Lycée Marc Bloch de Sérignan

Astuces, Conseils, Idées

30ma Differentieel Welke Toestellen?

30ma Differentieel Welke Toestellen
Verliesstroomschakelaar 30ma of 300ma – Er bestaan verliesstroomschakelaars met een gevoeligheid van 30mA of 300mA. Dit houdt in dat de aardlekschakelaar de stroom uitschakelt als er lekstroom met deze waarde ontstaat. Een verliesstroomschakelaar van 300mA is voor droge ruimtes zoals slaapkamers, de zolder, de living maar tevens zonnepanelen.

Welke toestellen moeten op 30 mA?

Verliesstroomschakelaar 30mA of 300mA – Verliesstroomschakelaars kan je vinden met verschillende gevoeligheden, De gevoeligheid van een verliesstroomschakelaar bepaalt bij welke hoeveelheid gemeten lekstroom de elektrische installatie spanningsloos zal gemaakt worden.

Hoe gevoeliger de verliesstroomschakelaar, hoe sneller de elektriciteit zal uitgeschakeld worden en hoe kleiner het lek in je installatie dus ook mag zijn. Doorgaans heb je verliesstroomschakelaars van 30mA of 300mA, Verliesstroomschakelaars met een gevoeligheid van 30mA zijn gevoeliger en zullen al in werking treden bij een kleiner lek.

De reglementering verplicht de plaatsing van een verliesstroomschakelaar van 30mA op de kringen van de vochtige ruimten of plaatsen waar een wasmachine, droogkast of vaatwasser staat. Een verliesstroomschakelaar van 300mA heeft een lagere gevoeligheid en zal pas in werking treden bij een grotere hoeveelheid lekstroom.

Is een 30mA verplicht?

Welke verliesstroomschakelaar voor badkamer? – In de badkamer gebruik je een 30 mA verliesstroomschakelaar, Dat wordt verplicht door het AREI. Een differentieelschakelaar van 30 mA in de badkamer verhoogt de veiligheid. Dankzij de hoge gevoeligheid zal deze snel de elektriciteit uitschakelen wanneer er een kleine lek gedetecteerd wordt, zodat er geen elektrocutiegevaar is.

Welke differentieel voor koelkast?

4. Differentieelschakelaars (DSI) Differentieelschakelaars hebben een vijfvoudige functie. Een differentieelschakelaar is een toestel dat er voor gaat zorgen dat indien er een foutstroom van voldoende waarde naar de aarde vloeit, het desbetreffende installatiedeel onderbreekt.

 • Samen met de aardingsinstallatie biedt het toestel een uitstekende bescherming tegen electrocutie.
 • De hoofddifferentieel van een installatie dient aan het begin van de installatie te staan.
 • Voor de vochtige ruimtes gebruiken we een differentieel met grote gevoeligheid.
 • In huishoudelijke installaties is een type A verplicht.

Hieronder vindt u de types en eigenschappen waar een differentieel dient aan te voldoen:

Beveiligt tegen indirecte aanraking, indien de aardingsinstallatie correct is uitgevoerd; Verschillende gevoeligheden 300mA; 100-30-10mA; Types: A–B–AC–S–Si; De hoofd- DSI moet steeds verzegelbaar zijn; Indien het de hoofd- DSI betreft, min.40A en max.300mA; Aansluitschema aanwezig; Kan als hoofdschakelaar gebruikt worden;

Meerdere DSI’s in serie en/of parallel zijn toegelaten; Verzegelbaar aan zowel de in- als uitgangsklemmen; Beschermt niet tegen overbelasting en kortsluiting; Gemarkeerd met de aanduiding « 22kA2 S – 3000A », diff.300 mA indien In ≤ 40A;

Testknop dient maandelijks getest te worden; Bijkomende differentieels dienen geplaatst te worden voor de badkamer (30mA) en 100mA voor stroombanen van verwarmingsweerstanden; Indien de aardweerstand gelegen is tussen de 30 en 100 Ohm dienen er bijkomende differentieels geplaatst te worden:

één voor alle verlichtingskringen (30mA), één per 16 stopcontacten (30mA), differentieel van 100mA voor diepvries, koelkast en kookfornuis.

Welk type differentieel voor zonnepanelen?

Hoe sluit ik mijn omvormer(s) aan op de meterkast? – Alle omvormers met een uitgangsvermogen van meer dan 2,25A (circa 520W) moeten op een eigen groep/zekering aangesloten worden. Afhankelijk van het maximaal vermogen van de omvormer wordt de zwaarte van de groep/zekering bepaald.

Vermogen omvormer 6A 10A 16A 20A 25A 3x10A 3x16A
750W X
1000W X
1500W X
2000W X
2500W X
3000W X
3600W X
4200W X
4600W X
5000W X
6000W X
7000W X
8000W X
9000W X
10000W X

ol>

 • Houd zekering minimaal 10% groter aan dan het maximaal gespecificeerde AC uitgang ampèrage.
 • De diameter van de te gebruiken kabel hangt af van het vermogen van de groep/zekering en de kabelafstand.
 • De voorgestelde diameters houden rekening met een maximaal verlies (spanningsval) van 1%.
 • Groep/zekering 3×1,5mm² 3×2,5mm² 3x4mm² 3x6mm² 3x10mm² 5×2,5mm² 5x4mm² 5x6mm²
  6A 18m 30m 50m 125m 125m
  10A 10m 18m 30m 45m 75m
  16A 12m 18m 26m 46m
  20A 9m 15m 22m 35m
  25A 7m 12m 18m 30m
  3x10A 30m 50m 75m
  3x16A 18m 30m 45m

  De voorgestelde diameters houden rekening met een maximaal verlies (spanningsval) van 2%.

  Groep/zekering 3×1,5mm² 3×2,5mm² 3x4mm² 3x6mm² 3x10mm² 5×2,5mm² 5x4mm² 5x6mm²
  6A 36m 60m 100m 250m 250m
  10A 20m 36m 60m 90m 150m
  16A 24m 36m 52m 92m
  20A 18m 30m 44m 70m
  25A 14m 24m 36m 60m
  3x10A 60m 100m 150m
  3x16A 36m 60m 90m

  Een omvormer geeft altijd enige lekstroom, dit is ook bij andere apparaten in uw huishouden zoals koelkasten en wasmachines. Om te voorkomen dat uw aardlekbeveiliging in de meterkast activeert, adviseren wij om een 300mA aardlekbeveiliging toe te passen.

  • Uw groep/zekering van de omvormer zou maw best op een 300mA aardlekschakelaar worden aangesloten.
  • Deze moet alvast nooit verzwaard worden.
  • U mag deze ook aansluiten op de verliesstroomschakelaar van 30mA (0,03A), maar de kans dat deze regelmatig uit slaat, is groot.
  • U moet er wel op letten dat de differentieel van het type A is en niet van het type AC,

  Indien dit niet het geval is moet u alle differentieels in uw zekeringskast aanpassen. U herkent deze aan het volgende tekentje: Stappenplan: 1. U kijkt eerst na welke sectie in uw kast is geïnstalleerd om het maximum toelaatbaar vermogen in uw kast te bepalen. Voorbeelden:

    • 4mm² bekabeling : maximaal 32A
    • 6mm² bekabeling : maximaal 40A
    • 10mm² bekabeling : maximaal 63A

  Een kamgeleider/baranstelsel/busbar komt overeen met een sectie van 10mm² 2. U bekijkt vervolgens na welk vermogen u binnen krijgt van de maatschappij. Dit staat op de zekering in de meterkast of op de meter zelf. U bekijkt ook alvast het vermogen na van de gevoelige differentieel (30mA of 0,03A).

  • Bijvoorbeeld 32A, 40A of 63A Zekering 4P 32A Zekering 2P 40A 2P 40A 3.
  • U bekijkt de stroomsterkte (amperage) van de automaat naar de zonnepanelen is.
  • Die is zwaarder dan wat de omvormer effectief kan leveren.
  • Bijvoorbeeld bij een enkelfasige omvormer : 2P 16A.
  • Bijvoorbeeld bij een driefasige omvormer: 4P 10A 4.

  Als de som van 2 en 3 samen meer zijn dan het vermogen van de 30mA dan heeft u de volgende mogelijkheden:

  See also:  Waarom Zoemen Muggen Bij Je Oor?

  De differentieel van 30mA (0,03A) aanpassen naar een vermogen dat hoger of gelijk is aan 2 + 3 EN zorgen dat de bekabeling in de volledige kast de juiste sectie heeft voor dit nieuwe vermogen.

  OF

  Een remautomaat plaatsen die hetzelfde vermogen heeft als het vermogen van de 30mA. Deze remautomaat (zekering) komt tussen de differentieelschakelaar van 300mA en de rest van de kast te staan. Behalve de automaat van de zonnepanelen want die wordt rechtstreeks op de differentieelschakelaar van 300mA aangesloten. Met andere woorden na de differentieelschakelaar van 300mA zit dan enkel de automaat van de zonnepanelen en de automaat naar de rest van de kast. (Na deze laatste automaat zitten dan automaten voor kookvuur, stopkontakten, verlichting etc en ook de diff van 30ma met daarachter automaten voor wasmachine etc). Hierdoor is een herbekabeling van de zekeringskast niet nodig en één extra automaat is ook goedkoper dan een zwaardere diff te plaatsen en de kast te herkableren.

  Voorbeeld 1:

  1. U heeft een barenstel in uw zekeringskast dus deze is gekableerd met sectie 10mm². Een vermogen van 63A in de zekeringskast is dus mogelijk. U heeft een differentieel van 30mA 40A.
  2. U heeft een aansluiting van 2P 40A van de maatschappij
  3. U heeft een omvormer van 3000W en deze is aangesloten op een zekering van 2P 16A.
  4. Het totale vermogen in uw zekeringskast wordt dus 40A + 16A = 56A
  5. Dit vermogen is dus niet hoger dan 63A en daarom is de kablage van uw zekeringskast in orde. Uw 30mA differentieel is echter slechts 40A en dit is lager dan de 56A waardoor u de volgende opties heeft:
   • De differentieel van 30mA verzwaren van 40A naar 63A.
   • Een remautomaat van 40A plaatsen na de differentieel van 300mA

  Voorbeeld 2:

  1. Uw zekeringskast is gekableerd met een kabelsectie van 6mm². Een vermogen van 40A in de zekeringskast is dus mogelijk. U heeft een differentieel van 30mA 40A.
  2. U heeft een aansluiting van 2P 40A van de maatschappij
  3. U heeft een omvormer van 3000W en deze is aangesloten op een zekering van 2P 16A.
  4. Het totale vermogen in uw zekeringskast wordt dus 40A + 16A = 56A
  5. Dit vermogen is hoger dan 40A en daarom is de kablage van uw zekeringskast niet in orde. Uw 30mA differentieel is ook slechts 40A en dit is lager dan de 56A waardoor u de volgende opties heeft:
   • De differentieel van 30mA verzwaren van 40A naar 63A EN uw volledige zekeringskast herkableren met een kabelsectie van 10mm² (of barenstel)
   • Een remautomaat van 40A plaatsen na de differentieel van 300mA

  Voorbeeld 3:

  1. Uw zekeringskast is gekableerd met een kabelsectie van 6mm². Een vermogen van 40A in de zekeringskast is dus mogelijk. U heeft een differentieel van 30mA 40A.
  2. U heeft een aansluiting van 4P 25A van de maatschappij
  3. U heeft een driefasige omvormer van 6000W en deze is aangesloten op een zekering van 4P 10A.
  4. Het totale vermogen in uw zekeringskast wordt dus 25A + 10A = 35A
  5. Dit vermogen is lager dan 40A en daarom is de kablage van uw zekeringskast in orde. Uw 30mA differentieel heeft een vermogen van 40A en dit is hoger dan de 35A waardoor uw installatie in orde is. U hoeft niets aan te passen.

  Indien u nog bijkomende vragen/opmerkingen heeft, aarzel dan niet om met ons op te nemen. : Zonnepanelen aansluiten op de meterkast

  Waarom 30mA?

  Wat is een aardlekschakelaar – Wanneer u uw groepenkast gaat vervangen of opwaarderen zult u ook rekening moeten houden met de veiligheid van uw installatie. U bent verplicht bij renovatie of verbouwing van uw huis alle groepen met een aardlekschakelaar te beveiligen.

  Het uitzoeken van de juiste aardlekschakelaar is een klus waar niet te licht over gedacht moet worden maar waar u daarna wel een levenlang plezier van heeft. Een aardlekschakelaar is een automatische schakelaar die (een deel van) uw elektrische installatie spanningsvrij maakt op het moment dat deze een lekstroom opmerkt.

  Een lekstroom van meer dan 30mA kan dodelijk zijn voor mens en dier, daarom worden er bij huisinstallaties doorgaans 30mA aardlekschakelaars voor uw lichtgroepen geplaatst.

  Welke differentieel is verplicht?

  Er ontbreekt een differentieelschakelaar – De reglementering verplicht een differentieelschakelaar van maximaal 300 mA aan het begin van uw elektrische installatie. Een differentieelschakelaar is verder ook verplicht op de kringloop van de vochtige ruimten of plaatsen waar een wasmachine, droogkast of vaatwasser staat (maximale gevoeligheid 30 mA).

  Welke zekering voor wasmachine?

  Elektrische aansluiting – Het enige wat je nu nodig hebt om je wasmachine aan te sluiten is een spatwaterdicht en geaard stopcontact dat aangesloten is op een zekering van minstens 16A. Het stopcontact moet bovendien minstens 1 meter verwijderd zijn de waterkraan, Een differentieelschakelaar van 30 mA is verplicht. Gebruik geen verlengsnoeren of aftakdozen.

  Welke differentieel voor boiler?

  In het geval van een kleine boiler volstaat een differentieelschakelaar van 30mA. Wanneer het om een grote boiler gaat, zou Yves Thomas opteren voor een differentieelschakelaar van 300 mA. Ook de andere stopcontacten mogen zonder problemen op de differentieelschakelaar worden aangesloten.

  Hoeveel stopcontacten mogen er op 1 kring?

  Het aantal enkelvoudige of meervoudige stopcontacten is beperkt tot 8 per stroombaan. Indien er gemengde stroombanen ( stopcontacten en verlichting) geïnstalleerd worden, dan wordt elk samenwerkend geheel van verlichtingspunten beschouwd als een stopcontact.

  Welke differentieel gebruiken voor laadpaal?

  Voor de kring met het laadpunt zijn er dan 2 mogelijkheden: − ofwel een diff. type A van maximum 30 mA in combinatie met een Diff-6mA-DC (Figuur 5 links) − ofwel een diff. type B van maximum 30 mA (Figuur 5 rechts).

  Kunnen koelkast en vriezer op 1 stopcontact?

  Koelkast, diepvries, dampkap, – De koelkast, diepvries en dampkap zijn geen grote energievreters. Althans, niet qua vermogen. Daardoor kan je ze perfect op één groep bundelen,

  Welke zekering gebruiken voor zonnepanelen?

  Hoeveel zonnepanelen kan ik maximaal aansluiten op het net?

  -Dit hangt sterk af van de net-aansluiting deze uw woning binnenkomt.Bijvoorbeeld: 1 of 3 fase en hoe deze is afgezekerd.(deze informatie vind u op de einde jaar afrekening van uw energieleverancier of neem contact met uw energieleverancier op zij moeten u kunnen vertellen wat uw net aansluiting is) Hoeveel zonnestroom mag ik terugleveren via mijn meterkast?

  See also:  Antimetil Wanneer Innemen?

  Hoeveel zonnepanelen mag je aansluiten op een 16 ampere zekering? Ik heb een 3x25A hoofdaansluiting, kan ik dan 25 panelen aansluiten op 1 fase? Op dit soort vragen vindt u antwoorden in dit artikel. Om de energie van je zonnepanelen terug te leveren aan het net wordt je omvormer aangesloten in de meterkast op een eigen groep.

  • Afhankelijk van het aantal panelen dat er geplaatst wordt is er een andere zekering nodig.
  • Onder dimensionering van de omvormer Tot ca.18 panelen wordt gebruik gemaakt van een 16 Ampere zekering.
  • Dat is dezelfde zekering die in huishoudelijke installaties worden gebruikt.
  • Het vermogen dat dan maximaal terug geleverd kan worden is dan 3600 W.

  Omdat een set panelen zelden tot nooit zijn maximale piekvermogen haalt is het geen probleem om op een zuid dak een kleinere omvormer te nemen. Tot 20 procent is de standaard bij een zuid dak. Een omvormer van 2000 W kan dus een set panelen hanteren tot 2400 Wp.

  Het installeren van een kleinere omvormer dan het piekvermogen van de zonnepanelen heet onder dimensioneren van de omvormer. Op een oost-west dak kan dit oplopen tot 35 procent. Hoe steiler het oost-west dak, hoe kleiner je de omvormer mag kiezen. Bij SolarEdge is dit een maximum van 35 procent. Dit komt omdat de zonnepanelen op een oost-west dak nooit tegelijk zon krijgen.

  Daardoor is het piekvermogen veel lager. Het voordeel van dit onder dimensioneren is dat een kleinere omvormer goedkoper is, en minder stroom gebruikt (efficienter). Bij een zuid dak kan je dus 1.2*3600=4320 Wp plaatsen. Bij een steil oost-west dak is dat 1.35*3600=4860 Wp.

  1. De SE4000(16A) omvormer van SolarEdge mag je het zo berekenen: 1,35*4000=5400 Wp.
  2. Ga je hoger, dan vervalt de garantie van de omvormer.
  3. Hoeveel je een omvormer kan onder dimensioneren verschilt per merk! Ik wil meer zonnepanelen! Wat nou als je meer zonnepanelen wilt, en een 16 ampere zekering is niet genoeg.

  Nu moet je op gaan letten. Tot 16 Ampere kan je standaard 2.5mm2 bekabeling gebruiken. Daarna neem je een grotere zekering en dikkere bekabeling. Hieronder staat een tabel waarin je kunt aflezen hoeveel vermogen je kunt terugleveren op een zekering en welke bekabeling je daarvoor nodig hebt.

  Zekering (A) Vermogen (W) 10% OD* (Wp) 20% OD* (Wp) 35% OD* (Wp) Dikte bekabeling (mm2)
  16 3600 3960 4320 4860 2,5
  20 4500 4950 5400 6075 4
  25 5625 6188 6750 7594 4
  3×16 10800 11880 12960 14580 3×2.5
  3×20 13500 14850 16200 18225 3×4
  3×25 16875 18563 20250 22781 3×4

  OD, onder dimensioneren van de omvormer (bij 225 Volt). Dit betekend dus de hoeveelheid Wp aan zonnepanelen die je via een omvormer kunt terugleveren op de desbetreffende aansluiting. Let er dus wel op dat de omvormer niet meer vermogen kan leveren dan de aansluiting van 16 of 20A,etc! Als de lengte van de bekabeling erg groot wordt is het van belang om de verliezen in de kabels te berekenen.

  1. Dikkere bekabeling kan dan nodig zijn.
  2. Grotere vermogens dan in deze tabel komen ook voor maar vooral bij grote commerciele systemen.
  3. Wat is mijn hoofdaansluiting, en welke omvormer past daarbij? De meeste huishoudens hebben een hoofdaansluiting van 1 x 35A of 3 x 25A.
  4. De hoofdaansluiting wordt ook wel de hoofdzekering of de gemeentezekering genoemd.

  Vroeger moest je je houden aan de « selectiviteit » bij een zonnepanelen installatie. Dat houdt in dat als je een 35A hoofdzekering hebt, je een apparaat van maximaal 25A mag aansluiten. Wat is beter, 3x25A of 1×25? Een deel van de huizen heeft een hoofd aansluiting van 3x25A.

  Driefase dus. Je wilt 5000Wp aan zonnepanelen laten installeren. Neem je nu een driefase omvormer, of een goedkopere enkel fase omvormer? Voordelen enkelfase: De omvormer van een fase is over het algemeen goedkoper. In het geval van Growatt heeft de enkelfase omvormer geen ventilator en dus geen herrie in huis.

  Voordelen driefase De voordelen van een driefase omvormer is voor de stroom leverancier, en niet voor u. Dit is een vrij technisch verhaal, maar het is voor hen het best als alle fases min of meer gelijk belast worden. De keuze is aan u. Liander geeft aan dat het ze niet uitmaakt.

  Welke groep nodig voor zonnepanelen?

  Omvormers tot 10A mag u op een vrije groep van 16A aansluiten. Omvormers tot 12A mag u op een vrije groep van 20A aansluiten. Omvormers tot 16A mag u op een vrije groep van 25A aansluiten.

  Hoeveel mA voor zonnepanelen?

  Of een aardlekbeveiliging voor de PV-omvormer toegepast moet worden, is afhankelijk van een aantal factoren. Het is in het algemeen aan te raden om een aardlekbeveiliging van 30 mA toe te passen.

  Welke groepen moeten achter een aardlek?

  ANTWOORD: Volgens de NEN1010 mogen er MAXIMAAL 4 groepen achter één aardlekschakelaar 30mA. TOELICHTING: Bij een te hoge lekstroom wordt de aardlekschakelaar aangesproken. Wanneer je 5 of meer eindgroepen hebt is de som van de maximale acceptabele lekstroom zo hoog, dat deze waarde de schakelaar kan doen afslaan.

  Welke differentieel eerst?

  Welke schakelaar kiezen? – De regelgeving verplicht:

  een differentieelschakelaar van 100 tot 300 mA vooraan de installatie een tweede differentieelschakelaar van 10 tot 30 mA op de kringen van vochtige ruimten (keuken, badkamer, washok,,). aangepaste automaten op elke stroomkring.

  Aan deze verplichtingen kan evenwel worden voldaan door ruimte te winnen op het verdeelbord. Op bepaalde stroomkringen kan een differentieelautomaat wordt geplaatst ter vervanging van de andere twee apparaten (differentieelschakelaar en eenvoudige automaat). Deze kringen worden dan zowel tegen stroomverliezen (lekken) als tegen overbelastingen beschermd.

  Hoeveel zekeringen op 1 differentieel?

  Achter elke differentieelschakelaar mogen maximaal vier groepen worden geplaatst.

  See also:  Waar Plak Je Vignet Oostenrijk?

  Heeft een elektrische auto een differentieel?

  Motor – Tesla-motoraandrijving (links) en inverter (rechts) aan de achterzijde De elektrische tractie kan uitgerust zijn met een single-motor of een multi-motorsysteem. Een single-motor is een centraal motorblok dat via een differentieel de verschillende wielen aandrijft (twee- of vierwielaandrijving ).

  Een dual motorsysteem is een vierwielaandrijving waarbij ieder wielstel een motor met een differentieel heeft. Tot slot is een systeem mogelijk van vier onafhankelijke wielmotoren (In Wheel Motor). Hierbij worden de snelheidsverschillen door slip of bochten per wiel elektronisch op elkaar aangepast. Bij een motor wordt de omwentelingssnelheid door een inverter geregeld, die van de gelijkstroom van de accu een driefasige spanning maakt voor een driefasige asynchrone motor,

  De hierbij traploos te genereren frequentie bepaalt de snelheid. Hierdoor is geen versnellingssysteem nodig en heeft de motor bij iedere snelheid hetzelfde rendement, Via tandwielen wordt het koppel vergroot en een lagere omwentelingssnelheid gerealiseerd.

  Hoeveel vermogen op 35 Ampere?

  1 of 3 fasen groepenkast Is mijn hoofdaansluiting wel zwaar genoeg? De hoeveelheid zonnestroom die opgewekt kan worden is afhankelijk van de aansluiting in je meterkast. Het is belangrijk om vast te stellen of deze hoofdaansluiting enkel fase is of drie fase.

  • Je aansluiting valt onder de zogenoemde kleinverbruikersaansluiting dat wil zeggen dat de aansluiting is begrensd tot maximaal 3x 80A.
  • De meterkast in? In Nederland zijn de meeste woningen aangesloten op het elektriciteitsnet via een enkel fase aansluiting.
  • In de standaard woning is deze normaliter 35A, maar in sommige situaties kan dit ook nog 25A of 40A zijn.

  Het is dus belangrijk om vooraf vast te stellen wat het niveau van de hoofd(af)zekering van je netaansluiting is omdat dit bepalend is hoeveel ‘zonnestroom’ maximaal in te voeden is. Enkel fase? 1 fase wil zeggen dat je een hoofdzekering heeft van 1 x 35 ampère.

  1. Als je een hoofdzekering hebt van 35 ampère dan heb je totaal 35 x 230 volt = 8.050 watt maximaal aan vermogen.
  2. Drie fase? 3 fase wil zeggen dat je een hoofdzekering hebt van 3 x 25 ampère.
  3. Als je een hoofdzekering hebt van 3x 25 ampère dan heb je totaal 75 x 230 volt = 17.250 watt maximaal aan vermogen.

  De vuistregel is dat een zekering in de groepenkast een factor 1.6 x kleiner moet zijn dan de hoofdzekering. Is de hoofdzekering 1 x 35A:Maximale groepenkastzekering = 35A / 1.6 = 20A. De maximaal in te voeden ‘zonnestroom’ is dan 230V x 20A = 4.600 Watt.

  Is de hoofdzekering 1 × 25A:Maximale groepenkastzekering = 25A / 1.6 = 16A. De maximaal in te voeden ‘zonnestroom’ is dan 230V x 16A = 3.680 Watt. Is de hoofdzekering is 1 × 40A:Maximale groepenkastzekering = 40A / 1.6 = 25A. De maximaal in te voeden ‘zonnestroom’ is dan 230V x 25A = 5.750 Watt. Rekenvoorbeelden Je hebt een 3 fasen aansluiting van 3 × 25A: Per fase kun je dan een zekering van maximaal 25A / 1.6 = 16A monteren en per fase 3.680 Watt invoeden.

  Het beste is om het vermogen over gelijk te verdelen over de fasen. Op deze aansluiting kun je dus een systemen plaatsen met per fase maximaal 3.680 Watt met een totaalvermogen van 11.040 Watt. Wil je bijvoorbeeld een 9.000 wp systeem aanschaffen: Kan dit niet op een enkel fase met een hoofdzekering van 35A worden geplaatst Een 9.000W omvormer levert ca 9.000W / 230V = 39A.Dat wil zeggen dat deze installatie met 50A afgezekerd moet worden.

  Heb je nu 3 fasen (3x25A)Het beste is dan om het vermogen gelijk te verdelen over de fasen, dus 3000W per fase3000W / 230V = 13A, hier is een 16A zekering per fase nodig.Je hoofdaansluiting moet in dit geval minimaal 3 × 25A zijn.

  Verzwaring aanvragen Als blijkt dat je meer capaciteit nodig hebt, bijvoorbeeld 3 x 25A (3 fase), dan kun je via de website verzwaring aanvragen. Als je verzwaring van jouw hoofdzekering aanvraagt dan doe je dit direct bij jouw netbeheerder. Wat kost het verzwaren van de netaansluiting? Voor het verzwaren van jouw netaansluiting betaal je eenmalige kosten aan de netbeheerder.

  • Je ontvangt hiervoor een offerte.
  • Daarnaast betaal je soms maandelijks hogere transportkosten; onder meer het ‘capaciteitstarief’ kan hoger worden.
  • De eenmalige kosten betaal je aan de netbeheerder, maar de periodieke kosten betaal je via de energieleverancier, die ze doorsluist naar de netbeheerder.
  • De tarieven verschillen per netbeheerder en vind je terug op de betreffende website.

  Let op: Heb je een oude meterkastBij het omzetten van jouw aansluiting naar een driefasen aansluiting moet niet alleen de netbeheerder een aanpassing in de meterkast doen, maar moet er ook een aanpassingen worden gedaan ‘achter de elektriciteitsmeter’.

  Een elektricien moet in dit geval een wijziging in de groepenkast doorvoeren, waarbij alle groepen opnieuw verdeeld worden over de nu beschikbare drie fasen. Heb je nu een meterkast die niet meer up-to-date is, dan is dit een goed moment om je meterkast weer helemaal op orde te brengen. Onze elektricien kan dat verzorgen.

  Wilt u hiervoor een offerte ontvangen? Stuur een mailtje met uw wensen naar [email protected] : 1 of 3 fasen groepenkast

  Welke zekering voor wasmachine?

  Elektrische aansluiting – Het enige wat je nu nodig hebt om je wasmachine aan te sluiten is een spatwaterdicht en geaard stopcontact dat aangesloten is op een zekering van minstens 16A. Het stopcontact moet bovendien minstens 1 meter verwijderd zijn de waterkraan, Een differentieelschakelaar van 30 mA is verplicht. Gebruik geen verlengsnoeren of aftakdozen.

  Hoeveel stopcontacten mogen er op 1 kring?

  Het aantal enkelvoudige of meervoudige stopcontacten is beperkt tot 8 per stroombaan. Indien er gemengde stroombanen ( stopcontacten en verlichting) geïnstalleerd worden, dan wordt elk samenwerkend geheel van verlichtingspunten beschouwd als een stopcontact.

  Hoeveel kringen mag je op differentieel?

  Een maximum aantal kringen is echter niet bepaald. Er mogen dus gerust meer kringen geplaatst worden achter deze 30mA-differentieelschakelaar. Er dient echter wel op gelet te worden dat de Inom (nominale stroomwaarde) van de differentieelschakelaar voldoende is.