Lycée Marc Bloch de Sérignan

Astuces, Conseils, Idées

Koolmonoxide Melder Gaat Af Wie Bellen?

Koolmonoxide Melder Gaat Af Wie Bellen
Bel de hulpdiensten (alarmnummer 112). Ga onmiddellijk in de frisse lucht staan: buiten of bij een open raam of deur.

Waarom gaat de koolmonoxidemelder af?

Koolmonoxide: een echte sluipmoordenaar. Een echte sluipmoordenaar Koolmonoxide, ook bekend als CO, staat niet voor niets bekend als de sluipmoordenaar. Je ziet of ruikt het niet, maar wanneer je het inademt kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben.

Elk jaar overlijden in Nederland gemiddeld 5 tot 10 mensen door koolmonoxidevergiftiging en honderden mensen belanden in het ziekenhuis. Naar schatting van de Onderzoeksraad is het werkelijke aantal slachtoffers 3 tot 5 keer groter. Dit komt doordat koolmonoxidevergiftiging vaak niet erkend en/of herkend wordt.

De eerste klachten: hoofdpijn, duizelig, misselijk en braken, zijn vergelijkbaar met griep. Een koolmonoxidemelder kan je op tijd waarschuwen en daarmee je leven redden! Op deze pagina lees je alles over koolmonoxide en koolmonoxidemelders. Koolmonoxide Melder Gaat Af Wie Bellen De sensor van een koolmonoxidemelder bestaat uit een gel. In deze gel zit onder andere zwavelzuur als elektrolyt. Als de sensor in de koolmonoxidemelder wordt blootgesteld aan hogere concentraties koolmonoxide dan normaal in een huishouden voorkomt, begint een chemische reactie en gaat de koolmonoxidemelder in alarm.

 1. De concentratie van koolmonoxide drukken we uit in PPM (parts per million).
 2. Als de koolmonoxidemelder een alarm geeft, dan is er mogelijk een verhoogde concentratie koolmonoxide in de ruimte aanwezig.
 3. Ook kan een koolmonoxidemelder in alarm gaan door storing, gebrek aan onderhoud of een lege batterij.

Soms wordt tijdens een onderzoek door de hulpdiensten geen verhoogde concentratie koolmonoxide aangetroffen. De koolmonoxide is dan mogelijk al door ventilatie door frisse lucht verdrongen. De hulpdiensten kunnen proberen om de omstandigheden naderhand te reconstrueren, om de veroorzaker van het probleem te kunnen traceren.

Hoe kun je zien of je koolmonoxide in huis hebt?

Stap 1: Herken de signalen van koolmonoxide – Koolmonoxide is onzichtbaar. Deze dingen kunnen erop wijzen dat er koolmonoxide in de ruimte aanwezig is:

Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, sufheid, duizeligheid, vermoeidheid, bewusteloosheid, een versnelde hartslag en braken. De klachten nemen langzaam af zodra je naar buiten gaat.Als er meerdere mensen in de ruimte zijn, zie je dat iedereen klachten krijgt. Deze klachten kunnen wel per persoon verschillen.Ramen beslaan door het vrijgekomen vocht.Gasvlammen gaan oranje of gelig branden in plaats van blauw. Ze branden ook hoger dan normaal en flakkeren meer.

Vermoed je dat er bij iemand anders koolmonoxide in een ruimte is? Ga dan niet zelf naar binnen. Bel in plaats daarvan direct 1-1-2.

Hoe lang gaat CO melder af?

De levensduur van een CO-sensor gaat van 5 tot 10 jaar. De CO-melder zal een signaal geven als het einde van de levensduur van de sensor dichtbij komt.

Hoe groot is de kans op koolmonoxide vergiftiging?

Koolstofmonoxide vergiftiging herkennen: de symptomen

Concentratie (in ppm) Effecten van blootstelling aan CO (Tijd Gebonden Gemiddelde / TGG)
150 Lichte hoofdpijn na 1,5 uur.
200 Lichte hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid na 2-3 uur.
400 Frontale hoofdpijn binnen 1-2 uur levensbedreigend na 3 uur.

Hoe herken je koolmonoxide vergiftiging?

Koolmonoxide (CO) is een gevaarlijk gas. U kunt het niet ruiken, proeven of zien. Als u koolmonoxide inademt kunt u klachten krijgen, zoals hoofdpijn, misselijkheid en moeheid. Als u teveel koolmonoxide inademt kun u bewusteloos raken en zelfs overlijden.

Kan een rookmelder afgaan door koolmonoxide?

Nog meer gas? – Koolmonoxide is niet het enige waar de gel op reageert. Het is vaker gebeurt dat koolmonoxide melders kunnen afgaan tijdens onder andere het schilderen, of het laden van een accu in een afgesloten ruimte. Dit is gebeurt omdat de niet alleen gevoelig is voor koolmonoxide maar ook voor gassen zoals waterstof, isopropylalchol, methaan en kooldioxide.

See also:  Linkedin Zien Wie Je Profiel Bekijkt?

Hoe snel is koolmonoxide uit huis?

Wat moet je doen bij koolmonoxidevergiftiging? – Vermoed je dat er sprake van koolmonoxidevergiftiging is in jouw huis? Zet dan alle ramen en deuren zo snel mogelijk open, waarschuw je familieleden of huisgenoten, ga meteen naar buiten en bel dan 112.

Hoe lang duurt het voordat koolmonoxide uit je bloed is?

Eliminatie – CO wordt voornamelijk geëlimineerd door uitademing. Als de inademing van CO-gas stopt, zal het HbCO zal zich in de longen weer splitsen en de CO zal progressief uitgeademd worden. De halfwaardetijd van CO (T 1/2 of de tijd die nodig is om de het carboxyhemoglobine-gehalte in het bloed te halveren) bedraagt 3 tot 4 uur bij een gezonde volwassene.

 • Toediening van zuurstof, via een zuurstofmasker, vermindert de halfwaardetijd tot 30 – 40 minuten en met hyperbare zuurstoftherapie is deze nog slechts 15 – 20 minuten.
 • De halfwaardetijd van carboxyhemoglobine bij een foetus is ongeveer 5 keer zo lang als bij de moeder, omdat er geen rechtstreeks contact is tussen het foetale bloed en de buitenwereld via de longen.

: Hoe wordt CO-gas in het lichaam opgenomen en geëlimineerd?

Hoe hoog mag koolmonoxide zijn?

Het inademen van koolmonoxide, bijvoorbeeld in een huis met een slecht functionerende cv-installatie, kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat is niet alleen het geval bij hoge concentraties, zoals vaak wordt aangenomen, maar ook bij lage concentraties.

 1. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert om langdurige blootstelling aan lage concentraties te vermijden.
 2. Bij een blootstellingsduur van 8 uur adviseert de WHO om de gemiddelde concentratie koolmonoxide in de lucht de 9 ppm ( parts per million ) niet te laten overschrijden.
 3. Voor 24 uur is dat 6 ppm.

De koolmonoxidemelders die in Nederland op de markt zijn, detecteren geen concentraties onder de 10 ppm en geven pas een akoestisch alarmsignaal vanaf 50 ppm. De Gezondheidsraad adviseert daarom om te bevorderen dat melders worden afgestemd op de advieswaarden van de WHO.

Is een koolmonoxide melder ook een rookmelder?

Wat is het verschil tussen een rook- en een CO-melder? – Rookmelders.nl Een rookmelder reageert op de rookverschijnselen bij een brand. Hierdoor signaleert het apparaat een brand en waarschuwt het apparaat je door het afgeven van een luid alarmsignaal.

 • Een koolmonoxidemelder, ook wel CO-melder genoemd, signaleert giftig, geur-, smaak- en kleurloos koolmonoxide.
 • Bij een gevaarlijke concentratie koolmonoxide in je woning geeft de melder een luid alarmsignaal af.
 • Let op! Soms lijkt een CO-melder qua uiterlijk erg op een rookmelder.
 • Controleer dus altijd goed wat voor soort melder je ophangt en zorg dat je beide in huis hebt.

‍ : Wat is het verschil tussen een rook- en een CO-melder? – Rookmelders.nl

Hoe kan koolmonoxide ontstaan in een CV ketel?

Oorzaak van koolmonoxide uit je cv – In je cv-installatie wordt gas verbrand om het water in de installatie te verwarmen. Dit warme water stroomt vervolgens naar de radiatoren en de kranen. Een goed werkende cv trekt zuurstof van buiten aan bij deze verbranding.

Hoe voelt een CO vergiftiging?

Let op voor CO-vergiftiging CO ontstaat bij onvolledige of slechte verbranding, als er onvoldoende zuurstof in de kamers is of bij een slecht onderhouden toestel voor verwarming of warm water. Het komt enkel vrij bij toestellen met een vlam, of werkend op gas, hout, kolen, stookolie of petroleum. Er is risico op CO-vergiftiging (CO-intoxicatie) bij onderstaande symptomen of alarmsignalen.

 • Meerdere personen hebben gelijktijdig klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid, concentratiestoornissen, braakneigingen.
 • Een gezinslid wordt onwel in een badkamer uitgerust met een heetwatertoestel op gas.
 • De klachten doen zich altijd voor op een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld tijdens het nemen van een bad of douche, bij het verwarmen met een petroleumkacheltje,,
 • Er is roetafzetting rond gasgeisers op de muur of plafond.
 • Er is een abnormaal hoge vochtigheid en condensatie in huis.
 • Er zijn gele vlammen in plaats van blauwe vlammen te zien, bijvoorbeeld bij de gasgeiser.
 • De klachten verminderen als er verlucht wordt of als u buiten gaat.
See also:  Minimumloon 14 Euro Wanneer?

Als u CO-vergiftiging vermoedt, doe dan het volgende.

 • Zorg ervoor dat u zelf niet bevangen geraakt door het gas. Ga nooit zomaar een ruimte in waarin een bewusteloos slachtoffer ligt. Bel in dit geval onmiddellijk de hulpdiensten.
 • Gebruik geen schakelaars (bijv. lichtschakelaar of telefoon) en geen aansteker of lucifers, Als de CO-concentratie hoog is, kan dat een ontploffing veroorzaken.
 • Open ramen, deuren, garagepoort, Zorg voor voldoende ventilatie.
 • Vermeld
  • dat het om een CO-vergiftiging kan gaan
  • of het slachtoffer bewusteloos is of niet.
 • Bijv. verwarmingstoestel, gasgeiser in badkamer, draaiende motor van auto,,
  • Als het slachtoffer niet meer ademt, begin dan reanimatie.
  • Leg het slachtoffer in zijdelingse veiligheidshouding om verstikking door eigen braaksel te vermijden.
 • Laat uw verwarmingstoestel plaatsen door een erkend vakman.
 • Regelmatig onderhoud van uw centrale verwarming (en schoorsteen) is verplicht, Voor afzonderlijke stooktoestellen (en schoorsteen) wordt regelmatig onderhoud sterk aanbevolen, Meer info:,
 • Als u vermoedt dat er een CO-probleem is in uw woning, laat dan uw verwarmingstoestel, warmwatertoestellen en schouw controleren door een vakman, CO komt vrij bij een slechte verbranding van brandstoffen.
 • Controleer regelmatig de kleur van de vlam. Blauw is goed, geel duidt op een slechte verbranding.

Zorg 24 uur op 24 voor een aanvoer van verse lucht via een mechanisch ventilatiesysteem, ventilatieroosters, een raam in kiepstand of op een kier. Zorg voor voldoende verluchting in uw woning. Zet uw raam wijd open. Verluchten doet u best tijdens en na het gebruik van een verwarmings- of warmwatertoestel dat zuurstof uit de leefruimte haalt zoals een openhaard, een 5-liter geiser in de keuken, een gaskachel of een badgeiser (type B).

 • Bevestig een CO-melder aan het plafond in elke ruimte met een verbrandingstoestel en/of rookafvoerkanaal.
 • Plaats ook een CO-melder in de leefruimte of slaapkamer zonder verbrandingstoestel, minimaal op schouderhoogte.
 • Een kwaliteitsvolle CO-melder kunt u herkennen aan
  • productnorm NBN EN 50291
  • of een keurmerk zoals BOSEC, NF, TÜV, Q-label, VDS.
 • Test de CO-melders regelmatig.

Een CO-melder moet dus in de juiste ruimten op de juiste plaats aangebracht worden. Het moeten ook kwaliteitsvolle melders zijn én de toestellen moeten tijdig worden vervangen. Als u die niet doet, kan een CO-melder een vals gevoel van veiligheid geven. En ook mét CO-melders in huis moet u sowieso de verplichtingen en aanbevelingen voor onderhoud van toestellen en ventilatie volgen.

 • Wees aandachtig voor de symptomen van CO-vergiftiging en neem geen risico’s.
 • Evacueer, verlucht en bel de hulpdiensten via 112.
 • Verplaatsbare verwarmingstoestellen op gas of petroleum gebruikt u beter niet. Al zeker niet om een grote koude te verjagen of langer dan 10 minuten per half uur. U plaatst de toestellen ook best niet in kleine ruimtes. Zet altijd een raam op een kier of op kiepstand.
 • Gebruik nooit een barbecue in huis.
 • Op de website van het Antigifcentrum vindt u veel

ZOEKEN OP VLAANDEREN.BE Er zijn geen resultaten gevonden voor uw zoekopdracht

 • Controleer de schrijfwijze van uw zoekopdracht
 • Probeer uw zoekopdracht anders te verwoorden

: Let op voor CO-vergiftiging

Wat als een rookmelder rood knippert?

Als je rookmelder piept zonder reden: controleer dan eerst de batterij. Een piepende rookmelder betekent vaak dat de batterij leeg is. Ook kunnen stof op de melder, stoom en damp een vals alarm geven. Een rookmelder die piept zonder reden is vervelend, maar kan ook een waarschuwing zijn voor brandgevaar. Belangrijk dus, om de oorzaak te achterhalen. Dat doe je zo:

See also:  Vanaf Welke Leeftijd Mag Je Babysitten In België?

Zet de rookmelder voor korte tijd op een alarmpauze Druk op de Test & Hush knop om het rookmelder alarm tijdelijk uit te schakelen. De gevoeligheid van de rookdetector is verlaagd maar de melder blijft wel detecteren. Na 10 minuten schakelt de melder automatisch weer in. Check of er geen stoom of damp rondom de melder is Stoom of dampen die bij het douchen of koken vrijkomen kunnen de rookmelder ongewenst af laten gaan. Schakel de afzuiginstallatie van je huis aan en houdt deuren van bijv. de badkamer gesloten. Een melder moet 5 meter van een damp- of stoombron verwijderd zijn. Net geverfd? Verf en andere vluchtige stoffen kunnen een ongewenst alarm veroorzaken.

Blijft de rookmelder zonder reden afgaan? Haal dan de rookmelder eraf en maak de melder goed schoon, Het alarm zal direct stoppen. Heb je meerdere rookmelders in huis die onderling gekoppeld zijn? De rookmelder waarvan de rode LED snel knippert, veroorzaakt het alarm. Vervang deze rookmelder.

Hoe ruik je koolmonoxide?

Wat is koolmonoxide? Koolmonoxide (CO) is een gevaarlijk gas en staat bekend als ‘sluipmoordenaar’. Het gas is door je zintuigen niet waar te nemen omdat het niet zichtbaar is en je het ook niet kunt ruiken of proeven.

Waar reageert een koolmonoxidemelder op?

Hoe werkt een koolmonoxidemelder? Een koolmonoxidemelder, ook wel CO-melder genoemd, is het enige middel dat je kan waarschuwen wanneer er koolmonoxide in je woning vrijkomt. Koolmonoxide is een giftig gas dat wordt weergegeven in parts per million (ppm).1 ppm koolmonoxide is 1 deel koolmonoxide per 1 miljoen delen lucht.

 1. Blootstelling aan een concentratie van meer dan 50 ppm koolmonoxide levert acute gezondheidsschade op.
 2. Een CO-melder bevat een sensor die bestaat uit een gel met onder andere zwavelzuur.
 3. Zodra deze gel langere tijd wordt blootgesteld aan een hogere concentratie koolmonoxide dan de aangegeven grenswaarde 50 ppm, gaat de gel een chemische reactie met koolmonoxide aan en geeft alarm.

Dit proces zelf is niet te stoppen. Je zou kunnen zeggen dat ‘’vals alarm » dus niet bestaat bij een CO-melder,

Welke apparaten geven koolmonoxide af?

Wat is koolmonoxide? – Koolmonoxide is een zeer giftig en reukloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van een brandstof in bijvoorbeeld een cv-ketel, geiser, gasfornuis, hout-, gas- en oliekachel of openhaard. Een groot misverstand is dat koolmonoxide alleen vrijkomt bij verouderde apparatuur.

Waarom gaat mijn brandalarm af zonder reden?

FAQ – Voorkom vals alarm bij rookmelders – Als je je tijdelijk wilt uitschakelen omdat deze afgaat door bijvoorbeeld sigarettenrook of aangebrand eten dan kan je de ronde test & hush knop aan de onderkant van de rookmelder indrukken. De rookmelder schakelt dan voor een periode van 10 tot 15 minuten uit.

Soms gaat een af zonder dat hier een duidelijke reden voor is. Dit vals alarm wordt door vuil bij de sensor veroorzaakt, zoals stof of een insect. Wanneer de verwarming na lange tijd gebruikt wordt kan er stof vrijkomen, waardoor de rookmelder af kan gaan. Andere mogelijke oorzaken zijn een lege batterij, verkeerde aansluiting of een technisch defect.

De oplossing is om de rookmelder van het plafond te halen, en deze even goed met de stofzuiger schoon te maken. Helpt altijd! : Ons Voorkom vals alarm bij rookmelders met deze 8 tips geeft je de beste hints en tips over brandpreventie ➔