aantal uitbetaalde dagen van deze loonstrook. Hieronder vallen ook ziekte-uren, vakantie-uren en feestdaguren. Deze post wordt ook wel loondagen genoemd. Cumulatieven Alle bedragen van dit kalenderjaar tot en met deze loonstrook bij elkaar opgeteld. Toeslagenuren Het aantal uren waar je toeslagen over ontvangt, zoals ploegentoeslag en overwerktoeslag. Bijzonder tarief % (BT) De loonbelasting die je betaalt over het bijzonder loon, zoals een dertiende maand, achterstallig loon, uitbetaalde vakantiedagen, vakantiegeld en overwerkloon. Vakantie-uren Wettelijk Het aantal uren dat je tot nu toe hebt opgebouwd aan wettelijke vakantiedagen. Vakantie-uren Bovenwettelijk Het aantal uren dat je tot nu toe hebt opgebouwd aan bovenwettelijke vakantiedagen. Auto van de zaak % Hier staat het bijtellingspercentage. Bijtelling is het bedrag dat je betaalt voor het privégebruik van de auto. Wat je uiteindelijk aan bijtelling betaalt is dit percentage maal de fiscale waarde van de auto. Fiscale waarde De netto catalogusprijs (inclusief btw en BPM) van je auto van de zaak. De verrekening van het privégebruik is gebaseerd op de fiscale waarde. Dit wordt ook wel cataloguswaarde genoemd. Thuiswerkkostenvergoeding Een vergoeding voor de (meer)kosten die je maakt op de dagen dat je thuiswerkt.

Hoe moet je inloggen bij Tax-on-web?

3. Meld je aan bij Tax-on-web – Eens je itsme-account geactiveerd is, kun je er onder andere mee inloggen op MyMinfin, het platform van de FOD Financiën waarop je ook Tax-on-web kunt raadplegen. Klik op Meld u aan en kies Log in via itsme, Voer dan je telefoonnummer in en druk op Verstuur,

Hoe aangifte RV indienen via MyMinfin?

U kunt uw aangiften roerende voorheffing elektronisch indienen via MyMinfin. MyMinfin vervangt de vroegere toepassing Rv-on-web voor het indienen van de aangifte. Een aangifte roerende voorheffing indienen (Meld u aan > Tab ‘Mijn aangifte’ > ‘Roerende voorheffing’) De aangiften die u voor 19 oktober 2020 heeft ingediend, kan u nog steeds consulteren in Rv-on-web,

Hoe vul ik mijn belastingsbrief in online?

Download de toepassing itsme® (via de AppStore of Google Play). Activeer uw itsme®-account met uw identiteitskaart of uw bankkaart. Meld u aan bij MyMinfin via uw itsme®-code of uw vingerafdruk en vul uw belastingaangifte in.